Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Поясніть сутність функцій і ролей, які виконує керівник. Як співвідносяться поняття «посадовий статус» і «авторитет» керівника?

 2. Які риси характеризують діяльність ефективного менеджера?

 3. Які фактори зумовлюють трудову поведінку персоналу?

 4. Що таке ціннісні орієнтації і чим зумовлюються їхні відмінності в різних працівників?

 5. Що таке комунікація і спілкування?

 6. Які існують компоненти структури спілкування?

 7. Які функції виконує спілкування в управлінні персоналом та за допомогою яких жанрів воно реалізується?

 8. Яка структура комунікацій в організації?

 9. Що таке конфліктна ситуація та конфлікт?

 10. Які бувають конфлікти та які причини їх зумовлюють?

 11. Які існують методи розв'язання конфліктів та умови їх використання?

 12. Що таке соціально-психологічний клімат і чим зумовлюється його значення в життєдіяльності організації?

 13. Які ознаки та критерії характеризують сприятливий соціально-психологічний клімат в організації?

 14. У чому проявляється вплив соціально-психологічного клімату на ефективність трудової діяльності?

 15. Назвіть основні механізми регуляції соціально-психологічного клімату у колективі.

Тести поточного контролю знань за темою 3

 1. До основних причин виникнення трудових конфліктів у організації належать:

 • обмеженість ресурсів, які належить поділити між підрозділами

 • інтегрованість у вирішенні проблем

 • взаємозалежність завдань

 • взаємоузгодження дій

 • відмінності в цілях підлеглих або підрозділів

 • відмінності в уявленнях, цінностях, манері поведінки, рівні освіти, досвіді

 • незадовільні комунікації

 • різка зміна подій і ситуації.

 1. Конфлікти в організаціях проходять декілька стадій:

 • розквіту

 • запобігання

 • зародження

 • розгортання

 • мінімізації

 • затухання.

 1. Існує п’ять стилів (за Томасом - Кілменом) розв’язання міжособистісних конфліктів:

 • ухилення

 • попередження

 • компромісу

 • пристосування

 • координації

 • інтеграції

 • конкуренції

 • співробітництва.

 1. Стиль конкуренції щодо розв’язання міжособистісних конфліктів полягає у тому, що:

 • обидві сторони трохи поступаються своїми інтересами, щоб дійти спільного рішення

 • кожна зі сторін відстоює власні інтереси і намагається врахувати інші

 • одна зі сторін намагається задовольнити свої інтереси і не враховує інші

 • одна зі сторін вважає проблему неважливою, а вирішення її потребує багато зусиль

 • одна зі сторін не намагається відстоювати свої інтереси і взаємодіє з опонентом.

 1. Стиль ухилення щодо розв’язання міжособистісних конфліктів використовується тоді, коли:

 • одна зі сторін намагається задовольнити свої інтереси і не враховує інші

 • обидві сторони трохи поступаються своїми інтересами, щоб дійти спільного рішення

 • одна зі сторін не намагається відстоювати свої інтереси і взаємодіє з опонентом

 • кожна зі сторін відстоює власні інтереси і намагається врахувати інші

 • одна зі сторін вважає проблему неважливою, а вирішення її потребує багато зусиль.

 1. Стиль пристосування щодо розв’язання міжособистісних конфліктів означає, що:

 • кожна зі сторін відстоює власні інтереси і намагається врахувати інші

 • одна зі сторін вважає проблему неважливою, а вирішення її потребує багато зусиль

 • одна зі сторін намагається задовольнити свої інтереси і не враховує інші

 • обидві сторони трохи поступаються своїми інтересами, щоб дійти спільного рішення

 • одна зі сторін не намагається відстоювати свої інтереси і взаємодіє з опонентом.

 1. Стиль компромісу щодо розв’язання міжособистісних конфліктів передбачає, що:

 • обидві сторони трохи поступаються своїми інтересами, щоб дійти спільного рішення

 • кожна зі сторін відстоює власні інтереси і намагається врахувати інші

 • одна зі сторін намагається задовольнити свої інтереси і не враховує інші

 • одна зі сторін вважає проблему неважливою, а вирішення її потребує багато зусиль

 • одна зі сторін не намагається відстоювати свої інтереси і взаємодіє з опонентом.

 1. Стиль співробітництва щодо розв’язання міжособистісних конфліктів полягає у тому, що:

 • кожна зі сторін відстоює власні інтереси і намагається врахувати інші

 • одна зі сторін намагається задовольнити свої інтереси і не враховує інші

 • обидві сторони трохи поступаються своїми інтересами, щоб дійти спільного рішення

 • одна зі сторін вважає проблему неважливою, а вирішення її потребує багато зусиль

 • одна зі сторін не намагається відстоювати свої інтереси і взаємодіє з опонентом.