Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Выучить.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
879.1 Кб
Скачать

Тести до теми 5

 1. Яку назву має напрям економічної думки, що виражає інтереси дрібної буржуазії?

б) економічний романтизм;

 1. Наслідками промислового перевороту для дрібного товаровиробника стали:

а) зменшення конкурентоздатності;

в) загроза збанкрутування;

 1. Сісмонді вважав політичну економію наукою про:

б) вдосконалення соціального механізму;

 1. Що Сісмонді вважав причиною криз перевиробництва?

а) перенакопичення капіталу;

б) недоспоживання у суспільстві;

 1. Які з перелічених положень є специфічними для економічного вчення Сісмонді:

а) політична економія є моральною наукою;

 1. На думку Сісмонді основна суперечність капіталізму - це:

а) протиріччя між виробництвом і споживанням;

 1. Кого Сісмонді відносить до “третіх особ” :

г) дрібних виробників.

 1. Яке положення характеризують “теорію реалізації сукупного продукту” Сісмонді:

в) причина криз – недоспоживання внаслідок накопичення;

 1. Які з наступних тверджень є вірними стосовно вчення Сісмонді?

а) Заперечував ідеологію економічного лібералізму.

в) Закликав до законодавчого обмеження конкуренції.

 1. Проект реформ згідно розробкам Сісмонді передбачав:

б) втручання держави в економічне життя;

в) сприяти розвитку дрібного виробництва;

 1. Сісмонді в теорії вартості був прихильником:

а) трудової теорії;

 1. В теорії Сісмонді пріоритетним методом дослідження виступає:

в) історичний метод;

 1. Прудон пропонує вдосконалити капіталістичну систему шляхом запровадження реформ:

в) у сфері обміну;

 1. Прудон ідеалом суспільного ладу вважає:

в) анархію;

 1. Економічна концепція Прудона спрямована на захист інтересів:

г) дрібної буржуазії.

 1. Які з тверджень є вірними стосовно економічних поглядів Прудона:

а) Протиставлення споживної і мінової цінності.

в) Розробка проекту реформування капіталізму.

 1. Яке відношення У Прудона до власності:

г) виступав за знищення будь-якої приватної власності.

 1. Методологія Прудона переважно використовує:

г) діалектичний метод;

 1. Які ідеї запропонував Прудон для втілення проекту реформування капіталізму?

б) дарового кредиту;

в) народного банку;

 1. Соціалісти-рікардианці стверджували, що в створенні прибутку бере участь:

б) тільки поточна праця;

 1. Соціалісти-рікардианці для усунення соціальної несправедливості в суспільстві:

б) виступали проти насильницьких методів у вирішенні соціальних проблем;

 1. Кого відносять до соціалістів-рікардианців?

а) Т. Годскін;

б) У. Томпсон

 1. Представники економічного романтизму природною вважали:

в) капіталістичну економіку;

 1. Кому належить відоме гасло: “Власність - це крадіжка”?

б) П. Прудону;

 1. Хто з перелічених авторів звинувачував К. Маркса в крадіжці ідеї “теорії додаткової вартості”?

а) П. Прудон;

 1. Що з перелічених положень є безперечною заслугою К. Робертуса?

а) розмежування споживної і мінової вартості;

б) розмежування приватної і суспільної власності;

в) розмежування сфери обігу і сфери виробництва;

г) розмежування економічної і соціальної сторони розподілу багатства.

 1. У кого з перелічених авторів вперше зустрічається термін “додаткова вартість”, що згодом став центральним поняттям в теорії К. Маркса?

а) П. Прудон;

 1. Хто з перелічених представників критичного напряму політичної економії не був прихильником втручання держави в економіку?

в) Ф. Лассаль;

 1. Які з перелічених положень належать Ф. Лассалю?

а) робітник повинен одержувати повний продукт праці;

Питання і контрольні завдання до теми № 6