Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Skorocheny_konspekt_lektsiy.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
14.61 Mб
Скачать

Скорочений конспект лекцій

з предмета

«Економіка підприємства»

Зміст

Розділ I. Підприємство як суб’єкт господарювання

Тема 1. Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин.

Тема 2. Управління підприємством

Тема 3. Планування, прогнозування й регулювання діяльності підприємства

Розділ II. Ресурси підприємства

Тема 4. Персонал та продуктивність праці

Тема 5. Основні фонди та виробнича потужність підприємства

Тема 6. Нематеріальні ресурси та активи

Тема 7. Оборотні кошти підприємства

Тема 8. Інвестиційна ресурси.

Розділ III. Техніко-технологічна база та організація виробництва

Тема 9. Інноваційні процеси і техніко-технологічна база виробництва

Тема 10. Організаційний прогрес та суспільні форми організації виробництва

Тема 11. Організація виробництва

Тема 12. Інфраструктура підприємства

Розділ IV. Результати та ефективність виробництва

Тема 13. Виробництво, якість та конкурентоспроможність продукції.

Тема 14. Мотивація та оплата праці

Тема 15. Поточні витрати та ціни на продукцію

Тема 16. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності

Розділ V. Антикризова система господарювання

Тема 17. Економічна безпека підприємства.

Тема 18. Реструктуризація та санація підприємства

Тема 19. Банкрутство та ліквідація підприємства

Література

Розділ I. Підприємство як суб’єкт господарювання

Тема 1. Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин.

1. Поняття підприємства, його цілі, задачі та напрями діяльності.

2. Правові основи функціонування підприємства.

3. Класифікація та структура підприємств.

4. Об’єднання підприємств та їх характеристики.

5. Ринкове середовище господарювання підприємства.

Підприємство – організаційно відокремлена та економічно самостійна первинна ланка сфери народного господарства, яки виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги).

Будь-яке підприємство має історично усталену конкретну назву (завод, фабрика, шахта, електростанція).Воно може включати кілька організаційних утворень (комбінат, об’єднання).У більшості країн світу такі організаційні утворення заведено називати фірмами (корпораціями).

Напрями діяльності підприємства

Правові основи функціонування

Підприємство (фірма) має діяти і господарювати в рамках законодавства, що регулює всі напрямки його (її) діяльності, з-поміж юридичних актів визначальними є Господарський кодекс України а також Закони України, Статут підприємства а також узгоджений з чинним законодавством колективний договір.

Господарський кодекс – основний документ, що встановлює відповідно до Конституції правові основи господарської діяльності в Україні.

Структура підприємства – це його внутрішній устрій, який характеризує склад підрозділів та систему зв’язків, підпорядкованості та взаємодії між ними.

Виробнича структура – інтегрований склад підрозділів (цехів та обслуговуючих господарств), де відбуваються відповідні виробничі процеси.

Види виробничих структур.

1. Залежно від підрозділу, на основі якого формується структура:

• цехова • безцехова • корпусна

• комбінатська

2. За формою спеціалізації основних цехів:

• технологічна • предметна • змішана

3. Залежно від наявності основних і допоміжних цехів:

• комплексна • спеціалізована

4. Види виробничих цехів:

• основні (заготівельні, обробні, складальні)

• допоміжні (інструментальні, ремонтна, транспортні)

• побічні (товарів широкого вжитку)

Загальна структура – сукупність усіх виробничих, невиробничих та управлінських структур (відділів, бюро, служб) із системою відповідних зв’язків, підпорядкованості та взаємодії, які характеризують внутрішню побудову підприємства (організації).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]