Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Бібліографічний список

[1; 2; 3; 5; 6; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 33; 36; 48; 49; 56]

Тема 14. Соціальне партнерство в організації

Мета засвоїти, закріпити та систематизувати знання студентів про типи соціальних відносин в організації.

План вивчення теми

  1. Соціальне партнерство: сутність, значення, форми.

  2. Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства.

  3. Зміст колективного договору.

  4. Виробнича демократія як форма соціального партнерства.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Потрібно засвоїти сутність та основні форми соціального партнерства в організації, його роль у формуванні досконалих соціально-трудових відносин як передумови ефективного використання персоналу. Соціальне партнерство означає спільну діяльність суб’єктів відносин у сфері праці, що спрямована на погодження інтересів і вирішення наявних проблем.

Зверніть увагу на те, хто є сторонами й суб’єктами соціального партнерства у організації та на багатоманітність функцій держави в соціальному партнерстві.

Важливо також зрозуміти, що за умов ринкової системи господарювання колективний договір є основним інструментом регулювання соціально-трудових відносин між роботодавцем і найманими працівниками і це основна форма оптимізації інтересів соціальних партнерів. Тому необхідно чітко засвоїти порядок підготовки і укладення колективного договору, як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів.

Вивчаючи цю тему, студенти повинні проаналізувати порядок ведення переговорів і укладення колективного договору на прикладі відомої вам організації.

Питання для самоконтролю

1.У чому полягає сутність соціальних відносин у організації?

2. Які існують типи соціальних відносин?

3. Які теоретичні основи та передумови соціального партнерства у організації вам відомі?

4. Що розуміють під правовими основами соціального партнерства?

5. Які існують правові основи соціального партнерства?

6. Які існують приклади досвіду організації соціального партнерства у країнах колишнього СНД?

7. У чому сутність соціально-економічних аспектів справедливості?

Тести поточного контролю знань за темою 14

 1. На рівні підприємства (організації) соціальне партнерство між суб'єктами соціально-трудових відносин має здійснюватися в таких формах:

 • товаришування сім’ями керівників і підлеглих

 • участь найманих працівників у розподілі прибутку, доходів

 • контроль за виконанням спільних домовленостей

 • спільні консультації

 • колективні переговори і укладення колективних договорів

 • спільне опрацювання політики доходів, зайнятості тощо

 • організація дружніх вечірок

 • спільне розв'язання колективних трудових спорів , запобігання їм

 • участь найманих працівників в управлінні виробництвом.

 1. Держава в соціальному партнерстві виконує багатоманітні функції:

 • арбітра

 • посередника

 • виконавця

 • примірювача

 • гаранта прав і свобод членів суспільства

 • роботодавця

 • диктатора

 • законодавця

 • ініціатора соціального діалогу.

 1. Виділяють певні групи суб'єктів соціально-трудових відносин (суб'єктів соціального партнерства):

 • первинні носії прав і інтересів (наймані працівники, роботодавці, держава)

 • неформальні групи в колективі

 • органи, через які реалізується соціальний діалог

 • органи, що здійснюють контроль за діяльністю організації

 • органи, які покликані мінімізувати наслідки можливих конфліктів

 • представницькі організації (об'єднання роботодавців, профспілки, органи влади).

 1. Процес переговорів та укладення колективного договору здійснюється за процедурою, у якій можна перелічити певні стадії:

 • визначення сфери дії колективного договору

 • взаємне визнання сторін-учасників переговорів як повноправних партнерів

 • домовленість про пільги для кожної сторони-учасника переговорів

 • підготовка й подання вимог працівників

 • безпосередній процес переговорів

 • домовленість про доходи кожної зі сторін переговорів

 • укладення договору та його реєстрація.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1.Соціальне партнерство. Суб’єкти соціального партнерства у організації.

2. Колективний договір як вид соціального партнерства

3. Виробнича демократія як складова форм соціального партнерства