Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Середня група (п'ятий рік життя)

Завдання виховання: формувати звичку піклуватися про власне здоров'я та фізичне зміцнення, виховувати бажання займатися фізичними вправами та діставати задоволення від рухової діяльності;

сприяти прояву в дітей активності, самостійності, ініціа­тивності та творчості в різних видах рухової діяльності;

виховувати дружні взаємини з однолітками, вміння вияв­ляти співчуття та взаємодопомогу.

Охорона життя та зміцнення здоров'я дітей

Загартовування. Продовжувати всі види загартовування. У групових приміщеннях систематичним провітрюванням підтримувати температуру повітря в межах +20, +19°С. Ден­ний сон організовувати при доступі свіжого повітря.

Забезпечити достатнє щоденне перебування дітей на сві­жому повітрі. Прогулянку в зимовий період проводити при температурі до —18, —22°С, тепло вдягаючи дітей. При ниж­чих температурах тривалість прогулянки скорочувати.

Загартовувати дітей сонячним промінням під час ранко­вої прогулянки, додержуючись обов'язкових вимог.

Продовжувати проводити місцеві й .загальні водні проце­дури — вологе обтирання, обливання ніг, тіла. Привчати ді­тей до самостійного вологого обтирання до пояса. Темпера­туру води при місцевих і загальних водних процедурах поступово знижувати (як в другій молодшій групі).

Умови проведення обливання і купання дітей у відкри­тих водоймах, температурний режим такі самі, як і в другій молодшій групі.

Фізкультурно-оздоровча робота. На ранковій та гігіє­нічній гімнастиці після денного сну (тривалість 6—9 хв.) при­вчати дітей активно виконувати різні види ходьби, бігу, стрибків і вправ для рук, ніг, тулуба. Звертати увагу на чіт­кість прийнятих положень, уміння зберігати правильну по­ставу, виконувати вправи, які зміцнюють стопу.

Під час рухливих ігор на прогулянці виховувати вміння додержуватись правил гри, виконувати відповідну роль; розви­вати кмітливість, спритність. Тривалість рухливих ігор і фі­зичних вправ на прогулянці 40—45 хв.

До кінця року діти повинні вміти самостійно організову­вати ігри з підгрупою однолітків, вправлятися в катанні на велосипеді, санках, лижах.

Проводити на заняттях, де переважає розумова та ручна праця, фізкультурні хвилинки, між малорухомими заняттями — фізкультурні паузи (динамічні перерви).

Проводити щоденні заняття з фізичної культури трива­лістю 25—30 хв.

Під час фізкультурних розваг і свят залучати дітей до ви­конання спільних вправ, ігор і розваг, підтримувати в них бажання виявляти свої можливості в рухах. Створювати умо­ви для спостережень за діями старших дітей. Спонукати ви­хованців включатись у загальні ігри, розваги, атракціони, хо­роводи.

Підтримувати бажання дітей виявляти рухову активність у різних видах самостійної діяльності, брати участь у рухли­вих іграх і спортивних вправах, виконувати рухові дії за власним бажанням.

Виховання культурно-гігієнічних навичок. Удоскона­лювати навички їсти акуратно. Вчити приймати правильну позу за столом і зберігати її, правильно користуватися столо­вими приборами — ложкою, виделкою, ножем; страву брати потроху, їсти безшумно, в міру потреби користуватися сер­веткою, після прийняття їжі прополоскати рот.

Учити дітей самостійно вмиватися, стежити за чистотою своїх рук, мити їх з милом, коли це потрібно, а також після відвідання туалету. Привчати правильно чистити зуби, при­чісуватись; під час кашлю відвертатися, прикриваючи рот носовою хусточкою.

Вправи в основних рухах

Вправи з ходьби. Ходити, високо піднімаючи коліна, на носках, п'ятках, зовнішній та внутрішній сторонах стоп, ма­лим та широкими кроками, «змійкою» між розставленими на підлозі предметами (кубики, кеглі, м'ячі), з різними поло­женнями рук; на поясі, в сторони, за спиною; ходити при­ставним кроком лівим і правим боками з рухами рук (оплеск над головою, перед грудьми, за спиною); чергувати ходьбу з бігом, стрибками та іншими рухами. Ходити в колоні, змі­нюючи темп та напрям рухів зі зміною їх ведучим.

