Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Практичні завдання

Варіант 1

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: Y = 1000 грн., G = 160 грн., T = 150 грн., I = 279 грн. Обчислити приватні заощадження.

Варіант 2

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: Y = 1000 грн., Ċ0 = 50 грн., с′ = 0,7, T = 100 грн. Обчислити приватні заощадження.

Варіант 3

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: приватні заощадження = 100 грн., I = 90 грн. Чому дорівнюють державні заощадження?

Варіант 4

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: Y = 1000 грн., I = 120 грн., С = 700 грн., державні заощадження = - 20 грн. Чому дорівнюють чисті податки?

Варіант 5

Маємо умови: t = 0,2; c/ = 0,8. Уряд зменшив чисті податки на 40 грн. Чому дорівнює приріст реального ВВП?

Варіант 6

Державні закупівлі і чисті податки збільшилися на 20 грн., s/ = 0,25; t = 0,2. Чому дорівнює податковий мультиплікатор та мультиплікатор видатків?

Варіант 7

Маємо умови: c/ = 0,75; t = 0,2. Уряд збільшив чисті податки на 30 грн. за стабільних цін. На скільки потрібно збільшити державні закупівлі, щоб відновити попереднє значення ВВП?

Варіант 8

Реальний ВВП збільшився на 30 грн., автоматичні чисті податки – на 6 грн.; s/ = 0,2. Чому дорівнює складний мультиплікатор видатків у закритій економіці?

Варіант 9

с/ = 0,75; t = 0,2. Згідно із прогнозом, в умовах неповної зайнятості приватні інвестиції зростуть на 50 грн., Р = 1,0. Чому дорівнює ефект гальмування реального ВВП, викликаний автоматичними чистими податками?

Варіант 10

Y = 800 грн.; Yp = 1000 грн.; t = 0,2; G = 170 грн. Чому дорівнює циклічне сальдо?

Варіант 11

Фактичний ВВП =150 млрд. грн. ВВП повної зайнятості = 200 млрд. грн. Ставка прибуткових податків t = 10%. Державні закупівлі товарів 40 млрд. грн. державні трансферти 5,0 млрд. грн. Знайти зміну сальдо держбюджету за повної зайнятості.

Варіант 12

В минулому році ВВП складав 1000 грн., а державні видатки G = 100 грн. Збільшивши видатки на 50, уряду вдасться збільшити ВВП на 200 грн., при цьому дефіцит державного бюджету залишався на протязі двох років рівним 0. Яка гранична схильність до споживання?

Варіант 13

В закритій економіці внаслідок скорочення податків обсяги виробництва зросли на 700 грн. Гранична схильність до заощадження дорівнює 0,25, граничний коефіцієнт податків дорівнює 0,2. На яку величину були скорочені податки.

Варіант 14

На товарному ринку існує стан рівноваги при Y = 200 грн. Уряд підвищив ставку прибуткового податку на 0,04 і збільшив державні видатки на 50 грн. Чи вплине це на збалансованість бюджету? Чому?

Варіант 15

У=1000 грн., с΄=0,8; t =0,2. Внаслідок зменшення державних закупівель мультиплікативне скорочення реального ВВП становило 50 грн., а ціни знизились на 4%. На яку величину зменшилися державні закупівлі.

Питання для самоконтролю

  1. Які об’єктивні умови сприяли формуванню теоретичних засад державного регулювання?

  2. Чому політика значних соціальних гарантій і політика економічного зростання суперечать одна одній, якщо виходити з можливих засобів досягнення кожної з них?

  3. Який елемент державних видатків: закупівля товарів або соціальні трансферти є більш ефективним з точки зору впливу на рівноважний ВВП?

  4. Яким чином засоби фіскальної політики можуть впливати на величину інфляції?

  5. Як впливають дві сторони фіскальної політики на кругообіг доходів і витрат?

  6. Який засіб фіскальної політики є найбільш придатним для забезпечення повної зайнятості?

  7. Як різні види податків впливають на макроекономічний кругообіг?

  8. Які наслідки для національного добробуту має дефіцитне фінансування бюджету. Чому?