Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Індивідуальне завдання 3.

Аналіз впливу держави на макроекономічну рівновагу.

Задача 1

Середньостатистична родина складається з N чоловік, а середній дохід на одного члена родини становить Y грн. в місяць. Щомісячні витрати родини на купівлю товарів та послуг – C грн. Із кожних 100 грн. поточного доходу, родина відкладає на банківський рахунок S грн.

За даними таблиці 7. визначте, якою формулою задається функція споживання в національній економіці.

Задача 2

Функція заощаджень = S, а заплановані інвестиції фірм = І. За якого обсягу виробництва буде досягнуто відповідності між заощадженнями та інвестиціями. Вигляд функцій наведено у таблиці 8.

Задача 3

Виробнича функція має вигляд: Yr. Якою буде величина споживання при рівноважному ВВП, при заданій функції S. Функції наведені у таблиці 9.

Побудуйте графік кривої споживання.

Задача 4

Якщо гранична схильність до споживання становить с', коефіцієнт k змінився з a до b. Як за моделлю Харрода-Домара зміниться економічне зростання? Відповідні значення наведені у таблиці 10.

Задача 5

Споживання домогосподарств визначається функцією С, інвестиції = І, витрати держави на купівлю благ = G, трансферти із бюджету = TR, ставка прибуткового податку = t. Визначте рівноважний ВВП і значення мультиплікатора. Значення показників та вигляд функцій наведено в таблиці 11.

Задача 6

В економіці без держави та закордону функції заощадження та інвестицій мали вигляд: S та I; з появою держави була введена постійна ставка прибуткового податку – t і всі зібрані податки витрачались державою на придбання благ. Визначте функцію IS до та після появи держави: а) аналітично, б) графічно. Відповідний вигляд функцій наведено у таблиці 12.

Задача 7

Уряд ухвалив рішення знизити податки на ΔТ млн. грн.; гранична схильність до споживання дорівнює с/, а граничний коефіцієнт податків — t.

На яку величину уряд повинен зменшити державні закупівлі, щоб у короткостроковому періоді реальний ВВП не змінився?

Значення показників наведено в таблиці 13.

Таблиця 1

Звіт про доходи та їх розподіл в економіці, млрд. грн.

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Витрати на споживання

1157,2

480,7

1315,8

556,6

896,5

1653,8

1603,5

576,9

1143,3

657,0

751,6

523,3

798,2

875,6

535,5

Чисті приватні внутрішні інвестиції

387,3

128,6

335,6

179,5

299,8

467,9

452,3

207,6

356,8

218,7

250,8

157,9

266,7

232,1

198,5

Державні витрати

345,1

116,2

210,9

123,5

240,5

452,3

415,8

152,8

270,9

148,1

200,3

126,5

235,9

170,2

135,2

Експорт країни

12,9

11,7

32,1

17,4

26,3

28,8

14,1

15,6

18,8

18,5

13,2

27,5

19,8

16,3

15,5

Імпорт країни

5,6

2,3

25,6

6,7

13,7

16,7

5,4

7,8

11,2

7,8

5,7

12,4

8,5

8,4

3,5

Амортизаційні відрахування

201,5

57,4

161,8

67,4

137,5

265,8

299,9

81,4

179,2

88,8

107,9

62,1

118,1

97,5

73,9

ПДВ

67,5

23,4

65,8

34,9

43,7

56,7

76,8

32,7

65,2

27,9

64,5

26,5

67,4

35,2

25,7

Акциз

37,5

34,5

43,5

23,5

65,3

89,5

98,3

26,7

65,9

54,3

43,5

23,1

42,3

54,3

30,9

Мито

25,6

17,8

54,3

25,3

45,3

48,5

67,4

30,1

54,6

32,1

53,2

18,0

38,6

32,1

28,1

Внески на соціальне страхування

149,8

31,6

118,5

45,5

110,5

197,8

171,7

57,9

134,5

62,2

79,0

40,6

97,6

68,9

50,4

Податок на прибуток

73,0

30,9

50,8

32,7

51,4

88,7

83,5

39,7

67,2

34,5

42,5

33,7

49,7

37,9

39,4

Нерозподілений прибуток

62,5

31,3

37,8

31,2

20,2

37,1

69,5

25,6

46,2

18,7

34,4

33,5

37,2

26,5

29,8

Трансфертні платежі

274,6

60,6

230,8

76,5

189,2

334,2

299,3

97,2

255,4

113,2

142,5

66,8

162,9

129,5

87,2

Індивідуальні податки

228,5

65,2

170,5

82,3

171,9

304,7

261,1

116,2

198,7

116,8

142,5

74,9

152,0

117,2

97,5

Ціна ринкової корзини поточного року

159,9

120

169,8

174,2

131,3

175,3

149,3

140,8

137,3

135,6

150,2

125,8

148,2

147,5

148,7

Ціна ринкової корзини базового року

149,2

125,8

157,3

148,7

149,8

160,2

155,3

135,6

149,9

147,5

148,2

134,2

151,3

150,2

120,8

Таблиця 2