Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Доходи суб’єктів економіки та їх розподіл, грн.

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Домогосподарства

- заробітна плата

1700

1580

1650

1625

1650

1610

1600

1690

1600

1680

1600

1550

1590

1750

1500

- трансфертні платежі

360

330

320

340

380

350

310

360

300

340

320

290

340

370

280

- прибутковий податок

250

200

240

230

260

220

190

285

200

280

195

180

215

265

150

- витрати на споживання

1350

1400

1300

1250

1380

1300

1400

1430

1200

1400

1500

1250

1450

1400

1350

Фірми

- амортизація

600

520

550

545

570

540

520

590

400

580

530

500

530

650

500

- нерозподі-лений прибуток

150

125

145

140

140

135

125

145

100

145

130

120

130

160

120

- прямі податки

270

270

260

255

265

250

270

275

200

270

275

260

245

280

250

Держава

- державні закупівлі

705

720

700

695

695

690

720

705

600

700

725

710

680

710

700

Таблиця 3

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ВВП у 2006 році, млн.грн.

170070

204190

225810

267344

345113

441452

537667

486589

439871

445238

476534

509654

534276

553765

576432

ВВП у 2007 році, млн.грн.

204190

225810

267344

345113

441452

537667

456342

508763

419876

476534

509654

534276

553765

576432

564398

Таблиця 4

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Кількість робочої сили – R

16

20

30

25

29

29

16

38

25

30

20

24

32

20

20

Кількість зайнятих – L

14

16

27

20

26

23

12

30

17

24

14

18

28

16

17

Номінальний ВВП – Y

1000

800

2500

950

3000

700

1800

2000

500

1000

900

1100

2000

2500

1200

Відсоток зростання ціни ΔР

10

15

15

13

10

25

14

20

16

17

25

20

24

20

15

Рівень структурного безробіття – us

2

3

1

3

4

5

4

2

4

3

2

3

4

2

1

Рівень фрикційного безробіття – uf

3

2

4

3

2

3

3

4

3

2

5

4

1

3

4

Таблиця 5

Варіант

Кількість грошей-Q

Попит на гроші - L

Функція споживання – C

Функція інвестицій – I

1

24

L=1,5Y – 100і

С=0,5Y

I=5 – 25i

2

36

L=1,25Y – 75і

С=0,8Y

I=12 – 30i

3

12

L=1,5Y – 150і

С=0,7Y

I=4 – 20i

4

24

L=1,5Y – 50і

С=0,6Y

I=5 – 25i

5

36

L=2Y – 100і

С=0,5Y

I=4 – 40i

6

24

L=1,5Y – 150і

С=0,4Y

I=5 – 20i

7

48

L=1,5Y – 150і

С=0,6Y

I=5 – 40i

8

36

L=1,5Y – 100і

С=0,5Y

I=5 – 15i

9

24

L=1,5Y – 50і

С=0,7Y

I=7 – 25i

10

12

L=1,75Y – 50і

С=0,8Y

I=5 – 35i

11

48

L=1,5Y – 100і

С=0,9Y

I=9 – 25i

12

36

L=1,25Y – 50і

С=0,5Y

I=5 – 20i

13

24

L=1,5Y – 20і

С=0,6Y

I=5 – 50i

14

36

L=1,25Y – 50і

С=0,8Y

I=4 – 300i

15

48

L=1,5Y – 80і

С=0,5Y

I=3 – 20i

Таблиця 6

Варіант

MS

N

MA

Y

X

Z

1

MS=257 + 7і

10

MA = 57 – 3і

3500

2

20

2

MS=354+5і

15

MA = 128 – 5і

4500

1,5

10

3

MS=234+6і

5

MA = 68 – 4і

2500

3

15

4

MS=135+3і

8

MA = 34 – 2і

2000

2

20

5

MS=245+4і

10

MA = 45 – 4і

3700

1,5

15

6

MS=325+6і

20

MA = 125 – 4і

5000

2

10

7

MS=298+8і

10

MA = 198 – 2і

3200

1,5

20

8

MS=265+9і

16

MA = 105 – 6і

4000

2

30

9

MS=275+3і

5

MA = 25 – 5і

1800

1,5

10

10

MS=295+5і

10

MA = 150 – 5і

1900

3

15

11

MS=300+6і

10

MA = 150 – 6і

2100

2

20

12

MS=315+3і

14

MA = 130 – 7і

4200

1,5

15

13

MS=310+8і

10

MA = 110 – 2і

3850

2

20

14

MS=290+6і

5

MA = 45 – 4і

2000

1,5

15

15

MS=285+5і

10

MA = 170 – 5і

2200

2

20

Таблиця 7

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Склад родини, N

3

5

4

3

5

4

3

4

5

3

2

5

6

4

5

Середній доход на одного члена родини, Y (грн.)

800

900

750

900

800

900

750

900

850

900

1200

750

600

750

800

Щомісячні витрати родини, C (грн.)

1900

2700

2500

2100

2900

2450

1700

2400

3200

1800

2000

3000

2200

2100

3000

Вклад на банківський рахунок, S (грн.)

