Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Тести поточного контролю знань за темою 9

 1. До групи чинників, що забезпечують підготовчі заходи ефективної діяльності персоналу відносять:

 • ресурсне забезпечення

 • інженерно-технічне забезпечення

 • облік, контроль та оцінювання результатів діяльності

 • організаційно-економічне забезпечення

 • оперативне регулювання виробничих і трудових процесів

 • нормативно-правове забезпечення

 • кадрове забезпечення

 • планування діяльності

 • визначення мети діяльності

 1. До групи чинників, що забезпечують встановлений ритм виробництва для ефективної діяльності персоналу відносять:

 • облік, контроль та оцінювання результатів діяльності

 • кадрове забезпечення

 • оперативне регулювання виробничих і трудових процесів

 • інженерно-технічне забезпечення

 • поточне обслуговування виробництва, трудових, транспортних, інших процесів

 • визначення мети діяльності

 • ресурсне забезпечення

 1. У процесі регулювання трудової діяльності персоналу використовують такі методи управління:

 • соціально-психологічні

 • контрольні

 • процедурні

 • правові

 • адміністративні

 • інструктивні

 • економічні

 1. Положення про структурний підрозділ - це:

 • організаційно-правовий документ, що регламентує діяльність посадової особи

 • спеціально створений орган управління з певними завданнями, функціями, правами

 • організаційно-правовий документ, що регламентує діяльність структурної одиниці в організації

 • нормативний документ, що визначає правила трудової поведінки

 • процес чіткого визначення та документального закріплення переліку обов’язкових задач

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку - це:

 • організаційно-правовий документ, що регламентує діяльність структурної одиниці в організації

 • організаційно-правовий документ, що регламентує діяльність посадової особи

 • спеціально створений орган управління з певними завданнями, функціями, правами

 • нормативний документ, що визначає правила трудової поведінки

 • процес чіткого визначення та документального закріплення переліку обов’язкових задач

 1. Кожен працівник, що наймається на роботу, має бути ознайомлений з:

 • правилами, які слід дотримуватися

 • усіма членами колективу

 • вимогами до роботи

 • переліком серйозних порушень

 • стандартами виконання роботи

 • стандартами поведінки

 • планом розміщення приміщень

 • процедурою оскарження дисциплінарних стягнень

 • дисциплінарними стягненнями за невиконання робіт.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Підтримання встановленого ритму виробництва.

2. Адміністративні методи управління.

3. Характеристика економічних методів.

4. Особливості правових методів.

5. Соціально-психологічні методи як підґрунтя врахування соціальних потреб та інтересів персоналу.

Бібліографічний список:

[1; 2; 3; 5; 6; 18; 19; 22; 26; 27; 31; 32;

36; 37; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 51; 54; 57]

Тема 10. Управління робочим часом працівників

Мета: засвоїти, закріпити та систематизувати знання студентів про сутність фонду робочого часу і порядком діагностики робочого часу, контролем за ним та методикою аналізу ефективності використання робочого часу персоналом.

План вивчення теми

 1. Нормі робочого часу у організації та на виробництві.

 2. Засоби регулювання робочого часу в організації.

 3. Аналіз ефективності використання робочого часу персоналом.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Починаючи опанування даної теми, особливу увагу слід приділити засвоєнню законодавчих документів щодо регламентування робочого часу та тривіальності відпусток, особливостям їх застосування відповідно до характеру виробництва та різних умов роботи. Доречно з’ясувати, яку роль у регулюванні робочого часу відіграє у організації такий внутрішній документ, як правила внутрішнього розпорядку. При підготовці необхідно також визначити, як аналізується ефективність використання робочого часу залежно від режимів праці. Так як робочий час – явище сфери праці – є універсальною мірою кількості праці. Кількість праці, уречевлена в її продуктах, визначається екстенсивною (тривалість робочого часу) та інтенсивною (сутність інтенсивності праці) величинами.

Насамперед потрібно звернути увагу на те, як визначається загальна тривіальність робочого часу і облік використання робочого часу, методи аналізу ефективності використання робочого часу.

Особливу увагу слід звернути на види відпусток.

Вивчаючи цю тему, студенти повинні проаналізувати ефективність затрат робочого часу, законодавче регулювання робочого часу та тривалості відпусток на прикладі відомої вам організації.

Питання для самоконтролю.

1. У чому полягає сутність поняття „робочий час”?

2. У чому полягають особливості організації робочого часу?

3. Які існують чинники визначення норм робочого часу у організації та на виробництві?

4. Як розраховується фонд робочого часу?

5. Що розуміють під діагностикою часу?

6. Як і для чого здійснюють контроль за робочим часом?

7. Як здійснюється планування часу керівників та спеціалістів?

8. Які існують вимоги до планування часу керівників та спеціалістів?

9. У чому сутність аналізу ефективності використання робочого часу персоналом?

10. З яких етапів складається аналіз ефективності використання робочого часу персоналом?

11. Визначте особливості виконання аналізу ефективності використання робочого часу персоналом.