Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Бібліографічний список до самостійної роботи

3.(60-67); 4.(98-140); 6.(71-88)

Тема 8. Приватні інвестиції

Мета: поглибити, систематизувати та закріпити знання студентів з питань ролі приватних інвестицій в економіці.

План вивчення теми

  1. Поняття інвестиційного попиту.

  2. Інвестиційна функція. Чинники автономних інвестицій.

  3. Мультиплікатор інвестицій.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вагомим чинником сукупних видатків є інвестиції. У короткостроковому періоді вони впливають на рівень виробництва через зміни в сукупному попиті. У довгостроковому періоді вони впливають на виробництво через процес капіталоутворення, що змінює рівень потенційного ВВП.

Мотиваційним чинником інвестиційного попиту є чистий прибуток, який інвестори очікують отримати від інвестування. Вихідною базою для його кількісної оцінки є дохід від інвестування Чистий прибуток менший за дохід від інвестування на величину затрат, пов’язаних із сплатою відсотків за використання інвестиційних коштів, і податку на прибуток. Зазначене можна виразити такою формулою:

NP = (GP – ТР) – І×r (2.48)

де NP — очікуваний чистий прибуток;

GP - валовий прибуток, отриманий від реалізації інвестиційного проекту;

ТР - податок на прибуток;

(І×r) – затрати на інвестиції, які пов’язані зі сплатою відсотків за використання інвестиційних коштів.

r - реальна відсоткова ставка, яка обчислюється як різниця між номінальною відсотковою ставкою (n) та очікуваною інфляцією (π) за формулою:

r = n - π (2.49)

Вплив інвестицій на сукупний попит (ВВП) відображається в теорії мультиплікатора. Суть мультиплікативного впливу інвестицій на ВВП полягає у тому, що інвестиції впливають на ВВП не пропорційно, а помножено, тобто мультиплікативно. Це означає, що при зміні інвестицій на одну грошову одиницю ВВП змінюється більше ніж на одиницю.

Мультиплікатор інвестицій — чисельний коефіцієнт, що показує залежність зміни доходу від зміни автономних інвестицій. Якщо відбудеться приріст обсягу інвестицій (наприклад, збільшаться державні асигнування на суспільні роботи в умовах спаду економіки), то доход збільшиться на величину, що у m раз більше, ніж приріст інвестицій, тобто

ΔY = me ×ΔI, (2.50)

або

ΔY = me ×ΔЕ, (2.51)

де ΔY — приріст доходу, ΔІ, ΔЕ – приріст інвестицій або сукупних видатків; me — мультиплікатор (множник). Відповідно:

me = (2.52)

Оскільки мультиплікатор знаходиться в прямій залежності від граничної схильності до споживання (с/) і в зворотній залежності від граничної схильності до заощадження (s/), то

me = =(2.53)

В умовах інфляції добуток me×ΔЕ, відображає приріст номінального ВВП, який у певних пропорціях розподіляється між приростом реального ВВП і приростом цін. Тому номінальний ВВП в аналізованому періоді становитиме Yb + me×ΔЕ. Після його дефлювання і зіставлення з реальним ВВП базового періоду можна визначити приріст реального ВВП, викликаний початковим приростом сукупних видатків в умовах інфляції:

ΔY = - Yb (2.54)

Практичні завдання

Варіант 1

У базовому році автономні інвестиції країни становили 1000 млрд. грн., коефіцієнт еластичності інвестицій до реальної відсоткової ставки b – 0,4, реальна відсоткова ставка r – 20 %. В аналізованому році автономне інвестування збільшилось на 50 млрд. грн., а реальна відсоткова ставка зменшилась на 5%. Обчисліть приріст інвестицій в аналізованому році.

Варіант 2

Для умов країни А інвестиційна функція задана рівнянням (млрд. грн.): І = 1000 – 40 r, де r – реальна відсоткова ставка. Визначте обсяг інвестицій, якщо номінальна відсоткова ставка дорівнює 10 %, темп інфляції становить 2 %.

Варіант 3

В економіці відбулося зростанні інвестицій на 200 грн. од., гранична схильність до заощаджень становить 0,25. Обчислити як змінився ВВП.

Варіант 4

В умовах приватної економіки закритого типу Уb = 2000 грн., а інвестиції початково зросли на 50 грн. Розрахувати зміну реального доходу, якщо при цьому ціни зростуть на 5 %, а с/=0,75.

Варіант 5

Фактичне безробіття = природному, номінальний ВВП збільшився від 600 до 660 грн., номінальна відсоткова ставка = 12 %. Обчислити реальну відсоткову ставку.

Варіант 6

Обчислити очікуваний чистий прибуток за наступних умов: вартість інвестиційного проекту = 1000 грн., норма прибутку = 50 %, податок на прибуток = 30 %, номінальна відсоткова ставка = 12 %, темп інфляції = 4 %.

Варіант 7

Розрахувати сукупний попит на інвестиції за таких умов: номінальна відсоткова ставка = 13 %, темп інфляції = 3 %, податок на прибуток = 20 %. За цих умов економіка пропонує чотири інвестиційних проекти, які розрізняються вартістю та нормою прибутку:

  1. 1000 грн., норма прибутку = 100%;

  2. 2000 грн., норма прибутку = 50%;

  3. 3000 грн., норма прибутку = 30%;

  4. 4000 грн., норма прибутку = 10 %.

Варіант 8

В умовах приватної економіки закритого типу Yb=2000 грн., а інвестиції початково зросли на 70 грн. Розрахувати зміну реального доходу, якщо при цьому ціни зростуть на 20%, а с΄=0,75.

Варіант 9

Обчислити очікуваний чистий прибуток за наступних умов: вартість інвестиційного проекту = 2000 грн., норма прибутку = 40 %, податок на прибуток = 20 %, номінальна відсоткова ставка = 10 %, темп інфляції = 4 %.

Варіант 10

Споживання домогосподарств характеризується даними: функція споживання — С = 100 + 0,7Y, ставка податку складає 25 %, загальний доход —1000 гр. од. Визначити, наскільки зміниться обсяг заощаджень, якщо автономне споживання зросте на 5 гр. од.

Варіант 11

Яким повинен бути національний доход, щоб при автономному споживанні 300 гр. од., граничній схильності до споживання с/ = 0,75, податковій ставці t = 20 % задовольнити попит підприємств на інвестиції в об'ємі 240 гр. од.?

Варіант 12