40

50

45

40

60

70

80

60

45

65

55

70

60

40

50

Таблиця 8

Варіант

Функція заощадження – S

Інвестиції – I

1

S=0,4Y

1200

2

S=0,12Y

360

3

S=0,35Y

1400

4

S=0,5Y

750

5

S=0,2Y

800

6

S=0,5Y

2500

7

S=0,11Y

220

8

S=0,15Y

360

9

S=0,2Y

800

10

S=0,16Y

480

11

S=0,3Y

1200

12

S=0,1Y

200

13

S=0,12Y

360

14

S=0,7Y

600

15

S=0,2Y

500

Таблиця 9

Варіант

Виробнича функція – Yr

Функція заощадження – S

1

Yr = 10+4L-L2

S=0,6Y – 3,8

2

Yr = 22+4L-L2

S=0,4Y – 8,0

3

Yr = 16+4L-L2

S=0,4Y – 5,2

4

Yr = 18+4L-L2

S=0,4Y – 5,6

5

Yr = 18+6L-L2

S=0,4Y – 3,8

6

Yr = 16+2L-L2

S=0,4Y – 7,2

7

Yr = 20+8L-L2

S=0,6Y – 10,2

8

Yr = 20+2L-L2

S=0,4Y – 6,4

9

Yr = 10+2L-L2

S=0,8Y – 6,4

10

Yr = 22+8L-L2

S=0,2Y – 5,4

11

Yr = 16+10L-L2

S=0,6Y – 8,0

12

Yr = 12+8L-L2

S=0,6Y – 5,4

13

Yr = 16+8L-L2

S=0,8Y – 7,4

14

Yr = 20+4L -L2

S=0,8Y – 6,0

15

Yr = 16+4L -L2

S=0,6Y – 7,5

Таблиця 10

Варіант

Гранична схильність до споживання - с'

Значення коефіцієнту k в попередньому періоді - а

Значення коефіцієнту k в аналізованому періоді - b

1

0,25

3,1

3,35

2

0,4

3,2

3,6

3

0,2

3

3,75

4

0,4

3,2

3,65

5

0,25

3,1

3,5

6

0,75

3,1

3,7

7

0,4

3,1

3,45

8

0,5

3,2

3,45

9

0,15

3

3,45

10

0,25

3,1

3,6

11

0,6

3

3,65

12

0,4

3

3,25

13

0,5

3

3,55

14

0,2

3,1

3,55

15

0,7

3,2

3,7

Таблиця 11

Варіант

Функція споживання – С

Інвестиції – І

Державні витрати – G

Трансферти – TR

Ставка податку – t

1

С = 250+0,8Y

60

200

75,6

0,3

2

С = 190+0,6Y

100

200

45,7

0,2

3

С = 120+0,6Y

70

300

85,6

0,4

4

С = 340+0,6Y

30

150

45,9

0,2

5

С = 160+0,4Y

50

500

25,8

0,2

6

С = 170+0,5Y

90

210

46,9

0,15

7

С = 180+0,4Y

40

400

26,9

0,45

8

С = 180+0,3Y

30

270

24,5

0,2

9

С = 160+0,5Y

50

250

25,6

0,25

10

С = 130+0,3Y

70

600

23,8

0,35

11

С = 170+0,8Y

60

250

95,1

0,2

12

С = 150+0,8Y

50

800

62,5

0,2

13

С = 190+0,5Y

40

400

25,6

0,4

14

С = 250+0,8Y

60

600

56,5

0,15

15

С = 500+0,4Y

80

300

48,5

0,1

Таблиця 12

Варіант

Функція заощадження – S

Функція інвестицій – I

Ставка прибуткового податку – t

1

S=0,5y – 50

I=175 – 25i

15%

2

S=0,5y – 50

I=175 – 25i

20%

3

S=0,5y – 80

I=190 – 25i

15%

4

S=0,25y – 75

I=125 – 30i

5%

5

S=0,5y – 80

I=180 – 20i

15%

6

S=0,6y – 100

I=150 – 50i

10%

7

S=0,8y – 50

I=200 – 55i

5%

8

S=0,7y – 75

I=175 – 20i

20%

9

S=0,75y – 60

I=120 – 20i

5%

10

S=0,75y – 30

I=125 – 35i

15%

11

S=0,4y – 50

I=195 – 30i

10%

12

S=0,6y – 50

I=175 – 25i

20%

13

S=0,3y – 20

I=195 – 50i

10%

14

S=0,5y – 60

I=155 – 15i

15%

15

S=0,7y – 50

I=175 – 10i

20%

Таблиця 13

Варіант

Зміна податків (-ΔT)

Гранична схильність до споживання - c/

Гранична коефіцієнт податків - t

1

750

0,6

0,4

2

700

0,85

0,4

3

210

0,6

0,25

4

180

0,75

0,2

5

600

0,5

0,3

6

300

0,3

0,15

7

400

0,7

0,5

8

200

0,75

0,33

9

320

0,5

0,2

10

160

0,8

0,2

11

150

0,5

0,3

12

450

0,8

0,2

13

500

0,5

0,25

14

190

0,6

0,35

15

800

0,65

0,33