Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Бібліографічний список до самостійної роботи

1.(171-274); 2.(315-392); 3.(117-125); 4.(182-202, 366-401);

5.(176-192); 6.(157-173)

Тема 6. Інфляційний механізм

Мета: поглибити, систематизувати та закріпити знання студентів з проблем оцінювання інфляційних процесів.

План вивчення теми

  1. Сутність та причини виникнення інфляції.

  2. Соціально-економічні наслідки інфляції.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Інфляція — це приріст цін, викликаний надлишком грошей відносно до випуску товарів та послуг. Отже, інфляція передусім характеризує приріст цін в економіці. Вона вимірюється за допомогою індексу цін.

В залежності від складу кошику розрізняють три види індексів цін:

  • індекс споживчих цін;

  • індекс цін виробництва;

  • дефлятор.

Підвищення індексу цін у поточному році порівняно з попереднім указує на інфляцію, а зменшення індексу цін — на дефляцію.

Показником інфляції є темп інфляції.

Для обчислення темпу інфляції (π) застосовують два методи.

Перший — на основі індексу цін базового періоду. В цьому випадку інфляція показує відсоток приросту цін в аналізованому періоді (році) стосовно базового періоду (року):

π = Ір – 100, (2.39)

де Ір — індекс цін аналізованого періоду (року);

100 — індекс цін попереднього періоду (року).

Другий — на основі індексу цін попереднього періоду.

В цьому випадку інфляція показує відсоток приросту цін в аналізованому періоді (році) стосовно попереднього періоду (року):

π = ×100%, (2.40)

де Ір індекс цін аналізованого періоду (року);

Ір(-1) індекс цін попереднього періоду (року).

Практичні завдання

Варіант 1

Розрахуйте темп інфляції для поточного року за таких умов: у попередньому році номінальний ВВП становив 165 млрд. грн., реальний ВВП = 128 млрд. грн.; у поточному році очікується одержати номінальний ВВП = 200 млрд. грн. при індексі цін ВВП = 142 %.

Варіант 2

Економіка країни А характеризувалася в останні два роки такими макроекономічними показниками: у попередньому році номінальний ВВП становив 5000 млрд. дол., реальний ВВП — 4800 млрд. дол.; у поточному році очікується одержати номінальний ВВП 5400 млрд. дол., реальний ВВП — 5050 млрд. дол. Розрахуйте темп інфляції у цій країні для умов поточного року.

Варіант 3

Розрахувати темп інфляції у другому році за таких умов: номінальний ВВП у першому році = 1200 грн.; у другому = 1400 грн.; реальний ВВП у першому році = 1100 грн.; у другому = 1200 грн.

Варіант 4

Припустимо, що ви отримуєте кредит у розмірі 1000 гривень. При цьому кредитор згідно угоді повинен через рік отримати 1250 гривень. Рівень інфляції за рік становив 15%. Розрахуйте реальний прибуток кредитодавця.

Варіант 5

За 1998-2000 роки ВВП країни в поточних цінах виріс на 20%. Рівень інфляції за цей період склав 130%, а за 1999 рік – 110 %. ВВП 1998 року в поточних цінах дорівнює 2000 гр. од. Визначте ВВП 2000 року в цінах 1999 року.

Варіант 6

Розрахуйте темп інфляції для поточного року за таких умов: у попередньому році номінальний ВВП становив 150 млрд. грн., реальний ВВП — 118 млрд. грн.; у поточному році очікується одержати номінальний ВВП 170 млрд. грн. при індексі цін ВВП 125 %.

Варіант 7

Розрахувати темп інфляції у другому році за таких умов: номінальний ВВП у першому році = 1300 грн.; у другому = 1500 грн.; реальний ВВП у першому році = 1000 грн.; у другому = 1250 грн.

Варіант 8

Економіка країни А характеризувалася в останні два роки такими макроекономічними показниками: у попередньому році номінальний ВВП становив 500 млрд. дол., реальний ВВП — 480 млрд. дол.; у поточному році очікується одержати номінальний ВВП 540 млрд. дол., реальний ВВП — 505 млрд. дол. Розрахуйте темп інфляції у цій країні для умов поточного року.

Варіант 9

Розрахуйте темп інфляції для поточного року за таких умов: у попередньому році номінальний ВВП становив 50 млрд. грн., реальний ВВП — 45 млрд. грн.; у поточному році очікується зростання номінального ВВП на 17 млрд. грн. при індексі цін ВВП 120 %.

Варіант 10

Розрахувати темп інфляції у другому році за таких умов: номінальний ВВП у першому році = 2500 грн.; у другому = 3600 грн.; реальний ВВП у першому році = 2100 грн.; у другому = 3200 грн.

Варіант 11

Розрахуйте темп інфляції для поточного року за таких умов: у попередньому році номінальний ВВП становив 135 млрд. грн., реальний ВВП — 128 млрд. грн.; у поточному році очікується одержати номінальний ВВП 150 млрд. грн. при індексі цін ВВП 115 %.

Варіант 12

Розрахуйте темп інфляції для поточного року за таких умов: у попередньому році номінальний ВВП становив 50 млрд. грн., реальний ВВП — 45 млрд. грн.; у поточному році очікується зростання номінального ВВП на 17 млрд. грн. при індексі цін ВВП 120 %.

Варіант 13

Розрахуйте темп інфляції для поточного року за таких умов: у попередньому році номінальний ВВП становив 56 млрд. грн., реальний ВВП — 54 млрд. грн.; у поточному році очікується зростання номінального ВВП на 8 млрд. грн. при індексі цін ВВП 110 %.

Варіант 14

Економіка країни А характеризувалася в останні два роки такими макроекономічними показниками: у попередньому році номінальний ВВП становив 600 млрд. дол., реальний ВВП — 550 млрд. дол.; у поточному році очікується одержати номінальний ВВП 640 млрд. дол., реальний ВВП — 595 млрд. дол. Розрахуйте темп інфляції у цій країні для умов поточного року.

Варіант 15

Розрахувати темп інфляції у другому році за таких умов: номінальний ВВП у першому році = 2300 грн.; у другому = 2500 грн.; реальний ВВП у першому році = 2000 грн.; у другому = 2250 грн.