Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Законодавчі акти як засоби регулювання трудової діяльності персоналу організації.

2. Міжнародні норми праці.

3. Концептуальні кадрові документи.

4. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу.

5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення менеджменту персоналу.

Бібліографічний список:

[1; 2; 3; 5; 6; 18; 19; 22; 34; 35; 37; 52; 53; 54; 57]

Тема 4. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу

Мета: засвоїти, закріпити та систематизувати знання студентів про сутність ціннісних орієнтирів працівників та їх впливу на трудову поведінку у колективі і про типи та причини конфліктів, методи їх розв’язання у колективі та засвоєння закономірностей формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі.

План вивчення теми

1. Особистісні якості керівника як передумова ефективного управління.

2. Соціально-психологічні особливості колективу та трудової поведінки персоналу.

3. Потреби та ціннісні орієнтири працівників, їх вплив на трудову поведінку.

4. Комунікативні процеси в управлінні персоналом.

5. Типи та причини конфліктів, методи їх розв’язання.

6. Закономірності формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі, його вплив на ефективність діяльності персоналу організації.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

У діяльності керівника тісно переплітаються функції адміністратора, організатора, спеціаліста, інформатора, вихователя., Важливо визначитися з якостями керівника відповідно до функцій, які він виконує. Належить з’ясувати, які риси характеризують діяльність ефективного керівника, які якості йому необхідні, - аргументувати свою відповідь. Новий стиль менеджменту – коучингу – має певні переваги перед традиційними методами управління, важливо розібратися з особливостями цього стилю, визначити його переваги та доцільність застосування.

Вивчаючи друге питання дозволить визначити сутність комунікацій та спілкування, компоненти структури спілкування, їх значимість в управлінській діяльності. Важливо зрозуміти, які функції виконує спілкування в управлінні персоналом та у чому суть зворотного зв’язку і яке він має значення для ефективного управління. Необхідно звернути увагу на умови ефективного спілкування аби уникнути конфліктних ситуацій, засвоїти методи розв’язання конфліктів та умови їх використання.

Вивчення третього питання присвячується з’ясуванню того, що таке соціально-психологічний клімат і чим зумовлюється його значення в життєдіяльності організації. Майбутньому управлінцю важливо знати, які ознаки та критерії характеризують сприятливий соціально-психологічний клімат в організації та у чому виявляється вплив соціально-психологічного клімату на ефективність трудової діяльності. Під час засвоєння матеріалу особливу увагу слід приділити набуттю знань щодо умов виникнення міжособистісних стосунків та форм їх виявлення, а також основним механізмам регуляції соціально-психологічного клімату в колективі організації.

Підготовка до обговорення закономірностей формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі, його вплив на ефективність діяльності персоналу організації. Вивчаючи цю тему, студенти мають розкрити специфіки діяльності служб управління персоналом, охарактеризування кадрової служби на прикладі відомої вам організації.