Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Практичні завдання

Варіант 1

Нехай функція споживання має вигляд: С = 200 + 0,6 Y; S = 500 грн.

Визначити рівноважний ВВП (Y) та його зміни при зростанні інвестицій (І) на 100 грн.

Варіант 2

Функція заощадження має вигляд: S = -20 + 0,4Y; інвестиції (І) = 20 грн. Визначити рівноважне значення ВВП (Y), мультиплікатор me, обсяг заощаджень (S).

Варіант 3

В умовах економічної рівноваги фактичний номінальний ВВП = 1100 грн., потенційний ВВП = 1000 грн., c/ = 0,75. Розрахувати інфляційний розрив.

Варіант 4

За умов економічної рівноваги фактичний реальний ВВП = 1000 грн., потенційний ВВП = 1200 грн., s/ = 0,25. Розрахувати рецесійний розрив, якщо в періоді його усунення ціни зростуть на 4%.

Варіант 5

В умовах приватної економіки закритого типу фактичний ВВП = 1200 грн., сукупні видатки = 900 грн. Обчислити незаплановані інвестиції в товарні запаси.

Варіант 6

Маємо умови (грн.):

А) заощадження = 200, незапланований приріст інвестицій у товарні запаси (І/) = +20.

1) Визначити заплановані інвестиції.

2) Чи існує в економіці за цих умов рівновага?

3) Як змушені діяти підприємства за таких умов, щоб в економіці відновилася рівновага?

Б) Якщо заощадження = 200, незаплановані інвестиції у товарні запаси = - 40.

  1. Визначити заплановані інвестиції.

  2. Чи існує рівновага?

  3. Як повинні діяти підприємства?

Варіант 7

В економіці без держави і закордону функції заощаджень та інвестицій мають вигляд: S = 0,8Y – 10; I = 10 – 2i.

Виведіть за таких умов рівняння рівноваги на ринку благ та побудуйте графік. Як зміниться макроекономічна рівновага, якщо буде введена постійна ставка прибуткового податку 15 %?

Варіант 8

Відомо, що в економіці рівноважний Y нижче Yр при повній зайнятості на 100 грн. Крім того, C = 0,8Y + 80; I = 0,1Y + 40 ; G = T; t = 0,25. Визначте, на скільки потрібно змінити обсяг заощаджень, щоб забезпечити Y = Yр , якщо G = T.

Варіант 9

Споживання домогосподарств визначається функцією С = 200 + 0,75Y. Інвестиції дорівнюють 70 грн. Витрати держави на купівлю благ 200 грн. Ставка прибуткового податку t = 0,2. Визначте рівноважний ВВП і значення мультиплікатора.

Варіант 10

Споживання домогосподарств визначається функцією: C = 100 + 0,8Y; I = 50 грн.; витрати держави на купівлю благ = 200 грн., трансферти із бюджету = 62,5 грн., ставка прибуткового податку = 0,25. Визначте рівноважний ВВП і значення мультиплікатора.

Варіант 11

Відомі функція споживання С=0,8У+30, ставка прибуткового податку t = 0,2; обсяг трансфертних видатків із бюджету = 40 грн.; обсяг інвестицій І = 70 грн. і державні закупівлі на ринку благ – 60 грн. Визначить рівноважний дохід.

Варіант 12

С = 0,7У+100; І = 0,225У+20; G = Т; ЕХР = 200; t = 0,375, ІМ=0,2У. Визначить рівноважну величину доходу.

Варіант 13

Відомо, що в економіці Y нижче Y повної зайнятості на 200 грн. Функція заощадження S = 0,25Y – 100, функція I = 0,2Y + 20, G = Т. Визначте на скільки потрібно змінити обсяг заощаджень, щоб забезпечити рівність: Y = Y повної зайнятості.

Варіант 14

Дано С = 0,6У+300; І = 600 грн. Визначте рівноважний дохід та його зміну при зростанні інвестицій на 100 грн.

Варіант 15

Споживання домогосподарств визначається функцією: C = 100 + 0,8Y; I = 50 грн.; витрати держави на купівлю благ = 200 грн., ставка прибуткового податку = 0,25. Визначте рівноважний ВВП і значення мультиплікатора.