Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Практикикум (І часть) 2006.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
766.98 Кб
Скачать

79

Міністерство фінансів україни

Дніпропетровська державна фінансова академія

Менеджмент персоналу

практикум:

(ситуації, кейси, практичні завдання,

ділові ігри, тести)

Дніпропетровськ – 2006

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

економічний факультет

кафедра менеджменту

Менеджмент персоналу

практикум:

(ситуації, кейси, практичні завдання,

ділові ігри, тести)

Дніпропетровськ – 2006

Шукіс І.З., Лобза А.В. Менеджмент персоналу. Практикум: ситуації, кейси, практичні завдання, ділові ігри, тести. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2006, – 170 с.

Збірку підготовлено відповідно до навчальної програми та робочої навчальної програми нормативної дисципліни «Менеджмент персоналу».

Практикум містить практичні завдання, ситуації, кейси, ділові ігри, тести, які можуть використовуватись на практичних і семінарських заняттях, у самостійній роботі і індивідуальних заняттях з дисципліни «Менеджмент персоналу».

Автори - укладачі:

І.З. Шукіс

- к.т.н., доцент кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

А.В. Лобза

- доктор філософії в галузі економіки, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

І.Д. Падерін

- к.е.н., доцент кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

С.К. Кучеренко

- к.е.н., доцент кафедри економіки та управління підприємством ДНУ

Відповідальний за випуск:

Н.І. Редіна

- зав. кафедри менеджменту

Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

Вченою радою

економічного факультету

(протокол № 6 від 22.05.2006р. )

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

менеджменту

(протокол № 9 від 10.04.2006р. )

ЗМІСТ

Стор.

  1. Вступ……………………………………………………………

4

  1. Ситуації……………………………….………………………

5

  1. практичнІ завдання………………………………………

24

  1. Кейси……………………….……………………………………

38

  1. Ділові ігри…………….………………………………………..

49

  1. тести……………….……………………………………………

77

7. література…………………………………………………….…..170

Вступ

Збірку підготовлено відповідно до навчальної програми та робочої навчальної програми нормативної дисципліни «Менеджмент персоналу».

Практикум містить практичні завдання, ситуації, кейси, ділові ігри, тести, які можуть використовуватись на практичних і семінарських заняттях, у самостійній роботі і індивідуальних заняттях з дисципліни «Менеджмент персоналу».

До збірки увійшли як авторські ситуації, так і підібрані з різних джерел та інтерпретовані до даної дисципліни зарубіжні міні-кейси, рольові ігри, що відображають типові ситуації з практики менеджменту персоналу. Аналіз цих ситуацій допоможе студентам набути практичних навичок аналізу складних ситуацій, що часто зустрічаються у професійній діяльності.