Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Завдання

1. Вартість основних фондів на початок року склала 300 млн.грн. З 1 червня введені основні фонди на суму 40 млн.грн., з 1 жовтня - на суму 10 млн.грн., у листопаді вибули з експлуатації основні фонди на суму 5 млн.грн.

Визначити:

1) середньорічну вартість введених фондів;

2) середньорічну вартість вибувших фондів;

3) середньорічну вартість всіх основних фондів;

4) вартість основних фондів на кінець року.

2. Визначити коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання устаткування:

Показники

План

Факт

Випуск продукції, грн.

26 800

26 932

Загальна кількість машино-годин, , відпрацьованих устаткуванням, час

1 600

1 584

Випуск продукції за одну машино-годину, грн.

16,75

17,00

3. Визначити коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання устаткування:

Показники

План

Факт

Випуск продукції, грн.

26 800

26 932

Загальна кількість машино-годин, відпрацьованих устаткуванням, час

1 600

1 584

Випуск продукції за одну машино-годину, грн.

16,75

17,00

4. На підставі даних двох машинобудівельних підприємств за рік визначити та порівняти показники використання основних виробничих фондів (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність, рентабельність):

Показники

Підприємство 1

Підприємство 2

Середньорічна вартість основних фондів, млн.грн.

50,0

40,0

Валова продукція, млн.грн.

110,0

92,0

Прибуток, млн.грн.

3,0

2,0

Чисельність персоналу, чол.

220

180

5. У цеху встановлено 40 верстатів. Протягом доби 30 верстатів працювали у трьох змінах, 7 верстатів - у двох змінах, 3 верстати - в одну зміну.

Визначити коефіцієнт змінності устаткування.

6. Виходячи з даних табл.., визначити, на якому підприємстві прогресивніша структура основних фондів.

Група основних фондів

Структура основних виробничих фондів, тис. грн..

Підприємство

1

2

3

4

Будинки

3998

3808

4297

4044

Споруди

4014

6025

3256

1577

Передавальні пристрої

722

703

555

547

Силові та робочі машини

4068

3909

4265

4569

Контролюючі прилади

200

200

311

133

Транспортні засоби

440

103

141

332

Інструмент

101

207

122

355

Інвентар

304

578

306

287

7. Визначити показники використання основних фондів, якщо відомо, що вартість основних фондів на початок року становила 53 млн грн. У березні було введено основних фондів на 3,2 млн, а в третьому кварталі на 21 млн грн. У липні виведено основних фондів на 7,5 млн грн., а в четвертому кварталі на 9 млн грн.

Запланований обсяг випуску продукції становить 180 млн грн., а чисельність промислово-виробничого персоналу – 4060 чол.

8. На підприємстві є 40 токарних верстатів з потужністю двигунів 2,5 кВт, 20 фрезерних верстатів потужністю 5 кВт; 45 свердлильних – 2 кВт. Підприємство працює у дві зміни при шестиденному робочому тижні. Кількість вихідних і святкових – 60 днів/рік, кількість передсвяткових, що не збігаються з вихідними і суботами, – 6 днів/рік (дані коригуються за виробничим календарем). Процент втрат часу на ремонт обладнання – 3,6% номінального фонду часу, фактично спожита за рік електроенергія – 930 500 кВтгод/рік.

Визначити коефіцієнти інтенсивного, екстенсивного та інтегрального використання обладнання цеху.

9. У цеху 150 верстатів: 90 працюють у три зміни; 25 – у дві зміни; 35 – в одну зміну.

Визначити коефіцієнт змінності роботи обладнання.

10. Визначити коефіцієнт змінності роботи обладнання цеху, якщо верстатомісткість виробничої програми становить 3,25 млн верстато-год. У цеху працює 885 верстатів, простої обладнання через ремонт становить 5% режимного фонду робочого часу, в році 255 робочих днів.

11. Розрахуйте розмір амортизаційних відрахувань по основному парку устаткування в цеху на основі методу зменшення залишкової вартості, якщо первісна вартість устаткування склала 168 тис грн, його ліквідаційна вартість - 12 тис грн. Корисний термін служби даного устаткування - 4 роки.

12. Необхідно нарахувати амортизацію за допомогою кумулятивного методу на основне виробниче устаткування, якщо корисний термін його експлуатації складає 6 років. Первісна вартість устаткування 20686 грн, ліквідаційна вартість устаткування 326 грн.

13. Нарахуйте амортизацію на основне устаткування підприємства за методом прискореного зменшення залишкової вартості і наведіть рішення задачі в графічному вигляді, якщо первісна вартість устаткування з урахуванням податку на додану вартість склала 240 тис грн., ліквідаційна вартість даного устаткування за інвентаризаційною відомістю складає 20 тис грн. Термін експлуатації устаткування - 4 роки.

14. Нарахуйте амортизацію устаткування за допомогою прямолінійного методу, якщо первісна вартість встановленого устаткування складає суму 9120 тис грн. (із ПДВ), а ліквідаційна вартість устаткування - 120 тис. грн. Термін експлуатації такого устаткування – 10 років.

15. Верстат придбаний для виготовлення 120 000 одиниць продукції, його первісна вартість складає 36000 грн (у тому числі ПДВ - 6000 грн). Ліквідаційна вартість верстата 3000 грн. У перший місяць експлуатації верстата виготовлено 3200 одиниць продукції.

Визначте суму амортизаційних відрахувань за місяць виробничим методом.

