Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Середня група (п'ятий рік життя) Завдання виховання:

допомагати дітям розрізняти естетичні властивості об'єк­тів і явищ природи (форма, забарвлення, запахи, звуки), від­чувати задоволення від їх сприймання;

усвідомлювати необхідність додержуватись правил береж­ливого поводження з рослинами і тваринами;

виховувати відповідальність за життя живих істот, що знаходяться поруч;

дбати про збереження свого здоров'я та оточуючих лю­дей.

Нежива природа. Розширювати уявлення дітей, що сон­це світить і гріє, що кількість сонячного тепла і світла неод­накова в різні пори року (навесні і влітку сонце високо в не­бі, воно зігріває землю, воду, повітря; восени і взимку від нього падають косі промені, тому тепла менше).

Допомагати дітям зрозуміти, що навколо нас є повітря. Воно прозоре, легке, може мати приємний і неприємний за­пах. Повітря необхідне людям, тваринам і рослинам для ди­хання. Спостерігати за тим, як дихають різні тварини, як лі­тають у повітрі предмети, насіння рослин, тварини, а також за тим, коли повітря рухається, утворюється вітер.

Підводити до розуміння, що вода поповнюється з підземних джерел, знаходиться в морях, озерах, річках, колодязях. Учити розрізняти якості води: чиста (прозора), забруд­нена, тепла, холодна. Розуміти, що воду п'ють люди і тварини; вона потрібна рослинам, її треба берегти.

Розрізняти пісок, каміння, ґрунт. Пісок сипучий, ка­мін­ня тверде, не розсипається. Рослинам для росту потрі­бен ґрунт, ­який має поживні речовини, вологу. Формувати

уявлення про те, що повітря, вода, ґрунт, пісок, каміння — це нежива природа. Вона потрібна для життя живих істот — рослин, тварин, людей.

Спостерігати за послідовністю сезонних змін у природі: зміною положення сонця, стану ґрунту, води, повітря, рос­лин, поведінкою тварин, діяльністю людей. Знати послідов­ність пір року, назву місяців, характерні прикмети кожного сезону.

Поглиблювати знання дітей про типові для даної місце­вості явища природи (наприклад, туман, вітер, гроза тощо).

Рослини. Продовжувати вчити дітей розпізнавати росли­ни найближчого природного оточення: дерева, кущі, трав'я­нисті рослини, лісові ягоди, гриби; знати місця, де вони рос­туть, їх будову (стовбур, гілки, стебло, листки, квітки, корінь). Формувати уявлення про особливості вирощування овочів і фруктів, способи вживання їх у їжу.

Розширювати уявлення про вирощування рослин з на­сіння (підготовка ґрунту та насіння, догляд за сходами, цві­тіння, плодоносіння, збирання урожаю).

Знайомити із значенням рослин для поліпшення якості повітря.

Тварини. Учити дітей розпізнавати птахів, жуків, мете­ликів, спостерігати за їхньою поведінкою: як пересуваються, живляться, захищаються від небезпеки, будують гнізда, укриття. Знайомити з життям диких тварин (заєць, їжак, біл­ка) у різні пори року. Розширювати знання про свійських тварин, турботу про них людей.

Формувати уявлення про те, що тварини і рослини — живі істоти, що для життя їм потрібні певні умови: повітря, їжа, поживні речовини, вода, світло, тепло. Показувати на конкретних прикладах різну потребу рослин у волозі. Заохо­чувати дітей надавати допомогу рослинам і тваринам, догля­дати за мешканцями куточка природи.

Наше здоров'я і природа. Розширювати в дітей уявлен­ня про доступні для безпосереднього сприймання органи свого тіла (функції, ознаки зовнішньої будови, правила дбайливого ставлення).

Пояснювати вихованцям правила екологічної безпеки: дихати чистим повітрям, їсти не забруднені овочі та фрукти, купатися в чистій воді, учити додержуватись правил перебу­вання на повітрі в сонячну та холодну погоду, у негоду.

Знайомити з деякими природоохоронними заходами, що проводяться в даному регіоні (наприклад, обмеження полю­вання на деяких тварин і обмеження збирання дикорослих рослин, очищення ставків, річок тощо).

Формувати елементарні уявлення про залежність здо­ров'я від стану природного довкілля.

Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють інтерес до природних явищ та об'єктів, прагнуть пізнати їх суть, милуються природою;

мають знання про сезонні особливості стану об'єктів та явищ неживої природи, причини їх змін;

розрізняють об'єкти живої та неживої природи, розумі­ють потребу живих істот у чистій їжі, воді, повітрі;

з допомогою дорослих доглядають за рослинами і твари­нами в куточку природи, за городом та квітником;

мають уявлення про органи свого тіла, прагнуть доде­ржуватись правил догляду за ними.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.