Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Бібліографічний список

[1; 2; 3; 5; 6; 18; 19; 22; 25; 26; 30; 51; 53; 54]

Тема 13. Мотивація та стимулювання праці

Мета: засвоїти, закріпити та систематизувати знання студентів про порядок розробки системи стимулювання в організації та сутності методів підвищення ефективності діяльності персоналу.

План вивчення теми

1. Мотивація персоналу: сутність і значення.

2. Основні правила мотивації, види та типи мотивів до праці.

3. Матеріальна мотивація трудової діяльності.

4. Система оплати праці.

5. Преміювання персоналу як метод підвищення ефективності діяльності персоналу.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Одним з головних завдань кожного суб’єкта господарювання у конкурентному середовищі є пошук ефективних способів управління працею, які забезпечують активізацію людського фактору. Наявність у працівників належної професійної підготовки, навичок, досвіду не гарантує високої ефективності праці. Провідною за цих умов стає мотивація. Важливо згадати сутність поняття „мотивація” та засвоєнні підчас вивчення дисципліни „Менеджмент” основні чинники, що змушують людину діяти і активізувати свої дії – потреби, інтереси, мотиви, стимули тощо. Особливу увагу слід приділити з’ясуванню взаємозв’язку між мотивацією персоналу та кінцевими результатами діяльності організації загалом і персоналу зокрема. Визначаючи значущість матеріальної та нематеріальної мотивації, наведіть приклади застосування таких на підприємствах та у організаціях, де ви проходили виробничу практику, або скористайтеся літературними джерелами, що наведені у навчально-методичному посібнику. Це дозволить вам краще зрозуміти сутність матеріальної і нематеріальної мотивації, переконатися у важливості задіяння в процесі організації трудової діяльності персоналу матеріальних і нематеріальних мотивів та стимулів, а також змістовно підготуватися до обговорення другого питання семінару. При цьому основну увагу слід приділити засвоєнню сутності та функцій заробітної плати, змісту складових її організації, через які здійснюється вплив на мотиваційні настанови персоналу.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність мотивації?

2. Які існують основні концептуальні підходи до мотивації?

3. Як визначається стимулювання як основа мотивації?

4. Які існують основні правила мотивації?

5. Які існують види та типи мотивів до праці?

6. Для чого належить розробляти систему стимулювання праці у організації?

7.Як розробляти системи морального та матеріального стимулювання у організації?

8. Які існують вимоги до комплексної системи мотивації праці?

9. Як визначається сутність заробітної плати в організації?

10. Які існують методи підвищення ефективності діяльності персоналу?

11. У чому полягає сутність Performance Management як системи використання потенціалу підлеглих через позитивні засоби?

Тести поточного контролю знань за темою 13

 1. Обов’язковими складовими преміальної системи мають бути:

 • порядок виплати премій

 • джерела виплати премій

 • визначення правил поведінки, яка винагороджується

 • розміри премій

 • періодичність преміювання

 • показники та умови преміювання

 • наявність пільг для певної категорії персоналу

 • категорії персоналу, які підлягають преміюванню.

 1. Структура оплати праці працівника така:

 • винагорода за кінцевий результат;

 • основна заробітна плата;

 • амортизаційні відрахування;

 • матеріальна допомога;

 • прибуток організації;

 • премія за основні результати;

 • додаткова заробітна плата.

 1. Найважливішими принципами організації праці і заробітної плати на підприємстві у ринкових умовах виступають:

 • співвідношення темпів росту продуктивності праці і заробітної плати;

 • оптимальний розмір заробітної плати у собівартості продукції;

 • податки на заробітну плату;

 • соціальні гарантії працівникам;

 • забезпечення пропорцій між заробітною платою і чисельністю працівників;

 • система оплати праці у розвинених державах;

 • оплата за кінцевим результатом;

 • співвідношення у оплаті праці різних категорій працівників.

 1. Тарифна система оплати праці – це:

 • оплата виходячи з фактично виконаного обсягу робіт у натуральних вимірювачах (одиниць продукції) і встановлених нормативів заробітної плати на одиницю готової продукції;

 • сукупність нормативів, за допомогою яких здійснюється регулювання заробітної плати різних категорій персоналу;

 • застосовується тоді, коли не уявляється можливим пронормувати затрати праці, і базується на встановлених погодинних тарифних ставках і фактично відпрацьованому часі працівників.

 1. Погодинна оплата праці:

 • сукупність нормативів, за допомогою яких здійснюється регулювання заробітної плати різних категорій персоналу;

 • застосовується тоді, коли не уявляється можливим пронормувати затрати праці, і базується на встановлених погодинних тарифних ставках і фактично відпрацьованому часі працівників;

 • оплата виходячи з фактично виконаного обсягу робіт у натуральних вимірювачах (одиниць продукції) і встановлених нормативів заробітної плати на одиницю готової продукції.

 1. Відрядна оплата праці – це:

 • оплата виходячи з фактично виконаного обсягу робіт у натуральних вимірювачах (одиниць продукції) і встановлених нормативів заробітної плати на одиницю готової продукції;

 • застосовується тоді, коли не уявляється можливим пронормувати затрати праці, і базується на встановлених погодинних тарифних ставках і фактично відпрацьованому часі працівників;

 • сукупність нормативів, за допомогою яких здійснюється регулювання заробітної плати різних категорій персоналу.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Основні правила мотиваціі,

2.Система оплати праці

3. Виді та типи мотивів до праці

4. Методі нематеріальної мотиваціі трудовой діяльності