Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Перелік питань до тестового модульного контролю (теми 9-15)

1. До групи чинників, що забезпечують підготовчі заходи ефективної діяльності персоналу відносять:

 • ресурсне забезпечення

 • інженерно-технічне забезпечення

 • облік, контроль та оцінювання результатів діяльності

 • організаційно-економічне забезпечення

 • оперативне регулювання виробничих і трудових процесів

 • нормативно-правове забезпечення

 • кадрове забезпечення

 • планування діяльності

 • визначення мети діяльності

2. До групи чинників, що забезпечують встановлений ритм виробництва для ефективної діяльності персоналу відносять:

 • облік, контроль та оцінювання результатів діяльності

 • кадрове забезпечення

 • оперативне регулювання виробничих і трудових процесів

 • інженерно-технічне забезпечення

 • поточне обслуговування виробництва, трудових, транспортних, інших процесів

 • визначення мети діяльності

 • ресурсне забезпечення

3. У процесі регулювання трудової діяльності персоналу використовують такі методи управління:

 • соціально-психологічні

 • контрольні

 • процедурні

 • правові

 • адміністративні

 • інструктивні

 • економічні

4. Положення про структурний підрозділ - це:

 • організаційно-правовий документ, що регламентує діяльність посадової особи

 • спеціально створений орган управління з певними завданнями, функціями, правами

 • організаційно-правовий документ, що регламентує діяльність структурної одиниці в організації

 • нормативний документ, що визначає правила трудової поведінки

 • процес чіткого визначення та документального закріплення переліку обов’язкових задач

5. Посадова інструкція - це:

 • нормативний документ, що визначає правила трудової поведінки

 • процес чіткого визначення та документального закріплення переліку обов’язкових задач

 • організаційно-правовий документ, що регламентує діяльність посадової особи

 • спеціально створений орган управління з певними завданнями, функціями, правами

 • організаційно-правовий документ, що регламентує діяльність структурної одиниці в організації

6. Правила внутрішнього трудового розпорядку - це:

 • організаційно-правовий документ, що регламентує діяльність структурної одиниці в організації

 • організаційно-правовий документ, що регламентує діяльність посадової особи

 • спеціально створений орган управління з певними завданнями, функціями, правами

 • нормативний документ, що визначає правила трудової поведінки

 • процес чіткого визначення та документального закріплення переліку обов’язкових задач

7. Кожен працівник, що наймається на роботу, має бути ознайомлений з:

 • правилами, які слід дотримуватися

 • усіма членами колективу

 • вимогами до роботи

 • переліком серйозних порушень

 • стандартами виконання роботи

 • стандартами поведінки

 • планом розміщення приміщень

 • процедурою оскарження дисциплінарних стягнень

 • дисциплінарними стягненнями за невиконання робіт

8. Робочий час як міра кількості праці - це:

 • виконання певного робочого завдання

 • перебування на робочому місці

 • тривалість обов’язкового перебування працівника на робочому місці для виконання посадових обов’язків

 • виробництво якогось продукту або надання послуг

9. Норма тривалості робочого часу може бути збільшена:

 • трудовою угодою

 • колективним договором

 • ніким не може бути збільшена

 • роботодавцем

 • державним законодавством

 • власником організації

10. Змінний режим праці й відпочинку визначає:

 • різні графіки змінності, кількість і порядок вихідних, перехід в іншу зміну

 • загальну тривалість робочої зміни, час початку, закінчення, перерв, відпочинку

 • кількість змін роботи на добу, час відновлення працездатності

 • кількість робочих та неробочих днів у даному періоді, тривалість відпусток

11. Добовий режим праці й відпочинку охоплює:

 • кількість робочих та неробочих днів у даному періоді, тривалість відпусток

 • кількість змін роботи на добу, час відновлення працездатності

 • різні графіки змінності, кількість і порядок вихідних, перехід в іншу зміну

 • загальну тривалість робочої зміни, час початку, закінчення, перерв, відпочинку

12. Тижневий режим праці й відпочинку передбачає:

 • загальну тривалість робочої зміни, час початку, закінчення, перерв, відпочинку

 • різні графіки змінності, кількість і порядок вихідних, перехід в іншу зміну

 • кількість змін роботи на добу, час відновлення працездатності

 • кількість робочих та неробочих днів у даному періоді, тривалість відпусток

13. Річний режим праці й відпочинку визначає:

 • різні графіки змінності, кількість і порядок вихідних, перехід в іншу зміну

 • кількість робочих та неробочих днів у даному періоді, тривалість відпусток

 • загальну тривалість робочої зміни, час початку, закінчення, перерв, відпочинку

 • кількість змін роботи на добу, час відновлення працездатності

14. До методів аналізу ефективності використання робочого часу належать:

