Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Практичні завдання

Завдання 1

Нехай функція споживання має вигляд: С = 200 + 0,6 Y; S = 500.

Визначити рівноважний ВВП (Y) та його зміни при зростанні інвестицій (І) на 100 г.о.

Завдання 2

Функція заощадження має вигляд: S = -20 + 0,4Y; інвестиції (І) = 20 г.о. Визначити рівноважне значення ВВП (Y), мультиплікатор me, обсяг заощаджень (S).

Завдання 3

В умовах економічної рівноваги фактичний номінальний ВВП = 1100 грн., потенційний ВВП = 1000 грн., c/ = 0,75. Розрахувати інфляційний розрив.

Завдання 4

За умов економічної рівноваги фактичний реальний ВВП = 1000 грн., потенційний ВВП = 1200 грн., s/ = 0,25. Розрахувати рецесійний розрив, якщо в періоді його усунення ціни зростуть на 4%.

Завдання 5

В умовах приватної економіки закритого типу фактичний ВВП = 1200 грн., сукупні видатки = 900 грн. Обчислити незаплановані інвестиції в товарні запаси.

Завдання 6

Маємо умови:

А) заощадження = 200, незапланований приріст інвестицій у товарні запаси (І/) = +20.

1) Визначити заплановані інвестиції.

2) Чи існує в економіці за цих умов рівновага?

3) Як змушені діяти підприємства за таких умов, щоб в економіці відновилася рівновага?

Б) Якщо заощадження = 200, незаплановані інвестиції у товарні запаси = - 40.

 1. Визначити заплановані інвестиції.

 2. Чи існує рівновага?

 3. Як повинні діяти підприємства?

Контрольні завдання

 1. Якими методами можна визначити рівноважний ВВП?

 2. Що ви розумієте під терміном «вилучення» та «ін’єкції»?

 3. Поясніть на моделі «витрати-випуск», яку роль відіграють незаплановані інвестиції у товарні запаси, якщо фактичні сукупні витрати не дорівнюють виробленому ВВП.

 4. Назвіть характерні випадки, коли сукупні витрати не збігаються з виробленим ВВП.

 5. За яких умов досягається рівноважний ВВП у модулі «витрати-випуск»?

 6. Чому економіка може знаходитись в стані рівноваги при неповній зайнятості на протязі довгого часу?

 7. Чи може економіка значно перевищити потенційний ВВП в довготерміновому періоді?

 8. Чи існує мультиплікативний зв’язок між величиною розриву і відхиленням фактичного ВВП від потенціального?

 9. При якому співвідношенні між заощадженнями та інвестиціями забезпечується рівноважний ВВП у моделі «вилучення - ін’єкції»?

 10. Які причини інфляційного розриву?

Ключові терміни і поняття

Вилучення – частина поточного доходу, яка не спрямовується на сукупні видатки.

Ін’єкції – приріст видатків поточного періоду, які здійснюються за рахунок доходу попереднього періоду.

Інфляційний розрив – величина, на яку фактичні сукупні видатки мають практично зменшитись, щоб усунути інфляційний надлишок ВВП на умовах збереження повної зайнятості.

Сукупні видаткизагальна сума видатків в економіці на кінцеві товари і послуги.

Рецесійний розрив – величина, на яку фактичні сукупні видатки мають початково зрости з метою збільшення фактичного ВВП до потенційного рівня.

Рівноважний валовий внутрішній продукт — валовий внутрішній продукт, за якого загальна кількість вироблених товарів і послуг (внутрішній обсяг продукції) дорівнює загальній кількості куплених товарів і послуг (сукупні видатки); реальний внутрішній обсяг продукції, за якого крива сукупного попиту перетинає криву сукупної пропозиції.

Підхід “видатки - обсяг виробництва” – ґрунтується на зіставленні сукупних видатків та реального ВВП країни. За відсутності експортно-імпортних операцій та державного сектора рівноважний ВВП дорівнює сумі споживання та інвестицій.

"Кейнсіанський хрест"— проста модель доходу, яка виявляє мультиплікативне збільшення сукупного доходу зі зміною видатків.

Підхід “витікання - ін’єкції” – ґрунтується на зіставленні витікань із потоку “сукупних видатків” та реального ВВП країни. За відсутності експортно-імпортних операцій та державного сектора рівноважний ВВП дорівнює сумі споживання та інвестицій.