Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Бібліографічний список:

[1; 2; 3; 5; 6; 18; 19; 22; 25; 26; 30; 51; 53; 54]

Практичне заняття № 8

Тема 12. Ефективність менеджменту персоналу

Мета заняття: засвоїти, закріпити та систематизувати знання студентів про систему витрат на персоналі та методами оцінки ефективності менеджменту персоналу.

План заняття

  1. Сутність поняття ефективності менеджменту персоналу.

  2. Взаємодія складників ефективності менеджменту персоналу.

  3. Основні напрямки організаційної ефективності менеджменту персоналу.

  4. Методика аналізу економічної і соціальна ефективність менеджменту персоналу.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Доцільно, готуючись до обговорення визначених питань не обмежувати сферу підготовки лише через опрацювання основної літератури з дисципліни, а й звернутись до додаткових джерел інформації (включаючи міжнародну мережу Інтернет) з метою підготовки виступів за запропонованими темами, що дозволить розширити власний кругозір як фахівця, продемонструвати компетентність з окремих питань, навести цікаві приклади з вітчизняного та міжнародного досвіду управління персоналом організації.

В першому питанні важливо зрозуміти сутність і зміст поняття „ефективність менеджменту персоналу” та трьох його складників – економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту персоналу найбільшу інформаційну цінність мають показники загальної продуктивності організації, показник продуктивності праці і, звичайно, показник продуктивності трудових ресурсів.

В другому питанні особливу увагу слід звернути на організаційну ефективність менеджменту персоналу та витрати на персонал, спеціальну увагу придати аналізу діяльності відділу управління персоналом і показникам організаційної ефективності менеджменту персоналу.

В останньому питані розглянути ефективність виробництва як співвідношенням результату діяльності на виході та сукупних витрат на вході. Економічний сенс будь-якого виробництва полягає в надбанні доходу, який перевищує витрати: чим вище буде різниця між ними, тим краще. Принцип економічної доцільності, вигоди має панувати й у сфері управління організаціями, зокрема в менеджменті персоналу.

Бібліографічний список

[1; 2; 3; 5; 6; 18; 19; 22; 27; 28; 30; 31; 34; 36; 42;50; 51]

  1. Методичні рекомендації до виконання Індивідуальних завдань

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладачів. В процесі вивчення дисципліни «Менеджмент персоналу» студентам пропонується виконати індивідуальні завдання дослідного характеру за наведеним переліком.

Загальна процедура виконання індивідуального завдання охоплює декілька етапів:

Етап 1. Попереднє ознайомлення із змістом завдання. На цьому етапі, студент повинен усвідомити місце завдання у навчальній програмі дисципліни та дати коротку інформацію про відому організацію.

Етап 2. Другий етап полягає у визначенні джерел та зборі інформації, яка необхідна для здійснення аналізу проблемної ситуації, яку покладено в основу індивідуального завдання.

Етап 3. На третьому етапі студент демонструє свій аналіз проблемної ситуації на відомій організації. Основою цього етапу роботи є знання, які вже має студент.

Етап 4. На четвертому етапі студент повинен надати свої пропозиції і способи розв’язання проблемної ситуації.

Етап 5. Підготовка звіту в формі презентації. Звіт повинен бути переконливим, простим, поточним і зрозумілим.