Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Выучить.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
879.1 Кб
Скачать

Тести до теми 2

 1. Які з перерахованих позицій найбільш точно характеризують економічну думку стародавнього світу?

а) у центрі економічної думки - проблеми керування державою:

 1. Промовники економічної думки доринкової економіки ідеалізували:

б) натурально-господарські відносини;

 1. Закони Хаммурапі передбачали:

в) зміцнення економічної влади держави.

 1. Мислителі стародавнього світу розглядали багатство:

б) у натуральній формі;

 1. “Артхашастра” – трактат, який був написаний у:

г) Індії.

 1. Які з трьох наведених тез відносяться відповідно до трьох течій Стародавнього Китаю: легізму, даосизму. деїзму (раннє конфуціанство)?

а) Існуючий порядок є незмінним; люди повинні жити згідно з природними законами; пропонується ідея “великого компромісу”.

(Конфуцианство)

б) Люди повинні жити відповідно до закону спонтанного розвитку Всесвіту, що веде до свободи й процвітання; прагнути до збереження натурального господарства, заперечення доцільності досягнень цивілізації. (Даосизм)

в) Керування державою повинно грунтуватись на засадах досконалого законодавства. (Легизм)

 1. Який з напрямків економічної думки Стародавнього Китаю закликає правителів керувати на підставі етичних та моральних норм?

а) конфуціанство;

 1. Автором трактату “Домострой” є:

в) Ксенофонт

 1. Які з наступних тверджень є вірними?

в) Платон намагався навести модель ідеальної держави.

 1. Хто з мислителів Стародавнього світу вперше висловив принцип справедливого обміну й формування справедливої ціни?

г) Арістотель;

 1. Які з наведених тверджень є вірними стосовно вчення Арістотеля?

б) Вважав, що гроші - це результат угоди між людьми.

 1. Що з приведеного відображає погляди Арістотеля щодо рабства?

б) рабство вважав природним і необхідним;

г) походження рабства пов’язував із розподілом праці.

 1. Що з переліченого Арістотель відносив до хрематистики?

б) мистецтво надбання грошей;

 1. Арістотель вважав, що в основі справедливої ціни лежить:

б) потреби людей у тому, чого немає у кожного з учасників обміну;

 1. Хто з представників Стародавнього Риму запропонував проект аграрної реформи з метою обмежити великі землеволодіння та повернути зубожілих дрібних виробників до господарювання?

в) Тиберій і Гай Гракхи;

 1. Ібн-Хальдун був представником:

в) ісламу;

 1. До концепції Ібн-Хальдуна належить:

а) характеристика розвитку суспільства від примітивності до цивілізації;

 1. Що з наведеного відносять до економічної думки середньовіччя?

в) рівність усіх людей перед Богом, але не між собою.

 1. Згідно з економічними думками Арістотеля і Ф. Аквінського гроші – це є:

б) результат угоди між людьми;

 1. Концепція справедливої ціни Ф. Аквінського виходить з того, що в основі вартості (цінності) лежить:

в) одночасно витратний і морально-етичний принципи;

 1. Які з наведених поглядів Ф. Аквінський позичив у Арістотеля?

а) розподіл на економіку і хрематистику;

г) трактовку появи грошей внаслідок домовленості між людьми.

 1. У вченні Фоми Аквїнського присутні думки про те, що:

б) засобом порівняння товарів є праця, а надлишок над витратами праці створюється в землеробстві;

г) справедлива ціна повинна бути відповідною до соціального стану людини.

 1. Які з наступних тверджень є вірними відносно навчання Фоми Аквінського?

а) суперечливість вчення про справедливу ціну: з одного боку - вимога справедливого обміну на основі трудових витрат, з іншого боку - відповідно до соціального положення в суспільстві.

 1. Автором терміну “політична економія” вважають:

в) А. Монкретьєна;

 1. Згідно з концепцією меркантилізму джерелом грошового багатства є:

в) перевищення експорту над імпортом;

 1. Предметом дослідження меркантилізму є:

а) сфера обігу;

 1. Пріорітетний метод економічного аналізу меркантилізму :

а) емпіричний метод;

 1. Які з перерахованих позицій характеризують меркантилізм:

б) накопичення багатства здійснюється у формі прибутку від зовнішньої торгівлі;

г) відношення обміну є первинними в системі економічних відносин.

 1. Які з наступних тверджень с вірними стосовно концепції меркантилізму?

а) її не можна назвати єдиною систематичною теорією, школи, як такої, не існувало, не було і такої самоназви.

в) трактати носять в основному описовий характер і присвячені, головним чином, засобам державної політики,

 1. Які з приведених рекомендацій належать ранньому (монетарному) меркантилізму?

б) “Псування” власних грошей урядом.

в) Заборона на вивіз грошей.

 1. Політика “кольбертизму” характеризується як:

в) пріоритет розвитку промисловості, створення потужної мережі мануфактур.

 1. Принцип «купляти дешевше в одній країні, щоб продати дорожче в іншій» є домінуючим в теорії:

б) торгового балансу;