Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Выучить.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
879.1 Кб
Скачать

2. Які основні постулати класичної доктрини були спростовані у першій третині хх ст.?

Класична школа

Кейнс

1. Пріоритет чинників виробництва

1. Пріоритет праці

2. Аналіз цін в центрі економічних досліджень

2. Аналіз реального доходу

3. Безробіття результат недосконалої конкуренції. «невидима рука» відновить повну зайнятість

3. Різним рівням доходу відповідає різний рівень рівноваги, а отже може виникнути рівновага з високим рівнем безробіття

4. Зростання капіталу пов'язано з ощадливістю

4. Кейнс водить поняття приділена схильність до споживання, гранична схильність до заощадження

5. Взаємозалежність заощаджень інвестицій залежить від норми відсотка

5. Для зростання доходу необхідне збільшення споживання, а не заощадження. Мультиплікативний ефект множення доходу і множення інвестицій.

Взаємозалежність збереження інвестицій залежить від змін рівня доходу.

Приріст доходу тим більше, чим більше схильність до споживання

6. Величина інвестицій залежить п норми відсотка. Величина норми відсотка визначається пропозицією заощаджень і попиту на інвестиції при їх обернено пропорційної залежності

Є взаємозв'язок між нормою відсотка і граничною ефективністю капіталу, до якого прагне величина інвестицій. Спонукання до інвестування зросло, зросте інвестування і навпаки

7. Економічний спад. Монополія порушує сучасну конкуренцію. Результат – спад. Держава повинна боротися з монополією. А ринок справиться сам.

7. Збільшення сукупного попиту усуває спад

8. Держава втручається в економічні процеси тільки в умовах недосконалої конкуренції і всевладді монополій

8. Держава зобов'язана виступати чинником дії на сукупний попит, якщо його об'єм не достатній за допомогою кредитно-грошової, податкової, бюджетної політики. Фінансування суспільних робіт

9. Відсоток породжується схильністю до споживання

9. Відсоток – породження схильності до споживання і схильності до ліквідності

10. Закон Сея про рівновагу сукупної пропозиції і сукупного попиту

10. Сукупний ефективний попит

11. Розмір зайнятості визначається граничною важкістю праці, вимірюваною величиною реальної заробітної платні

11. Розмір зайнятості залежить від сукупного ефективного попиту

12. Вимушеного безробіття немає

12. Вимушене безробіття – реальність

3. У чому полягають методологічні новації Дж. М. Кейнса?

Новаторство экономического учения Дж. Кейнса в методологическом плане проявилось:

1) в предпочтении макроэкономического анализа микроэкономическому подходу, сделавшего его основоположником макроэкономики как самостоятельного раздела экономической теории;

2) в обосновании концепции о так называемом эффективном спросе.