Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Починаючи опанування даної теми, важливо зрозуміти,що вивчає навчальна дисциплін «Менеджмент персоналу»: її об’єкт, предмет, завдання; яка мета курсу, а також взаємозв‘язок з іншими навчальними дисциплінами; ознайомитись з найважливішими методологічними питаннями дисципліни, її метою та завданнями.

Насамперед потрібно звернути увагу на ключові слова і терміни дисципліни.

Особливу увагу слід звернути на вектори розвитку менеджменту персоналу як соціального явища: сфери професійної діяльності, навчальної дисципліни, галузі науки, - зрозуміти особливості кожного з напрямів.

Спеціальну увагу придати змісту визначення персоналу як особливого складу організації, його класифікації за професійними категоріями та засвоєнню того, що собою уявляє структура персоналу.

Вивчаючи цю тему, студенти повинні скласти структуру персоналу на прикладі відомої вам організації.

Питання для самоконтролю

.1. Що має на меті вивчення дисципліни „Управління персоналом”?

2. Що є предметом вивчення дисципліни?

3. У чому полягає сутність менеджменту персоналу?

4. Які існують напрями розвитку менеджменту персоналу?

5. Визначте особливості кожного з векторів менеджменту персоналу?

6. Як взаємопов’язані вектори розвитку менеджменту персоналу?

7. Яке місце посідає управління персоналом у системі управління організацією?

8. Як розуміти особистість як об’єкт та суб’єкт управління в організації?

Тести поточного контролю знань за темою 1

 1. Персонал організації – це:

 • назви категорій персоналу

 • сезонні та тимчасові працівники, що зайняті повний або неповний робочий день, тиждень

 • особовий склад організації, що охоплює всіх найманих працівників, працюючих акціонерів і власників

 • кількість різних професій в організації, посад, рівнів кваліфікації.

 1. Які виділяють дві основні частини персоналу за участю їх у процесі виробництва?

 • основні та допоміжні працівники;

 • керівники та спеціалісти;

 • спеціалісти та службовці;

 • робочі та службовці.

 1. Принципова відмінність керівників від спеціалістів полягає у:

 • реалізації функцій управління;

 • юридичному праві прийняття рішень та наявності підлеглих;

 • опрацюванні управлінської інформації.

 1. Система роботи з персоналом організації включає такі підсистеми:

 • оцінювання персоналу;

 • методи управління персоналом;

 • розвиток персоналу;

 • тестування персоналу;

 • мотивація персоналу;

 • підбір персоналу;

 • атестація персоналу;

 • розстановка персоналу;

 • управління процесами руху персоналу.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

 1. Менеджменту персоналу й напрями його розвитку.

 2. Організація як об’єкт менеджменту персоналу,

 3. Персонал організації та його структура. Основні якісні характеристики персоналу.

Бібліографічний список

[1; 2; 3; 5; 6; 18; 19; 22; 26; 27; 31; 32; 35; 37; 54; 57]

Тема 2. Стратегія та політика менеджменту персоналу організації

Мета: систематизувати, узагальнити та поглибити знання студентів про вплив стратегій розвитку організації на формування кадрової політики.

План вивчення теми

1. Стратегія розвитку організації та її вплив на формування кадрової політики

2. Кадрова політика організації: типи кадрової політики.

3. Сутність поняття «менеджмент персоналом», цілі управління персоналу.

4. Принципи і методи управління персоналом.