Вправи з бігу. Бігати на носках, високо піднімаючи ко­ліна, широким кроком, у колоні і парами, у різних напря­мах, по колу, парами, тримаючись за руки, «змійкою», оббігаючи розставлені на одній лінії предмети, змінюючи напрям, темп; за сигналом знаходити своє місце в колоні й зупинятись під час бігу; бігати врозтіч з ловінням і вивертан­ням. Бігати 50—60 м із середньою швидкістю в чергуванні (три-чотири рази) з ходьбою (півдистанції — ходьба), те ж на 100—120 м: бігати 10 м з максимальною швидкістю за 3,4—3,7 с; 20 м — за 5,4—6 с; 30 м — за 8,5—9,5 с (наприкінці навчаль­ного року). Човниковий біг три рази по 5—8 м. Пробігати швидко 10 м з перервами (два-три рази), пробігати повільно до 300 м по пересіченій місцевості.

Вправи із стрибків. Стрибати на місці, енергійно від­штовхуючись обома ногами та просуваючись уперед (від­стань 3—4 м), стрибати на місці то на правій, то на лівій нозі, стрибати з ноги на ногу; підстрибувати на місці, ноги разом та нарізно, з поворотом навколо себе вліво і вправо на 90° за один стрибок. Стрибати вгору, намагаючись торкнутись обо­ма руками предмета, підвішеного на відстані 10—12 см вище від піднятих угору рук, з діставанням гілок кущів або дерев; стрибати через чотири-шість мотузків (відстань між ними до 50 см), з обруча в обруч з плоским ободом (чотири-п'ять об­ручів). Стрибати в довжину з місця (відстань 70—80 см) з приземленням на м'який ґрунт; стрибати через канавку, ка­мінці, шишки та інші предмети (10—12 см). Зістрибувати з

висоти 20—30 см (лава, куб, колода, пеньок). Виконувати по 16—20 стрибків на місці (двічі-тричі з невеликими перерва­ми), намагаючись стрибати з короткою скакалкою.

Вправи на кочення, кидання, ловіння. Прокочувати м'ячі, кульки, обручі між предметами, у «ворітця» (ширина 50-40 см) з відстані 2—2,5 м. Підкидати м'яч угору і ловити його (чотири-п'ять разів підряд), ударяти м'ячем об землю (підлогу) і ловити його. Кидати м'яч одне одному обома ру­ками знизу, від грудей та з-за голови і ловити його (відстань 1,5—2 м). Перекидати маленькі м'ячі правою та лівою рукою через мотузок (з відстані 2—2,5 м), підвішений на рівні голо­ви дітей. Ударяти м'яч об підлогу правою або лівою рукою не менш як п'ять разів підряд. Кидати м'яч, торбинку з піс­ком масою 100 г, шишки правою та лівою рукою на даль­ність (наприкінці року відстань не менш як 3,5—6,5 м). Кида­ти торбинки з піском, м'ячі в горизонтальну ціль (ящик, кошик), у вертикальну ціль (щит, дерево) з відстані 2,5—3 м.

Вправи на повзання та лазіння. Підлізати під підняті над землею на 50—40 см палицю, мотузок, дугу правим, лівим боком і прямо. Повзати по дошці, гімнастичній лаві в упорі стоячи на колінах, спираючись кистями рук, по гімнастич­ній лаві, лежачи на животі та підтягуючись руками, по похи­лій дошці вгору і вниз, «змійкою» по підлозі, між предмета­ми, шаблями драбинки, поставленої боком на підлозі. Пролізати в обруч діаметром 60—50 см правим, лівим боком та прямо. Перелізати через колоду (лаву). Підлізати під ниж­ню рейку гімнастичної лави, проповзати по підлозі в упорі стоячи на колінах та ступнях ніг (як «ведмедик») до 8—10 м. Підлізати під низькі гілки. Лазити по гімнастичній стінці, парканчику, похилій драбині (заввишки до 2 м) приставним та однойменним способами. Переходити з одного прольоту гімнастичної стінки на інший приставним кроком уліво і вправо.

