Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Тема 4. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу

Особистісні якості керівника як передумова ефективного управління.

Соціально-психологічні особливості колективу та трудової поведінки персоналу. Потреби та ціннісні орієнтири працівників, їх вплив на трудову поведінку.

Комунікативні процеси в управлінні персоналом. Типи та причини конфліктів, методи їх розв’язання.

Закономірності формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі, його вплив на ефективність діяльності персоналу організації.

Тема 5. Кадрова служба і кадрове діловодство

Організація кадрової служби, сучасні завдання та функції діяльності кадрової служби. Кадровий менеджмент як професія. Планування та прогнозування кадрової роботи. Вимоги до персоналу кадрової служби організації. Інструментарій кадрового менеджера.

Основні вимоги до організації діловодства кадрових служб. Документаційне забезпечення менеджменту персоналу. Організація обліку і звітності по кадрах.

Комп’ютеризація документообігу та обробки документів у кадрових службах.

Тема 6. Планування й формування персоналу

Об’єктивні й суб’єктивні чинники зміни потреб організації в персоналі.

Аналіз наявної чисельності та структури персоналу. Планування чисельності та складу працівників. Визначення перспективної потреби у фахівцях. Методи розрахунку потреб у персоналі організації.

Внутрішні та зовнішні джерела залучення персоналу, їх переваги та недоліки.

Випробування та відбір персоналу. Процес та методи відбору персоналу: методи проведення ознайомчої бесіди, методика відбору персоналу на підставі документів, тестування як метод відбору персоналу. Основні принципи відбору, етичні та юридичні критерії тестування. Аналіз результатів випробувань та прийняття рішення про найом.

Тема 7. Розвиток персоналу

Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності.

Система надання освітніх послуг в Україні. Безперервне навчання як засіб розвитку персоналу організації. Професійне навчання. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів. Післядипломне навчання персоналу. Розробка та проведення програм навчання. Внутрішньоорганізаційне навчання.

Поняття та етапи ділової кар’єри персоналу. Професійна та внутрішньоорганізаційна кар’єри. Типи кар’єри. Управління діловою кар’єрою персоналу. Управління професійно-кваліфікаційною підготовкою менеджерів та спеціалістів організації.

Тема 8. Рух персоналу

Сутність поняття “рух персоналу”. Основні процеси руху персоналу. Введення у посаду. Умови якісного проведення введення у посаду. Трудова адаптація персоналу.

Поняття ротації кадрів. Ротація кадрів як форма руху персоналу у організації, її переваги та недоліки.

Вивільнення персоналу. Типи та причини вивільнень. Заходи по вивільненню персоналу. Скорочення штатів як форма припинення трудової угоди. Система заходів пристосування персоналу до економічних змін. Поняття лізингу персоналу.

Плинність кадрів та шляхи її скорочення. Визначення економічних збитків через плинність персоналу.

Змістовий модуль 2. Управління діяльності персоналу