16. Підприємством у поточному періоді був придбаний легковий автомобіль. Вартість, сплачена постачальнику відповідно до договору купівлі-продажу, склала (40000 грн разом із ПДВ). При його реєстрації й прийнятті на баланс підприємства були сплачені збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 720 грн, збір за реєстрацію - 100 грн. Витрати на доставку автомобіля в гараж підприємства склали 820 грн. Визначте первісну вартість купленого автомобіля, за якою його візьмуть на баланс підприємства.

17. Вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року склала 300 млн грн. З 1 червня до виробничого процесу були залучені основні фонди на суму 40 млн грн, з 1 жовтня - на суму 10 млн грн, а наприкінці листопаду вийшли з експлуатації основні фонди на суму 5 млн грн. Визначте:

  • середньорічну вартість уведених фондів;

  • середньорічну вартість вилучених фондів;

  • середньорічну вартість основних виробничих фондів підприємства;

  • вартість основних фондів на кінець року.

18. На підставі наведених у таблиці даних по двох машинобудівних підприємствах за рік визначте і порівняйте показники ефективності використання основних виробничих фондів (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність праці, рентабельність основних фондів). Зробіть відповідні висновки.

Показники

Підприємство 1

Підприємство2 2

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, млн. грн.

50

40

Валова продукція, млн. грн.

110

92

Прибуток, млн. грн.

3

2

Чисельність персоналу, осіб

220

180

19. Визначте коефіцієнт вибуття та коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів підприємства, якщо за даними бухгалтерських звітностей на початок року вартість всіх наявних об'єктів основних фондів складала 3,26 млн грн. Протягом року була введена в дію будівля нового складального цеху, вартість якої склала 340 тис. грн, а також було придбано сучасну повністю автоматизовану конвеєрну стрічку, вартість якої за договором купівлі-продажу разом із податком на додану вартість склала 25,5 тис грн. Будівля була введена в експлуатацію з 11 березня поточного року, а конвеєрна стрічка - з 4 квітня. Разом з тим на 1 липня списали за ліквідаційною вартістю застаріле обладнання на загальну суму 47,9 тис грн.

20. Визначте коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного, інтегрального використання устаткування, а також резерв потужності за наведеними в таблиці даними. Зробіть відповідні висновки і пояснення.

Показники

План

Факт

Обсяг виготовлюваної продукції, грн

26 800

26 932

Загальна кількість машино-годин, відпрацьованих устаткуванням

1 600

1 584

21. Дані по машинобудівельному підприємству:

Виріб

План випуску на рік, тис.шт.

Норма витрат матеріалів по звіту за базовий період (на 1 виріб), кг

% зниження норм витрат матеріалів у планованому році

А

Б

В

350

800

050

80

45

28

4

6

8

Визначити:

1) планову норму витрат матеріалів на один виріб;

2) річну планову потребу в матеріалах на весь випуск;

3) норматив запасу матеріалів у тоннах при нормі виробничого запасу 50 днів;

4) можливий додатковий випуск кожного виробу при умові економії матеріалів на 1 %.

22. Виробничою програмою підприємства передбачається річний випуск деталей у кількості 4600 штук. Норма витрат на одну деталь 39,0 кг металу, технологічні втрати 3,0 кг металу.

Визначити: - чисту вагу деталі;

- загальну потребу в металі;

- коефіцієнт використання

23. Розрахувати плановий і фактичний коефіцієнт використання металу на кожний виріб, розмір економії (перевитрат) металу на кожний виріб.

Вид виробу

Річний обсяг виробництва, тис.шт.

Маса виробу, кг

Витрати металу

на виріб, кг

план

факт

план

факт

А

15

18

4,0

3,0

2,8

Б

20

16

5,0

4,0

4,3

В

25

22

3,5

2,8

2,7

24. На підприємстві є такі дані для планування показників використання матеріалів:

(тис.грн.)

Показники

Очікуване виконання за звітний рік

На плановий рік

Матеріальні витрати

Обсяг товарної продукції в оптових цінах підприємства

600,0

1480,0

592,0

1480,0

Визначити матеріаломісткість і зробити висновки про зміни показника.

25. Розрахувати місячний ліміт відпуску матеріалів цеху на основі даних: місячним планом передбачено випустити виробів А - 1620 шт., Б - 1240 шт., В - 840 шт., Г - 650 шт.

Норми витрат матеріалів у кілограмах на один виріб вказані в таблиці:

Матеріали

Виріб

А

Б

В

Г

Сталь

5,0

7,0

5,2

Сталь

3,5

2,2

6,4

3,9

Залізо сортове

8,0

5,1

4,5

5,4

Мідь

2,3

2,3

3,1

1,7

Латунь

1,4

1,9

…..

1,1

План попереднього місяця по виробу А перевиконаний на 12 шт., по виробу Б - на 27 шт., по виробу В недовиконаний на 19 шт., по виробу Г виконаний на 100 %. Крім того, збільшується розмір незавершеного виробництва по виробу В - на 25 шт., по виробу Г - 30 шт.

26. План виробництва виробів по підприємству на рік встановлений у кількості 37900 штук. Чиста вага деталі - 30 кг., технологічні відходи - 4 кг.

Визначити: - норму витрат матеріалу на виготовлення однієї деталі;

- загальну потребу в матеріалах;

- коефіцієнт використання матеріалу.

27. При плануванні коефіцієнту використання матеріалу на підприємстві виходили з таких даних:

- норма витрат матеріалів на одну деталь 4,3 кг,

- чиста вага деталі 3,5 кг.

Очікуваний випуск деталей за звітний рік 6300 штук, на виробництво яких буде використано 28790 кг матеріалів.

Визначити: - коефіцієнт використання матеріалів на плановий рік;

- резерви росту випуску продукції за рахунок поліпшення використання матеріалів.