Вправи з рівноваги. Ходити по доріжці, гімнастичній лаві (завширшки 20—15 см, заввишки 25—30 см), по мотузку, покладеному на підлогу прямо, по колу та зигзагоподібне (завдовжки 10 м), обхоплюючи його стопою. Ходити з тор­бинкою з піском масою 300 г на голові, руки в сторони, на поясі. Ходити і бігати по прямій та звивистій доріжках, об­минаючи дерева, кущі та ін. Переступати через палицю або мотузок, підняті на висоту 20—25 см. Ходити по ребристій до­шці, обмеженій горизонтальній і похилій площині (колода,

дошка, земляний вал). Підніматись на гірку, сходити чи збі­гати з неї. Ходити і бігати по покладеній похило (завширш­ки 20—15 см) дошці, один кінець якої піднято на висоту 30—35 см. Ходити по колоді прямо, боком, приставним кроком. Ходити по гімнастичній лаві (колоді) з рухами рук (уперед, у сторони) та переступати через предмети (кубики, м'ячі). Са­мостійно ковзатись на крижаних доріжках. Утримувати рів­новагу, стоячи на носках, руки вгору; утримувати рівновагу на одній нозі, піднявши другу вперед або в сторону, руки на поясі. Крутитися в обидва боки, руки на поясі, у сторони. Робити перекати з п'яток на носки і навпаки, стоячи середи­ною ступень на гімнастичній палиці.

Загальнорозвивальні вправи

Загальнорозвивальні вправи виконуються з різних вихід­них положень (стоячи, сидячи, лежачи), а також з різними

предметами.

Вправи для рук і плечового пояса. Піднімати руки впе­ред, у сторони, вгору й опускати по черзі. Піднімати навпе­ремінно руки вперед — угору, опускати, відводити назад (ривком). У положеннях руки в сторони, вперед стискувати і розтискувати кисті, обертати їх, зводити і розводити пальці, витягати їх. Ставити руки перед грудьми, закладати кисті за голову і розводити лікті. Робити колові рухи зігнутими в лік­тях руками. Піднімати руки через сторони вгору, міцно при­тискуючись спиною до стіни. Піднімати палицю, обруч уго­ру, опускати їх за плечі.

Вправи для ніг. Підніматися на носки і стояти. Вистав­ляти по черзі ноги вперед на п'ятку, потім — на носок, при­тупувати. Виконувати підряд чотири—п'ять напівприсідань. Присідати, тримаючи руки на поясі, відводячи їх у сторони. Згинати ногу в коліні, розгинати, знову згинати і розгинати. Відтягувати носки, згинати ступню. Піднімати пальцями ніг мотузок; захоплювати ступнями ніг і перекладати з місця на місце предмети. Переступати приставним кроком убік, спи­раючись п'ятками на палицю, канат, носками — на підлогу.

Вправи для тулуба. Повертатися в сторони, тримаючи руки на поясі, розводячи їх у сторони (плавно і ривком). Стійка — ноги разом (нарізно), нахилятися уперед, достава­ти пальцями носки ніг, класти і піднімати з підлоги предме­ти. Нахилятися вправо і вліво, тримаючи руки на поясі (за головою, спиною). Прокочувати навколо себе м'яч, сидячи

на підлозі і стоячи на колінах. Піднімаючи по черзі ноги, пе­рекладати під ногою предмет з однієї руки в іншу. Трохи піднімати обидві ноги над підлогою в упорі сидячи позаду, згинати і випрямляти їх, опускати на підлогу. Сідати і вста­вати з положення ноги калачиком. В упорі стоячи на колінах прогинати і вигинати спину, по черзі піднімати руки. З по­ложення сидячи лягти на спину з підтримкою, знову сісти. Лежачи на спині, виконувати різноманітні рухи рук; по чер­зі піднімати й опускати прямі ноги; одночасно згинати і роз­гинати їх. Повертатися зі спини на живіт, тримаючи у витяг­нутих угору руках предмет. Трохи піднімати витягнуті вперед руки, плечі і голову, лежачи на животі.

Танцювальні рухи. Рухатися в темпі музики. Виконува­ти крок галопу. Рухатись парами по колу в танцях та хорово­дах. Чітко зупинятись та рухатись за музичним сигналом. Виконувати рухи відповідно до характеру мелодії і змісту пісні.