 • фотографія робочого часу

 • реєстрація тимчасової непрацездатності

 • метод безперервної реєстрації

 • метод моментних спостережень

 • постійне спостереження

15. До факторів формування умов праці, які опосередковано впливають на людину відносять:

 • санітарно-гігієнічні

 • соціально-економічні

 • естетичні

 • соціально-психологічні

 • природні

 • техніко-організаційні

 • психофізіологічні

 • технічні

16. Виділяють елементи, які безпосередньо визначають умови праці на робочих місцях:

 • санітарно-гігієнічні

 • соціально-економічні

 • естетичні

 • соціально-психологічні

 • природні

 • техніко-організаційні

 • психофізіологічні

 • технічні

17. Закон України „Про охорону праці” визначає такі заходи з охорони праці:

 • організаційно-технічні

 • природні

 • лікувально-профілактичні

 • санітарно-гігієнічні

 • естетичні

 • соціально-економічні

18. Згідно з гігієнічною класифікацією праці умови праці поділяються на:

 • відмінні

 • небезпечні (екстремальні)

 • задовільні

 • шкідливі

 • допустимі

 • хороші

 • оптимальні

19. Оцінювання умов та характеру праці на робочих місцях здійснюється на основі гігієнічної класифікації праці для:

 • розслідування випадків професійних захворювань

 • переведення працівників на іншу роботу

 • атестації робочих місць

 • контролю на відповідність санітарним правилам і нормам

 • пониження працівника на посаді

 • складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці

 • підвищення працівника на посаді

20. Атестація робочих місць за умовами праці передбачає:

 • складення переліку окремих робочих місць

 • визначення права працівника на пільги (пенсія, відпустка, компенсації)

 • обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії

 • переведення працівників на іншу роботу

 • виявлення шкідливих і небезпечних виробничих факторів

 • дослідження виробничого процесу, важкості та напруженості

21. Законодавством передбачені різні засоби та компенсації впливу несприятливих умов праці на працівників:

 • лікувально-профілактичне харчування

 • профілактичні медичні огляди

 • звільнення працівників

 • збільшення тривалості відпустки

 • скорочення робочого часу

 • використання спеціального одягу

 • скорочення відпустки

 • пільгове пенсійне та санаторно-курортне забезпечення

 • збільшення тривалості робочої зміни

 • установлення доплат до тарифних ставок

22. Згідно із Законом України „Про оплату праці” до компенсаційних доплат за умови праці, що відхиляються від нормальних, належать такі:

 • за перевезення небезпечних вантажів

 • за затримування на роботі

 • за роботу у важких і шкідливих умовах праці

 • за запізнення на роботу

 • за інтенсивність праці

 • за роботу в нічний час

 • за перевиконання планового завдання

23. Виділяють такі напрями поліпшення умов праці на виробництві:

 • раціоналізація режимів праці та відпочинку

 • механізація та автоматизація виробничих процесів

 • прогноз зміни умов праці

 • удосконалення технологічних процесів

 • улаштування вентиляційних систем

 • розроблення заходів щодо відповідальності за виробничий процес

 • удосконалення конструкцій устаткування

 • впровадження дистанційного управління виробничими процесами

 • стягнення за порушення нормативів умов праці

24. Оцінювання персоналу - це:

 • регулярне вимірювання фактично досягнутого рівня виконання робіт працівником

 • процедура по виявленню ступеню відповідності якостей працівника певним вимогам

 • взаємозв’язок матеріальної винагороди трудовій поведінці працівника

 • порівняння власних здобутків з результатами діяльності інших співпрацівників

25. Процес оцінювання персоналу включає такі етапи:

 • прийняття необхідних коригувальних дій та рішень

 • стимулювання ініціативи, творчого підходу до справи

 • порівняння досягнутих показників з установленими критеріями

 • видача підлеглим вичерпних завдань

 • обговорення результатів оцінювання

 • установлення об’єкта оцінювання

 • оцінка ставлення до керівників та співробітників

 • установлення критеріїв оцінювання

 • вимірювання досягнутих показників, якостей

26. Під час визначення стандартів (критеріїв оцінювання) персоналу необхідно дотримуватись певних вимог – вони мають:

 • подобатися керівникам

 • мати кількісну визначеність

 • достатню кількість індикаторів для повної характеристики об’єкту аналізу

 • подобатися працівникам усіх категорій

 • відображати нормативні уявлення про якості та результати діяльності працівника

27. Модель комплексної оцінки персоналу охоплює такі групи характеристик:

 • трудова (ділова) поведінка

 • здатність до організації та планування

 • старанність і активність у роботі

 • здатність до самовираження

 • ділові та особистісні якості

 • виконання роботи, її результативність

28. До складових формули, за якою здійснюється комплексна оцінка персоналу, відносять:

