Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Практичні завдання

Варіант 1

В країні А коефіцієнт k становить 3, а в країні Б – 2,7. Гранична схильність до споживання в країні А дорівнює 0,8, в країні Б – 0,75. Порівняти економічне зростання в цих країнах.

Варіант 2

Відомо, що темп приросту продукту = 5%, темп приросту капіталу = 10%, темп приросту праці = 1%, частка капіталу у продукті = 20%. Обчислити „залишок Солоу”.

Варіант 3

Маємо умови: Y = 11000 грн., L = 1100 осіб, Е = 1. Обчислити приріст продуктивності праці за моделлю Солоу.

Варіант 4

Маємо умови: У = 1000 грн., L = 100 чол., Е = 1,04. Обчислити приріст продуктивності праці під впливом технічного прогресу згідно з моделлю Солоу.

Варіант 5

Маємо умови: У = 10000 грн., L =100 чол., d =0,08, К =25000 грн. Обчислити норму заощаджень, за якої забезпечується стійкий рівень капіталоозброєності.

Варіант 6

Маємо умови: У = 10000 грн., L = 100 чол., d = 0,13, n = 0,02. Обчислити капіталоозброеність, за якої забезпечується критична величина інвестицій.

Варіант 7

Економіка країни характеризується виробничою функцією Y = A×K0,4×L0,6. Темп зростання капіталу становить 4%, а чисельності зайнятих 3%. Продуктивність виробничих факторів зростає з темпом 2,5% за рік. Як зміниться обсяг виробництва?

Варіант 8

Виробнича функція Кобба-Дугласа для умов країни A має вигляд Y = А×К0,3 ×L0,7. Якщо загальна продуктивність факторів зростає з темпом 3 %, темп зростання обсягу виробництва дорівнює 6,9 %, а капітал зростає з темпом 8 % за рік, то якими темпами має бути збільшена чисельність зайнятих у виробництві?

Варіант 9

Економіка країни характеризується такими макроекономічними показниками: валовий внутрішній продукт становить 1720 млн. грн., чисельність зайнятих у виробництві – 15,3 млн. осіб, вартість основного капіталу – 3825 млн. грн., норма амортизації – 0,1. обчислити норму заощаджень, за якої забезпечується стійкий рівень капіталоозброєності.

Варіант 10

Відповідно до моделі Р.Солоу обчисліть капіталоозброєність, за якої забезпечується критичний обсяг інвестицій, якщо економіка країни характеризується такими показниками: норма амортизації становить 0,18, норма заощаджень – 0,25, темп приросту населення – 0,02, вартість капіталу – 2564 млн. грн., чисельність працюючих – 25,17 млн. осіб.

Варіант 11

Маємо умови: У = 20000 грн., L = 500 чол., Е = 1,04. Обчислити приріст продуктивності праці під впливом науково-технічного прогресу згідно з Моделлю Солоу.

Варіант 12

Якщо гранична схильність до заощадження становить 25 %, коефіцієнт k змінився з 3 до 3,45. Як за моделлю Харрода-Домара зміниться економічне зростання?

Варіант 13

Маємо умови: У = 20000 грн., L = 100 чол., а = 0,08, К = 25000 грн. Обчислити норму заощаджень, за якої забезпечується стійкий рівень капіталоозброєності.

Варіант 14

Якщо гранична схильність до споживання становить 45%, коефіцієнт k змінився з 3 до 4. Як за моделлю Харрода-Домара зміниться економічне зростання?

Варіант 15

Відомо, що темп приросту продукту = 7%, темп приросту капіталу = 10%, темп приросту праці = 2%, частка капіталу у продукті = 30%. Обчислити „залишок Солоу”.