Шикування та перешиковування. Шикуватися самос­тійно в колону невеликими групами і всією групою в коло, пари, шеренгу; перешиковуватися у ланки. Повертатися вправо, вліво, кругом. Рівнятися за орієнтиром.

Рухливі ігри та ігрові вправи

Ігри з ходьбою та бігом: «Знайди собі пару»; «У ведме­дя у бору»; «Мак»; «Кольорові автомобілі»; «Про Катрусю і цапка»; «Пташки і кіт»; «Іменний пиріг»; «Пастух і стадо»; «Качечка»; «Прапорці»; «Метелики»; «Нумо в коло!».

Ігри з повзанням і лазінням: «Не дзвони»; «Діти і вовк»; «Переліт птахів»; «Кошенята і цуценята»; «Кролики».

Ігри з киданням та ловінням предметів: «Лови, кидай, падати не давай!»; «М'яч через сітку (мотузок)»; «Збий була­ву»; «Школа м'яча»; «Кеглі».

Ігри зі стрибками: «Зайці і вовк»; «Лисиця у курнику»; «Заєнька сірий умивається»; «Жабки і журавлі»; «Горобчи­ки»; «Не замочи ніг»; «Подзвони в брязкальця»; «Дідусь і за­йченята».

Ігри на орієнтування в просторі: «Знайди, де захова­но»; «Знайди і промовчи»; «Хто вийшов?»; «Відгадай по го­лосу»; «У лісочку на горбочку».

Вправи спортивного характеру

Катання на санках. Спускатися з невисокої гірки по одному, гальмувати під час спуску п'ятками ніг. Катати на рівному місці удвох одного.

Ходьба на лижах. Ходити на лижах навперемінним ков­зним кроком один за одним. Виконувати поворот пересту­панням на місці, вправо і вліво, кругом в обидві сторони. Підніматись на гірку ступаючим кроком, напів'ялинкою, спускатися з гірки. Самостійно брати і ставити лижі на міс­це; знімати і надягати їх, переносити лижі під рукою. Прохо­дити на лижах 800—1200 м.

Ігри. «Ширше крок»; «Ворітця»; «Хто далі проїде?»; «Пройди і не зачепи»; «Карусель у лісі».

Катання на велосипеді. Кататися на триколісному і двоколісному велосипедах по прямій; робити повороти впра­во, вліво.

Підготовка до плавання (проводиться, якщо є відповід­ні умови). Гратися і плескатися на мілководді. Сидячи на мілководді, виконувати рухи ногами вгору — вниз. Ходити по дну на руках уперед і назад (ноги випрямлені). Присідаю­чи, занурюватись у воду по підборіддя, до очей, опускати у воду все обличчя, дути у воду, утворюючи хвилі. Занурюва­тись у воду з головою.

Ігри у воді: «Чапля»; «Каруселі»; «Брід»; «Бігом за м'я­чем»; «Гойдалка»; «Катання на кругах»; «Покажи п'ятки».

Пішохідні переходи. Ходити в природному для дітей темпі в два переходи (по 20—25 хв. кожний), з активним від­починком між ними, виконанням основних рухів та прове­денням рухливих ігор.

Результати навчально-виховної роботи:

діти додержуються норм особистої гігієни, культури пове­дінки за столом, розуміють необхідність загартовування, із задоволенням беруть участь у загартовувальних процедурах, мають потребу в активній руховій діяльності;

виявляють інтерес до результатів рухової діяльності; мо­жуть добре тримати рівновагу, стежити за положенням свого тіла під час виконання різноманітних вправ; уміють ходити з вільними, природними рухами рук, тримаючись прямо; біга­ють легко, ритмічно, володіють різними видами ходьби та бігу;

впевнено стрибають з місця, відштовхуючись обома но­гами й змахуючи руками;

лазять по гімнастичній стінці довільним способом, не пропускаючи щаблів;

уміють ловити м'яч кистями рук; виявляють влучність у киданні предметів у ціль;

додержуються певних інтервалів під час руху в різних ши­куваннях, добре орієнтуються в просторі;

виявляють інтерес до вправ з елементами спорту, самос­тійно з'їжджають на санчатах з гірки, ходять навперемінним кроком на лижах, їздять на триколісному і двоколісному ве­лосипедах, проявляють витримку та наполегливість.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.