Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpori.docx
Скачиваний:
520
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
232.75 Кб
Скачать

1. Історія виникнення письма. Письмо з’явилося не випадково, а лише на певному етапі розвитку людства, і має тисячолітню історію, тому походження писемності є проблемою не лише і не стільки лінгвістичною, скільки історико-культурною.Письмо як "засіб передачі інформації на площи. Найпершим і найдавнішим письмом вважається малюнкове, що дістало назву піктографіяні вчасі" є продуктом свідомої творчої діяльності людей. У ході розвитку суспільства виникло більш досконале письмо – ідеографічне, властивість цього письма передавати абстрактні поняття, що реалізуються в словах. Потреба в прискоренні письма та передачі складніших текстів сприяла більшій схематизації малюнків, перетворенню їх на умовні позначення – ієрогліфи. Єгипетські ієрогліфи раннього періоду іноді називають монументальним письмом. скорописна форма єгипетського письма – демотичне письмо,в якому графічні знаки набули форми літер. ідеографічне письмо поступово переходило у складове. Поступово утворилося звукове письмо, де кожний алфавітний знак (графема), передавав певну фонему або звук, потім буквенно-звукове. У 403 р. до н.е. було запроваджено грецьке класичне письмо. Воно нараховувало 24 літери. З середини ХІV ст. поширювалося півуставне письмо. Письмо – одне з найістотніших знарядь культури, яке в просторі і часі розширює функціонування мови. людина і тепер, маючи буквене письмо, не відмовляється від піктографічних, ідеографічних зображень, і навіть предметного засобу передачі думки.

2. Методи навчання письма. Навчання каліграфічного письма в початковій школі проводиться за такими методами: лінійним, тактовим, аналітико-синтетичним або генетичним, копіювальним.

3. Лінійний метод навчання каліграфічного письма.

Лінійний – цей метод вперше з’явився на початку 19 ст. з часу друкування розлінованих зошитів. Він полягає в навчанні дітей каліграфічного письма по лініях зошитів графічної сітки надрукованої в зошитах. Розліновка має декілька особливостей:

 1. Полегшує засвоєння правильного написання букв

 2. Потрібного нахилу

 3. Встановлення розмірів написання малих та великих літер.

 4. Правильне з’єднання елементів, дотримуватись проміжків.

Розліновка має декілька переваг: за її допомогою вчитель може пояснити, як правильно писати букву чи слово, сприяє розвитку окоміру дитини і плавності письма.

4.Тактоквий метод (ритмічний)

Цей метод використовують на уроках письма з метою поступового переходу від повільного до більш прискореного письма. Виробляє однакову швидкість письма.

Переваги:

 1. Зосереджує увагу учнів.

 2. Поясню роботу і зрівнює теми письма.

 3. Допомагає встановити постійний ритм пальців

 4. Запобігає рвучким та поспішним рухам руки,які є причиною неохайного,брудного письма.

 5. Виробляє однакову швидкість письма.

Цей метод запроваджується залежно від структури уроку письма протягом 10-12хв.. з перервами. К-сть написаних букв за хвилину є показником швидкості письма. Лічба дається з орієнтуванням на тих учнів які пишуть в середньому темпі.

5.Аналітико-синтетичний метод. Цей метод будується на основ аналізу та синтезу елементів букв. Цей метод застосовується при навчанні грамоти за букварем.

Методика: Перед написанням букви спочатку розглядають, аналізують окремі елементи,лише потім пишуть у зошитах з друкованою основою. Навчання за букварем закінчується наприкінці навчального року, а далі відбувається за генетичним методом.

6. Генетичний метод. Цей метод вважається головним. Навчання письма починається тоді, коли учні закінчують читати і писати за букварем. Вільно розпізнають як друковану так і рукописну букву. Він побудований на виконанні вправ у порядку наростання труднощів написання букв, складів, речень. Метод має декілька правил:

 • Він сприяє закріпленню навичок написання елементів букв

 • дає можливості відшліфовувати написання елементів;

 • дає можливість раціонально використовувати набуті знання

Цей період має особливості:

 • Написання букв передує попереднє вивчення форм елементів

 • Написання проходить не за алфавітом а за спільністю елементів

 • Навчання базується на основі генезису (утворення нової букви шляхом засвоєння основного генезису)

Методика написання:

 1. Вчитель пише на дошці букву,пояснює як висловлюється звук позначений цією буквою,ознайомлює дітей з назвою кожного елемента, після цього діти повторюють вимову під час читання.

 2. Вчитель пише на дошці літеру, потім для глибокого засвоєння діти пишуть літеру у повітрі,а потім виводять ручкою у зошитах з друкованою основою

 3. Вчитель щераз пише на дошці літеру,а потім діти пишуть її у зошит

 4. Після того як діти напишуть 1-2рядки букви у зошиті він перевіряє правильність написання

 5. Пише на дошці склади і словосполучення,пояснює як букви поєднуються між собою. А потім дає завдання учням записати у зошиті

 6. Після аналізу слів вони записують їх у зошит

 7. Перевіривши написані слова вчитель пише на дошці речення з вивченою буквою,а діти виконують різні вправи у зошиті.

7. Копіювальний метод. За цим методом навчання каліграфії майже не проводиться.

Його особливості:

 1. вчитель писав власноруч у зошитах олівцем букви,а діти виводили акуратно чорнилом

 2. письмо не було свідомим,забирало багато часу

 3. діти повільно засвоювали написання букв і слів та не могли одержати сталих навичок письма.

8.Умови навчання каліграфічного письма. Організаційні умови: підібрати відповідну класну кімнату, парти, приладдя, наочні посібники Літературу. Це сприяє раціональному навчанню каліграфічного письма.

Умови:

 1. Класне приміщення повинно бути добре освітлене.

 2. Шкільні меблі мають відповідати зросту учнів.

 3. Правильне сидіння учня за партою.

Найпоширенішою умовою психолого-педагогічного характеру, необхідно для навчання каліграфії, є висока методична майстерність учителя. Для виконання цієї умови слід дотримувати таких вимог:

 1. Особистий приклад того, хто навчає.

 2. Вимоги чіткого, правильного і каліграфічного письма повинні повсякденно ставитися до всіх видів класних і позакласних письмових робіт учнів. Вимоги, що до чіткого каліграфічного письма слід поєднувати з вимогою охайного ставлення до зошитів.

 3. Про це навчання письма в 1-3, 1-4 класах мусить бути організований як доступний простий, темп повинен бути спочатку повільний з поступовим його наростанням.

 4. Навчання дітей письма, повинно бути послідовний і систематичний.

 5. Збереження встановленого накреслення букв і норм письма.

 6. Послідовний контроль за учнівськими роботами з боку вчителя.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]