Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Для національних груп

Продовжувати вчити дітей російської мови, розширюва­ти й активізувати словник, будувати діалоги відповідно до тем; «Детский сад»; «Игры и игрушки»; «Школа»; «Школьные вещи»; «Наш дом»; «Мои родители»; «Город (село) и транс­порт»; «Внешний вид человека»; «Явлення природы»; «Вре­мена года»; «Одежда и обувь»; «Звери, птицы, насекомые»; «Цвета и их оттенки»; «Счет до десяти»; «Продукты пита­ния»; «Праздники»; «Профессии взрослых». Вправляти дітей вимовляти звуки в словах відповідно до літературних норм вимови. Виховувати чуття російської мови, навички самокорекції та взаємоконтролю, граматичної правильності мови.

Продовжувати вчити будувати діалоги на запропоновану тему, самостійно включатись у діалог, бесіду; складати опи­сові розповіді, розповіді з власного досвіду, за пропонова­ним вихователем планом; творчі розповіді та за зразком ви­хователя.

Результати навчально-виховної роботи: діти практич­но володіють російською мовою відповідно до літературних норм вимови;

**За ініціативою дошкільних закладів та бажанням батьків.

розуміють звертання до них російською мовою (речення, тексти);

виконують на словесні вимоги відповідні дії;

відповідають на запитання, звертаються із запитаннями до інших, уміють вести бесіду, діалог російською мовою;

уміють розгорнуто описати предмет, іграшку, картинку, ситуацію російською мовою;

розповідають про себе (ім'я, прізвище, скільки років, де живе), про сім'ю (батько, мати, сестри, брати, ким працю­ють тощо), про життя в дитячому садку;

переказують невеликі оповідання, казки;

складають сюжетні розповіді за картинками, з власного досвіду, творчі розповіді;

знають напам'ять вірші російських поетів, прислів'я, приказки, загадки.

Спілкування іноземною мовою *

Продовжувати вчити дітей розуміти звертання до них іноземною мовою, тексти, казки, вірші; брати участь у діало­зі, невимушеній бесіді; відповідати на запитання за змістом картини, художніх творів, складати описові розповіді.

Результати навчально-виховної роботи:

діти розуміють не тільки речення, а й тексти, вірші, казки, мультфільми;

дають розпорядження, вказівки, команди, звертаються з проханнями, запитаннями;

ведуть діалог на запропоновану тему;

описують іграшки, картинки, предмети за вказівками, зразком та планом вихователя;

уміють організовувати гру з текстом іноземною мовою;

знають ввічливі форми та використовують їх у мові;

знають чотири—п'ять віршів, пісень іноземною мовою.

* За ініціативою дошкільних закладів та бажанням батьків.

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Перший рік життя

Учити дітей наслідувати дії і рухи за змістом забавлянок, потішок, розуміти їх зміст («Сорока-ворона»; «Ладусі»; «Цей хлопчик»; «Гу-у-т у»; «Тусі-тусі»; «Ой, чук-чук!»); прислуховуватися до співу колисанок, розуміти їх зміст, повторювати окремі слова і звуконаслідування.

Друга група раннього віку

(Другий рік життя)

Читання дітям, розповідання та вивчення напам'ять

Усна народна творчість. Учити малюків емоційно від­гукуватись на народні пісні, забавлянки, віршики, виконува­ти дії відповідно до тексту, повторювати звуконаслідувальні вирази, слова, фрази. До кінця другого року життя знати й відтворювати з допомогою вихователя й самостійно кілька народних пісеньок, віршиків, забавлянок, супроводжуючи їх читання відповідними рухами, діями з іграшками.

Учити дітей розуміти зміст коротеньких народних казок («Дід та баба»; «Ріпка»; «Коза-дереза»), використовуючи уна­очнення (ілюстрації, фланелеграф, настільний, картонажний чи ляльковий театри). Викликати в малюків співчуття геро­ям, бажання висловитись, спонукати їх наслідувати слова, народні образні вирази, повтори; залучати до показу окре­мих дій (з іграшками, персонажами казок) за змістом казки при повторному розповіданні.

Читання і розповідання дітям. Читати малюкам коро­тенькі віршики, оповідання, пісні українських авторів з до­ступними їхньому розумінню сюжетами (П.Воронько, Г.Бойко, Н.Забіла, Т.Коломієць та ін.): про іграшки, ігрові дії, життя дітей, рідну природу, свята. Спонукати дітей по­вторювати фрази, речення, відповідати на запитання емоційно-жестовою мовою, словами, фразами, реченнями, розгля­дати ілюстрації в дитячих книжках, супроводячи цей процес словами, фразами, самостійними висловлюваннями.

Перша молодша група

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.