Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Система надання освітніх послуг в Україні.

2. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.

3. Управління діловою кар’єрою персоналу.

Бібліографічний список:

[1; 2; 3; 5; 6; 18; 19; 22; 28; 35; 36; 37; 39; 51; 54; 57]

Тема 8 Рух персоналу

Мета: засвоїти, закріпити та систематизувати знання студентів про ротацією кадрів як формою руху персоналу, сутності плинності кадрів та шляхів її скорочення та визначення економічних збитків через плинність персоналу.

План вивчення теми

 1. Умови якісного проведення введення у посаду.

 2. Трудова адаптація персоналу.

 3. Ротація кадрів як форма руху персоналу у організації, її переваги та недоліки.

 4. Скорочення штатів як форма припинення трудової угоди.

 5. Поняття лізингу персоналу.

 6. Плинність кадрів та шляхи її скорочення.

 7. Визначення економічних збитків через плинність персоналу.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Починаючи опанування даної теми, важливо зрозуміти види, фактори та показники руху персоналу. Рух персоналу – зміна працівником територіального розміщення чи характеру робочого місця для постійної роботи.

Потрібно звернути увагу на види руху персоналу, а також на фактори, які викликають рух персоналу, а також основні показники (коефіцієнти) обороту робочої сили на підприємстві. Детально розглянути ротацію кадрів як форму руху персоналу у організації, її переваги та недоліки.

Спеціальну увагу придати основні процеси руху персоналу, такі як уведення у посаду, адаптація, професійні переміщення, підвищення по службі, пониження посади, звільнення.

Вивчаючи цю тему, студенти повинні проаналізувати основні процеси руху персоналу та плинність кадрів і розробити рекомендації до шляхи її скорочення на прикладі відомої вам організації.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність поняття „рух персоналу”?

2. Що таке ротація кадрів?

3. Які переваги та недоліки ротації кадрів?

4. Як визначається поняття „вакансія”?

5. Які застосовуються заходи по попередженню виникнення вакансій?

6. Як ви розумієте поняття „плинність кадрів”?

7. Які існують шляхи скорочення плинності кадрів?

8. Які підходи існують до аналізу стану плинності кадрів?

9. Як визначаються економічні збитки через плинність персоналу?

10. У чому полягає сутність вивільнення персоналу?

11. які існують типи вивільнень персоналу?

12. У чому полягають особливості заходів по вивільненню персоналу?

Тести поточного контролю знань за темою 8

 1. До позитивних наслідків руху персоналу у організації належать:

 • омолодження складу працівників

 • великі втрати робочого часу

 • недовиробництво продукції

 • стимулювання інновацій.

 1. До негативних наслідків плинності персоналу у організації належать:

 • погіршання соціально-психологічного клімату

 • підвищення внутрішньої активності

 • можливість залучення працівників з новими поглядами

 • прямі втрати виробництва

 • порушення комунікацій.

 1. До основних процесів руху персоналу відносять:

 • пониження посади

 • уведення у посаду

 • стосунки з профспілками

 • охорону праці та техніку безпеки

 • звільнення

 • професійні переміщення

 • режим праці та відпочинку

 • підвищення по службі

 • адаптацію.