Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Аналіз і планування чисельності та складу працівників.

2. Методи розрахунку потреб у персоналі організації.

3. Відбір персоналу та прийняття рішення про найом.

Бібліографічний список:

[1; 2; 3; 5; 6; 18; 19; 22; 26; 27; 31; 32;

36; 37; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 51; 54; 57]

Тема 7. Розвиток персоналу

Мета: засвоїти, закріпити та систематизувати знання студентів про основні тенденції розвитку персоналу, порядок розробки та проведення програм навчання та системою роботи з кадровим резервом та особливостями управлінням діловою кар’єрою.

План вивчення теми

 1. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності

 2. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.

 3. Поняття та етапи ділової кар’єри персоналу.

 4. Професійна та внутрішньоорганізаційна кар’єри.

 5. Управління професійно-кваліфікаційною підготовкою менеджерів та спеціалістів організації.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Починаючи опанування даної теми, важливо зрозуміти, що розвиток персоналу як засіб забезпечення конкурентоспроможності на підприємстві. Розвиток персоналу – це системно організаційний процес безперервного професійного навчання працівників.

Насамперед потрібно звернути увагу на складову процесу розвитку персоналу організації, створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників, а також напрями професійно-кваліфікаційного просування робітників та планування трудової кар’єри в організації.

Особливу увагу звернути на розвиток персоналу як результат: покращення морально-психологічного клімату; підвищується мотивація працівників до праці; знижується рівень плинності кадрів.

Спеціальну увагу придати проблему інвестування у розвиток людини, прямі матеріальні витрати, непрямі витрати, а також на людський капітал, які розрізняють за трьома рівнями.

Вивчаючи цю тему, студенти повинні проаналізувати форми підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів і наявності системи неперервного навчання персоналу на прикладі відомої вам організації.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність розвитку персоналу?

2. Які існують основні тенденції розвитку персоналу?

3. Які складові системи надання освітніх послуг в Україні вам відомі?

6. Яке існує організаційне забезпечення безперервного навчання персоналу?

7. Яке існує методичне забезпечення безперервного навчання персоналу?

10. У чому сутність поняття ділової кар’єри?

11. З яких етапів складається ділова кар’єра?

12. Визначте особливості професійної та внутрішньоорганізаційної кар’єри. Які існують типи кар’єри?

13. У чому полягає сутність управління діловою кар’єрою персоналу?

14. Як реалізується службово – професійне просунення?

15. Як та для чого проводиться робота з кадровим резервом?

Тести поточного контролю знань за темою 7

 1. До складових процесу розвитку персоналу організації відносяться:

 • планування трудової кар’єри

 • перепідготовка та підвищення кваліфікації

 • первинна освіта

 • первинна професійна підготовка

 • самоосвіта

 • формування резерву

 • виробнича адаптація персоналу

 • курси суміжних професій

 • оцінювання й атестація персоналу

 • професійно-кваліфікаційне просування

 • службово-професійне просування керівників.

 1. Внутрішньоорганізаційна трудова кар’єра може бути:

 • ступеневого типу

 • горизонтального типу

 • вертикального типу

 • різнорівневого типу

 • центрострімкого типу.

 1. Горизонтальний тип кар’єри передбачає просування працівника

 • через виконання особливих доручень, доступ до певної інформації

 • у кваліфікаційному плані, як професіонала

 • в інші категорії персоналу, на керівні посади.

 1. Вертикальний тип кар’єри передбачає просування працівника

 • у кваліфікаційному плані, як професіонала

 • через виконання особливих доручень, доступ до певної інформації

 • в інші категорії персоналу, на керівні посади.

 1. Центрострімкий тип кар’єри передбачає просування працівника

 • через виконання особливих доручень, доступ до певної інформації

 • у кваліфікаційному плані, як професіонала

 • в інші категорії персоналу, на керівні посади.