Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність діагностики як складової системи менеджменту персоналу?

2. Що має на меті діагностика персоналу?

3. Які завдання виконує діагностика персоналу?

4. Що розуміють під діагностикою властивостей особистості в менеджменті персоналу?

5. Які складові системи діагностики властивостей особистості?

6. Що розуміють під діловою оцінкою персоналу?

7. Які існують методи оцінки працездатності та потенційних можливостей персоналу?

8. У чому сутність атестації персоналу?

9. Чим атестація відрізняється від інших видів оцінки персоналу?

10. Які існують вимоги до атестації персоналу?

11. З яких етапів складається атестація персоналу?

12. Визначте особливості процедури атестації.

Тести поточного контролю знань за темою 12

 1. Оцінювання персоналу - це:

 • регулярне вимірювання фактично досягнутого рівня виконання робіт працівником

 • процедура по виявленню ступеню відповідності якостей працівника певним вимогам

 • взаємозв’язок матеріальної винагороди трудовій поведінці працівника

 • порівняння власних здобутків з результатами діяльності інших співпрацівників.

 1. Процес оцінювання персоналу включає такі етапи:

 • прийняття необхідних коригувальних дій та рішень

 • стимулювання ініціативи, творчого підходу до справи

 • порівняння досягнутих показників з установленими критеріями

 • видача підлеглим вичерпних завдань

 • обговорення результатів оцінювання

 • установлення об’єкта оцінювання

 • оцінка ставлення до керівників та співробітників

 • установлення критеріїв оцінювання

 • вимірювання досягнутих показників, якостей.

 1. Під час визначення стандартів (критеріїв оцінювання) персоналу необхідно дотримуватись певних вимог – вони мають:

 • подобатися керівникам

 • мати кількісну визначеність

 • достатню кількість індикаторів для повної характеристики об’єкту аналізу

 • подобатися працівникам усіх категорій

 • відображати нормативні уявлення про якості та результати діяльності працівника.

 1. Модель комплексної оцінки персоналу охоплює такі групи характеристик:

 • трудова (ділова) поведінка

 • здатність до організації та планування

 • старанність і активність у роботі

 • здатність до самовираження

 • ділові та особистісні якості

 • виконання роботи, її результативність.

 1. До складових формули, за якою здійснюється комплексна оцінка персоналу, відносять:

 • обмеженість ресурсів, які належить поділити між працівниками

 • професійно-кваліфікаційний рівень

 • складність виконуваних функцій (роботи)

 • відмінності в уявленнях, цінностях, манері поведінки, рівні освіти, досвіді

 • ділові якості працівника

 • емпіричний коефіцієнт, що посилює значущість оцінки складності праці

 • різка зміна подій і ситуації

 • максимальна бальна оцінка професійно-кваліфікаційного рівня.

 1. Метод „ессе” як метод оцінювання персоналу передбачає:

 • проведення 6 етапів, які в сукупності дозволяють оцінити роботу підлеглих

 • оцінку різних типів трудової поведінки за шкалою диференційованих числових значень

 • оцінку не так результатів праці, як факторів, що на них впливають

 • проведення різного роду порівнянь

 • складення керівником письмової характеристики підлеглих

 • надання критеріям оцінки числових значень і нанесення їх на числову вісь.

 1. Метод графічної шкали оцінок як метод оцінювання персоналу передбачає:

 • оцінку різних типів трудової поведінки за шкалою диференційованих числових значень

 • оцінку не так результатів праці, як факторів, що на них впливають

 • надання критеріям оцінки числових значень і нанесення їх на числову вісь

 • проведення 6 етапів, які в сукупності дозволяють оцінити роботу підлеглих

 • проведення різного роду порівнянь

 • складення керівником письмової характеристики підлеглих.

 1. Метод ранжування як метод оцінювання персоналу передбачає:

 • проведення різного роду порівнянь

 • складення керівником письмової характеристики підлеглих

 • оцінку різних типів трудової поведінки за шкалою диференційованих числових значень

 • оцінку не так результатів праці, як факторів, що на них впливають

 • надання критеріям оцінки числових значень і нанесення їх на числову вісь

 • проведення 6 етапів, які в сукупності дозволяють оцінити роботу підлеглих.

 1. Метод алфавітно-числової шкали як метод оцінювання персоналу передбачає:

 • оцінку різних типів трудової поведінки за шкалою диференційованих числових значень

 • оцінку не так результатів праці, як факторів, що на них впливають

 • проведення 6 етапів, які в сукупності дозволяють оцінити роботу підлеглих

 • проведення різного роду порівнянь

 • складення керівником письмової характеристики підлеглих

 • надання критеріям оцінки числових значень і нанесення їх на числову вісь.

 1. Метод оцінювання персоналу –управління за цілями передбачає:

 • надання критеріям оцінки числових значень і нанесення їх на числову вісь

 • проведення 6 етапів, які в сукупності дозволяють оцінити роботу підлеглих

 • оцінку не так результатів праці, як факторів, що на них впливають

 • проведення різного роду порівнянь

 • складення керівником письмової характеристики підлеглих

 • оцінку різних типів трудової поведінки за шкалою диференційованих числових значень.

. Теми для підготовки доповідей та рефератів

 1. Оцінювання особистісних та професійних (ділових) якостей.

 2. Система оцінки персоналу та її види

 3. Специфіка оцінювання спеціаліста.

 4. Особливості оцінювання керівника.