Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Діти від 6 до 7 років

Розвиток усного мовлення. Поступово розширювати сприймання дітьми національних особливостей українського народу, його мови, історії, сьогодення. Виховувати гордість за минуле і теперішнє. Спонукати до пізнання свого краю, міста, села, природних явищ, об'єктів навколишнього.

Створювати умови для говоріння українською мовою.

Користуватися набутим словником, добирати синоніми, антоніми в потрібній ситуації, контексті.

Формувати культуру мовлення, стежити за виразністю, чіткістю, природною інтонацією.

Розвивати вміння відповідати на запитання за змістом твору, частково й повністю переказувати його; на пропози­цію вихователя самостійно складати розповідь з наочністю та без неї («Що я бачив у лісі»; «Мої друзі»; «Мій улюблений мультик»; «Наша дружна сім'я»). Брати участь у діалозі, гру­повій розмові.

Виховувати потяг до поезії, українського слова. Підводи­ти до розуміння поезії Т.Шевченка, О.Пчілки, Л.Українки, Л.Костенко та ін. Знати напам'ять деякі твори видатних по­етів, вміти слухати художнє, ораторське слово.

Спонукати виявляти емоційно-оцінне ставлення до пер­сонажів художнього твору, переказувати зміст близько до тексту. Вчити розрізняти за жанром вірш, казку, оповідання, скоромовку, лічилку.

Розучувати вірші, приказки, прислів'я, щедрівки, коляд­ки, веснянки; формувати вміння користуватися ними в різ­них життєвих ситуаціях та народних традиціях.

Результати навчально-виховної роботи: діти вміють спланувати свою розповідь;

вільно вступають у розмову як у знайомій ситуації, так і поза нею;

виявляють стриманість у розмові;

вступають у дискусію і підтримують її;

стежать за своєю мовою, вміють виправити помилку;

знають вірші, казки, виразно їх розповідають, театралі­зують;

мають почуття національної гордості, причетності до культури і мови українського народу;

виявляють потребу спілкуватися українською мовою з дорослими й однолітками; творчо використовують словник, набутий у звичній і новій ситуаціях;

відповідають на запитання за змістом твору, частково або повністю переказують його;

віддають перевагу українській мові в ситуаціях, що цього потребують.

Старша група (Шостий рік життя) Для національних груп

Виховувати інтерес до російської мови. В ході навчання комплексно розв'язувати всі мовні завдання: збагачення та активізація словника, виховання правильності вимови звуків російської мови, навчання діалогічного та монологічного мовлення, формування навичок граматичної правильності російської мови. *

Учити самостійно будувати фрази російською мовою, відповідати на запитання, звертатись із запитаннями, брати участь у діалозі на запропоновану тему, описувати іграшки, предмети, переказувати оповідання, казки, складати розпо­віді з власного досвіду за зразком вихователя. Ознайомити дітей з творами усної народної творчості та з творами росій­ських письменників.

Результати навчально-виховної роботи: діти розумі­ють звернення до них російською мовою, виконують дії за словесною інструкцією російською мовою;

вживають форми ввічливості;

відповідають на запитання дорослого фразою, реченням;

переказують оповідання, казки;

ведуть діалог на запропоновану тему;

складають описові розповіді та з власного досвіду за зразком вихователя;

знають два—три вірші, забавлянки, пісні, дві—три гри ро­сійською мовою.

* Навчання дітей російської мови за бажанням батьків.

Спілкування іноземною мовою **

Учити дітей розуміти окремі слова та фрази іноземною мовою, правильно вимовляти звуки в словах, відповідати на запитання дорослого, звертатись із запитаннями до навколиш­ніх, брати участь у розмові, діалозі на запропоновану тему.

Результати навчально-виховної роботи: діти розумі­ють звертання до них іноземною мовою;

відповідають на запитання та звертаються із запитання­ми;

розповідають реченнями про себе (як звати, скільки ро­ків, чи є брат, сестра);

відтворюють діалог на запропоновану тему;

відповідають на запитання за змістом картинки;

знають один—два вірші, пісні іноземною мовою.

Підготовча до школи група (Сьомий рік життя)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.