Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Практикикум (І часть) 2006.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
766.98 Кб
Скачать

Порядок проведення ділової гри «Філософія фірми»

Етап

Тривалість, хв.

Ціль

Задачі

1

15

Коротке повідомлення викладача

Роз'яснити зміст і порядок ділової гри

2

30

Визначення складових "філософії фірми" організації (місія, базові цілі, кодекс поводження співробітників і т.д.)

Сформулювати в загальному виді перелік вимог, що визначають зміст кожної складової частини "філософії фірми".

3

60

Розробка антимоделі організаційної культури("філософія фірми") госоргана, установи, фірми.

Розділити учасників гри на двох команд, що вибирають капітана і по-одному експертів журі. Сформулювати негативні характеристики складових частин "філософії фірми".

4

30

Представлення і захист тез своєї антимоделі (презентація).

Капітану команди зробити доповідь і відповісти на питання протилежної команди (не менш 5).

5

45

Розробка ідеальної моделі "філософії фірми" (чи органа госслужбы).

Сформулювати ідеальні характеристики складових. Організаційної культури. Продемонструвати синергетичний ефект, одержуваний Організацією відданої "філософії фірми".

6

30

Представлення і захист тез своєї ідеальної моделі (презентація).

Капітану іншому члену команди зробити доповідь і відповісти на питання протилежної команди (не менш 5).

7

30

Рефлексія

8

15

Підведення підсумків ділової гри.

Коротко нагадати мети і задачі гри і результати виконаної роботи. Провести аналіз моделей, обмін думками, підведення підсумків.

Примітка. Результати оцінюються в балах: модель і антимодель; питання –до 5 балів; відповіді на питання –до 5 балів. Не менш важлива і мотивація учасників ділової гри на вироблення самостійних підходів до рішення розглянутої проблеми, використання й узагальнення власного досвіду формування організаційної культури органа державної чи служби іншої організації, до діяльності яких мають пряме чи непряме відношення чи студенти слухачі.

Рольова гра «Атестація»

Мета - вивчити методику комплексної атестації персоналу на основі оцінки творчого потенціалу й індивідуального внеску працівника.

Завдання (у дужках контрольний час):

1. Кожен студент (слухач) самостійно заповнює вихідні документи: атестаційну карту, опитувальний лист атестуємого, анкету "Атестація", довідку про роботу підприємства (підрозділу) атестуємого.

2. Формування складу атестаційної комісії для групи слухачів до 30 чоловік (5 хв): викладач - керівник рольової гри (голова комісії); староста групи (член комісії); представник громадськості, висунутий групою (член комісії). Склад комісії періодично змінюється викладачем для того, щоб студенти (слухачі) могли попрацювати в складі комісії.

3. Підготовка виступу атестуємого перед комісією. Вихідні дані: атестаційна карта; опитувальний лист атестуємого; довідка про діяльність підприємства (підрозділу), де працював атестуємий останні 3-5 років. Виступ атестуємого повинний бути коротким (3 хв) і містити: характеристику персоналу й особистості атестуємого (див. атестаційну карту); оцінку робочого місця, професії, кваліфікації і службової кар'єри атестуємого (див. опитувальний лист); аналіз діяльності керованого підприємства (підрозділу) і особистий внесок у кінцеві результати.

4. Аналіз документів по атестації силами комісії (анкета "Атестація", атестаційна карта, опитувальний лист, довідка про роботу підприємства (підрозділу), модель робочого місця за посадою атестуємого).

Члени комісії задають уточнюючі питання атестуємому по його документах, один член комісії веде підрахунок балів по анкеті "Атестація" під керівництвом викладача. Кожна характеристика одержує від 1 до 7 балів. Підсумовуючи бали по всім 25 питанням, одержують сумарні оцінки атестуємих:

відмінно (151 - 175 балів) - гідний підвищення в посаді:

добре (101 - 150 балів) - залишити в посаді чи перевести в інший підрозділ:

задовільно (51-100 балів) - понизити в посаді чи провести навчання;

незадовільно (25 - 50 балів) - підлягає звільненню.

5. Підведення підсумків атестаційної комісії (по 3 хв на 1 чол). Заповнюється протокол комісії, приймаються особисті рішення про розміщення атестуючих. Етап 5 виконується без участі атестуємих. Підсумки атестації до студентів (слухачів) доводить голова комісії. Загальна тривалість рольової гри - 4 академічних години (180хв).