 • обмеженість ресурсів, які належить поділити між працівниками

 • професійно-кваліфікаційний рівень

 • складність виконуваних функцій (роботи)

 • відмінності в уявленнях, цінностях, манері поведінки, рівні освіти, досвіді

 • ділові якості працівника

 • емпіричний коефіцієнт, що посилює значущість оцінки складності праці

 • різка зміна подій і ситуації

 • максимальна бальна оцінка професійно-кваліфікаційного рівня

29. Метод „ессе” як метод оцінювання персоналу передбачає:

 • проведення 6 етапів, які в сукупності дозволяють оцінити роботу підлеглих

 • оцінку різних типів трудової поведінки за шкалою диференційованих числових значень

 • оцінку не так результатів праці, як факторів, що на них впливають

 • проведення різного роду порівнянь

 • складення керівником письмової характеристики підлеглих

 • надання критеріям оцінки числових значень і нанесення їх на числову вісь

30. Метод графічної шкали оцінок як метод оцінювання персоналу передбачає:

 • оцінку різних типів трудової поведінки за шкалою диференційованих числових значень

 • оцінку не так результатів праці, як факторів, що на них впливають

 • надання критеріям оцінки числових значень і нанесення їх на числову вісь

 • проведення 6 етапів, які в сукупності дозволяють оцінити роботу підлеглих

 • проведення різного роду порівнянь

 • складення керівником письмової характеристики підлеглих

31. Метод ранжування як метод оцінювання персоналу передбачає:

 • проведення різного роду порівнянь

 • складення керівником письмової характеристики підлеглих

 • оцінку різних типів трудової поведінки за шкалою диференційованих числових значень

 • оцінку не так результатів праці, як факторів, що на них впливають

 • надання критеріям оцінки числових значень і нанесення їх на числову вісь

 • проведення 6 етапів, які в сукупності дозволяють оцінити роботу підлеглих

32. Метод алфавітно-числової шкали як метод оцінювання персоналу передбачає:

 • оцінку різних типів трудової поведінки за шкалою диференційованих числових значень

 • оцінку не так результатів праці, як факторів, що на них впливають

 • проведення 6 етапів, які в сукупності дозволяють оцінити роботу підлеглих

 • проведення різного роду порівнянь

 • складення керівником письмової характеристики підлеглих

 • надання критеріям оцінки числових значень і нанесення їх на числову вісь

33. Метод біхевіористичної шкали як метод оцінювання персоналу передбачає:

 • проведення різного роду порівнянь

 • складення керівником письмової характеристики підлеглих

 • оцінку різних типів трудової поведінки за шкалою диференційованих числових значень

 • надання критеріям оцінки числових значень і нанесення їх на числову вісь

 • проведення 6 етапів, які в сукупності дозволяють оцінити роботу підлеглих

 • оцінку не так результатів праці, як факторів, що на них впливають

34. Метод оцінювання персоналу –управління за цілями передбачає:

 • надання критеріям оцінки числових значень і нанесення їх на числову вісь

 • проведення 6 етапів, які в сукупності дозволяють оцінити роботу підлеглих

 • оцінку не так результатів праці, як факторів, що на них впливають

 • проведення різного роду порівнянь

 • складення керівником письмової характеристики підлеглих

 • оцінку різних типів трудової поведінки за шкалою диференційованих числових значень

35.Обовязковими складовими преміальної системи мають бути:

 • порядок виплати премій

 • джерела виплати премій

 • визначення правил поведінки, яка винагороджується

 • розміри премій

 • періодичність преміювання

 • показники та умови преміювання

 • наявність пільг для певної категорії персоналу

 • категорії персоналу, які підлягають преміюванню

36. На рівні підприємства (організації) соціальне партнерство між суб'єктами соціально-трудових відносин має здійснюватися в таких формах:

 • товаришування сім’ями керівників і підлеглих

 • участь найманих працівників у розподілі прибутку, доходів

 • контроль за виконанням спільних домовленостей

 • спільні консультації

 • колективні переговори і укладення колективних договорів

 • спільне опрацювання політики доходів, зайнятості тощо

 • організація дружніх вечірок

 • спільне розв'язання колективних трудових спорів , запобігання їм

 • участь найманих працівників в управлінні виробництвом

37. Держава в соціальному партнерстві виконує багатоманітні функції:

 • арбітра

 • посередника

 • виконавця

 • примірювача

 • гаранта прав і свобод членів суспільства

 • роботодавця

 • диктатора

 • законодавця

 • ініціатора соціального діалогу

38 Виділяють певні групи суб'єктів соціально-трудових відносин (суб'єктів соціального партнерства):

 • первинні носії прав і інтересів (наймані працівники, роботодавці, держава)

