Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Стратегія організації

2. Кадрова політика організації.

3. Розробка кадрової політики.

4. Функції управління персоналом.

5. Технології управління персоналом організації.

Бібліографічний список

[1; 2; 3; 5; 6; 18; 19; 22; 26; 27; 28; 31; 32; 35; 37; 54; 57]

Тема 3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу

Мета: засвоїти, закріпити та систематизувати знання студентів про основні законодавчі акти про працю в Україні та засвоєння особливостей кадрового забезпечення менеджменту персоналу.

План вивчення теми

1. Нормативно-правова база менеджменту персоналу.

2. Концептуальні кадрові документи: філософія підприємства, правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір.

3. Нормативно-методичне та інформаційне забезпечення менеджменту персоналу.

4. Документи відомчого характеру, що визначають норми, правила, вимоги, характеристики щодо менеджменту персоналу.

5. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу

6. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення менеджменту персоналу.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Починаючи опанування даної теми, важливо зрозуміти, що включає нормативно-правова база менеджменту персоналу: нормативно-правове, науково-методичне, інформаційне, кадрове, матеріально-технічне, фінансові ресурси.

Насамперед потрібно звернути увагу на нормативно-правові документи, концептуальні кадрові документи, філософію підприємства, правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, які регулюють трудову діяльність.

Особливу увагу слід звернути на діяльність службу персоналу та лінійні й функціональні керівники всіх рівнів управління.

Спеціальну увагу придати фінансовому ресурсу і сукупності коштів, які спрямовуються на фінансування діяльності служби персоналу.

Вивчаючи цю тему, студентам рекомендується проаналізувати ресурсне забезпечення менеджменту персоналу на прикладі відомої вам організації.

Питання для самоконтролю

 1. Які законодавчі акти про працю в Україні вам відомі?

 2. Що саме регламентують ці нормативно-правові акти?

 3. Визначте структуру та призначення Класифікатора професій ДК 003 95.

 4. Чим відрізняються нормативно-правові від науково-методичних документів?

 5. Які типи науково-методичних документів, що забезпечують управління персоналом, вам відомі?

 6. Які особливості кадрового забезпечення менеджменту персоналу?

 7. У чому особливості матеріально-технічного забезпечення управління персоналом?

 8. У чому сутність інформаційного забезпечення системи управління персоналом?

 9. Що уявляє собою програмне забезпечення обліку персоналу у організації?

Тести поточного контролю знань за темою 3

 1. До ресурсного забезпечення менеджменту персоналу належать:

 • обчислювальні машини

 • нормативно-правова база

 • організаційна база

 • науково-методичне забезпечення

 • засоби оброблення документів

 • інформаційна база

 • кадрове забезпечення

 • матеріально-технічне забезпечення

 • фінансове забезпечення.

 1. Колективний договір – це:

 • сукупність моральних і адміністративних норм, правил взаємовідносин персоналу, підкорених досягненню місії;

 • правовий акт, що регулює соціально-трудові стосунки між представниками працівників та роботодавцем;

 • нормативний документ, що регламентує прийом, звільнення, робочий час, організацію праці, винагороди та стягнення.

 1. Філософія підприємства – це:

 • нормативний документ, що регламентує прийом, звільнення, робочий час, організацію праці, винагороди та стягнення.

 • правовий акт, що регулює соціально-трудові стосунки між представниками працівників та роботодавцем;

 • сукупність моральних і адміністративних норм, правил взаємовідносин персоналу, підкорених досягненню місії;

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку – це:

 • сукупність моральних і адміністративних норм, правил взаємовідносин персоналу, підкорених досягненню місії;

 • правовий акт, що регулює соціально-трудові стосунки між представниками працівників та роботодавцем;

 • нормативний документ, що регламентує прийом, звільнення, робочий час, організацію праці, винагороди та стягнення.