Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Тема 9. Регулювання трудової діяльності персоналу

Системність в організації діяльності персоналу. Основні чинники ефективності діяльності персоналу.

Створення умов для ефективної діяльності персоналу. Підтримання встановленого ритму виробництва.

Методи управління персоналом. Адміністративні методи управління. Характеристика економічних методів. Особливості правових методів. Соціально-психологічні методи як підґрунтя врахування соціальних потреб та інтересів персоналу.

Регламентування посадових обов’язків працівників та регламентування діяльності структурних підрозділів. Регламентація діяльності посадових осіб. Правила поведінки й дисциплінарні процедури.

Тема 10. Управління робочим часом працівників

Робочий час та його організація. Чинники визначення норм робочого часу у організації та на виробництві. Законодавство України про регулювання робочого часу.

Правила внутрішнього трудового розпорядку, їх значення як засобу регулювання робочого часу в конкретній організації.

Режим праці та відпочинку. Гнучкі режими праці.

Аналіз ефективності використання робочого часу персоналом.

Тема 11. Створення сприятливих умов праці

Організація умов праці персоналу. Фактори умов праці: соціально-економічні, техніко-організаційні та природні.

Елементи умов праці: санітарно-гігієнічні, психофізіологічні, естетичні, соціально-психологічні, технічні.

Державне регулювання умов праці: законодавчі чинники визначення умов праці в організації та на виробництві.

Класифікація та оцінювання умов праці на виробництві, їх характеристика.

Професійні захворювання та травматизм. Управління безпекою персоналу. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці.

Тема 12. Оцінювання персоналу

Об’єктивна необхідність оцінювання персоналу. Значення та завдання оцінювання персоналу. Процес оцінювання персоналу: сутність, цілі, завдання, елементи.

Оцінювання особистісних та професійних (ділових) якостей.

Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної оцінки персоналу: якості працівника, трудова поведінка, результати діяльності. Специфіка оцінювання спеціаліста. Напрями оцінювання діяльності керівника.

Оцінка результатів діяльності персоналу. Процедура оцінки. Методи оцінки працездатності та потенційних можливостей персоналу.

Атестація персоналу як один із ефективних способів оцінки персоналу. Процедура атестації.

Тема 13. Мотивація та стимулювання праці

Мотивація персоналу: сутність і значення.

Стимулювання як основа мотивації. Основні правила мотивації, види та типи мотивів до праці. Матеріальна мотивація трудової діяльності.

Заробітна плата як основна форма винагороди працівника за працю. Організація заробітної плати за умов ринкової системи господарювання. Тарифна система оплати праці.

Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати. Система оплати праці.

Організація преміювання персоналу як метод підвищення ефективності діяльності персоналу. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності.

Тема 14. Соціальне партнерство в організації

Об’єктивні передумови виникнення соціального партнерства в організації та чинники його розвитку.

Соціальне партнерство: сутність, значення, форми. Сторони й суб’єкти соціального партнерства у організації.

Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства. Сторони колективного договору. Порядок ведення переговорів і укладення колективного договору. Зміст колективного договору. Строк чинності колективного договору та контроль за його дотриманням.

Виробнича демократія як складова форм соціального партнерства.