Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Практичні завдання

Завдання 1

У приватній економіці закритого типу маємо умови ВВП: у попередньому році = 80 грн., в аналізованому = 90 грн., споживання у попередньому році = 60 грн., в аналізованому = 67 грн. Обчислити с/.

Завдання 2

Розрахувати граничну схильність до заощаджень за умов, що після податковий дохід збільшився на 50 грн., а споживання — на 52 грн.

Завдання 3

Дохід збільшився на 100 грн., автономне споживання — на 5 грн., с/=0,6. Обчислити приріст споживання згідно з функцією споживання.

Завдання 4

Щотижневі витрати родини на споживання дорівнюють 100 дол. + ½ DI.

А) розрахуйте за даними таблиці витрати родини на споживання та обсяг заощаджень на кожному рівні доходів (грн.).

Дохід після сплати податків (DI)

Споживання (С)

Заощадження (S)

Дохід після сплати податків (DI)

Споживання (С)

Заощадження (S)

0

300

100

400

200

500

Б) Ґрунтуючись на даних таблиці, побудуйте графік функції споживання.

Розрахуйте: при яких рівнях доходу витрати на споживання рівні, менше і більше його обсягу.

Завдання 5

Припустимо, що функція споживання та ж, що й у попередньому завданні, тобто С = 100 дол. + 1/2DI. За даними таблиці розрахуйте (грн.):

А) Зміну обсягу споживчих витрат при кожній зміні доходу.

Б) Значення граничної схильності до споживання (с/).

Зміна доходу після сплати податків (DI)

Зміна споживчих витрат (С)

Гранична схильність до споживання (с/)

Зміна доходу після сплати податків (DI)

Зміна споживчих витрат (С)

Гранична схильність до споживання (с/)

Від 0 до 1 (+1)

Від 400 до 410 (+1)

Від 399 до 400 (+1)

Від 410 до 400 (+1)

Від 400 до 401 (+1)

Від 400 до 399 (-1)

Завдання 6

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: У = 1000 грн., автономне споживання = 50 грн., с/=0,7, Т=100 грн. Обчислити приватні заощадження.

Завдання 7

Функція споживання має вигляд: C=0,7Y + 60. Визначити функцію заощадження, якщо ставка податку t = 0,2, а трансферти TR = 150 грн.

Завдання 8

Споживання домогосподарств характеризується даними: функція споживання – С = 50+0,6Y, ставка податку складає 20%, загальний дохід – 1000 гр.од. Визначте, наскільки зміниться обсяг заощаджень, якщо автономне споживання зросте на 5 гр. од.

Контрольні завдання

  1. Чому споживання та заощадження є завжди автономними?

  2. Чи існує, на вашу думку, теоретична ситуація, коли гранична схильність до споживання буде більше за одиницю?

  3. Назвіть основні компоненти споживання та дайте визначення.

  4. Поясніть кейнсіанську функцію споживання та розкрийте її зміст за допомогою графіка.

  5. Зробіть аналіз чинників, які впливають на заощадження та споживання.

  6. Поясніть на графіках вплив необхідних факторів на споживання та заощадження.

  7. Чи завжди гранична схильність до споживання дорівнює граничній схильності до заощадження?

  8. В чому полягає парадокс заощадження?

  9. Поясніть сутність основного психологічного закону Кейнса.