 • неформальні групи в колективі

 • органи, через які реалізується соціальний діалог

 • органи, що здійснюють контроль за діяльністю організації

 • органи, які покликані мінімізувати наслідки можливих конфліктів

 • представницькі організації (об'єднання роботодавців, профспілки, органи влади)

39. Процес переговорів та укладення колективного договору здійснюється за процедурою, у якій можна перелічити певні стадії:

 • визначення сфери дії колективного договору

 • взаємне визнання сторін-учасників переговорів як повноправних партнерів

 • домовленість про пільги для кожної сторони-учасника переговорів

 • підготовка й подання вимог працівників

 • безпосередній процес переговорів

 • домовленість про доходи кожної зі сторін переговорів

 • укладення договору та його реєстрація

40. Показник загальної продуктивності організації розраховують через встановлення співвідношення:

 • сукупного доходу від реалізації товару до сумарних витрат на персонал

 • сукупного доходу від реалізації товару до сукупних витрат на виробництво

 • обсягу виробленої продукції до середньооблікової чисельності персоналу

41. Показник продуктивності праці розраховують через встановлення співвідношення:

 • сукупного доходу від реалізації товару до сумарних витрат на персонал

 • обсягу виробленої продукції до середньооблікової чисельності персоналу

 • сукупного доходу від реалізації товару до сукупних витрат на виробництво

42. Показник продуктивності трудових ресурсів розраховують через встановлення співвідношення:

 • обсягу виробленої продукції до середньооблікової чисельності персоналу

 • сукупного доходу від реалізації товару до сумарних витрат на персонал

 • сукупного доходу від реалізації товару до сукупних витрат на виробництво

43. До групи прямих витрат роботодавців на персонал (вартість робочої сили) відносять:

 • витрати на оплату житла працівників

 • оплата за невідпрацьований час

 • витрати на професійне навчання

 • премії та нерегулярні виплати

 • заробітна плата в натуральній формі, пільги, послуги, допомоги

 • податки, що відносяться до витрат на робочу силу

 • пряма оплата

 • витрати на соціальне забезпечення працівників

 • витрати на утримання громадських служб

44. До групи непрямих витрат роботодавців на персонал (вартість робочої сили) відносять:

 • премії та нерегулярні виплати

 • заробітна плата в натуральній формі, пільги, послуги, допомоги

 • податки, що відносяться до витрат на робочу силу

 • пряма оплата

 • витрати на соціальне забезпечення працівників

 • витрати на утримання громадських служб

 • витрати на оплату житла працівників

 • оплата за невідпрацьований час

 • витрати на професійне навчання

45. Показниками організаційної ефективності менеджменту персоналу є:

 • стан забезпечення потреб підприємства в персоналі

 • гарантії зайнятості на тривалий період часу

 • стабільність кадрового складу

 • ефективність використання робочого часу, кваліфікації, творчого потенціалу

 • продуктивність праці

 • рівень ритмічності виробництва

 • якість продукції та послуг

46. Показниками економічної ефективності менеджменту персоналу є:

 • якість продукції та послуг

 • загальна продуктивність

 • стан забезпечення потреб підприємства в персоналі

 • продуктивність праці

 • продуктивність трудових ресурсів

47. Показниками соціальної ефективності менеджменту персоналу є:

 • динаміка зростання реальної заробітної плати найманих працівників

 • стан забезпечення потреб підприємства в персоналі

 • гарантії зайнятості на тривалий період часу

 • стабільність кадрового складу

 • продуктивність трудових ресурсів

 • стан умов праці та культурно-побутового обслуговування на виробництві

 • рівень ритмічності виробництва

 • можливості навчання та професійно-кваліфікаційного просування

 • рівень соціального страхування

 • соціально-психологічний клімат в колективі

48. До системи якісних показників, що характеризують ефективність менеджменту персоналу, належить рентабельність товарної продукції, яка розраховується через співвідношення:

 • фактично одержаного балансового прибутку до сукупних витрат на персонал

 • прибутку після реалізації продукції до собівартості товарної продукції

 • фактично одержаного балансового прибутку до собівартості товарної продукції

49. До системи якісних показників, що характеризують ефективність менеджменту персоналу, належить рентабельність реалізованої продукції, яка розраховується через співвідношення:

 • прибутку після реалізації продукції до собівартості товарної продукції

 • фактично одержаного балансового прибутку до собівартості товарної продукції

 • фактично одержаного балансового прибутку до сукупних витрат на персонал

50. До системи якісних показників, що характеризують ефективність менеджменту персоналу, належить рентабельність витрат на персонал, яка розраховується через співвідношення:

 • фактично одержаного балансового прибутку до собівартості товарної продукції

 • фактично одержаного балансового прибутку до сукупних витрат на персонал

 • прибутку після реалізації продукції до собівартості товарної продукції