Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Наші співрозмовники

Спілкування з дорослими. Вступати в невимушену роз­мову з дорослими на запропоновані теми: «Знайомство»; «У колі друзів»; «У колі сім'ї»; «У дитячому садку»; «Ранок»; «Вечір»; «У магазині»; «У їдальні». Самостійно звертатись із запитаннями, проханнями до дорослих, називаючи їх на ім'я та по батькові. Засвоїти ввічливу форму звертання Ви. Віта­тись та прощатися з дорослими — працівниками дитячого садка, дякувати за виявлену увагу, допомогу. Вміти слухати мову дорослих, не перебиваючи їх, і не втручаючись у роз­мову старших. Своєчасно відповідати на запитання дорос­лих, вести діалог на запропоновану гему.

Спілкування з однолітками. Самостійно вступати в не­вимушену розмову з дітьми, підтримувати запропоновану те­му розмови, звертатись із запитаннями до інших, відповіда­ти на запитання інших дітей. Уміти вести колективний діалог (троє—п'ятеро дітей) як у невимушеній розмові, так і під час організованих занять, застосовуючи засоби інтона­ційної виразності. У тактовній формі виявляти відмову, не­згоду.

Етичні засади спілкування. Продовжувати вчити до­шкільників культури мовленнєвого спілкування: розмовляти спокійним, лагідним тоном, дивлячись в очі співрозмовни­кові, без сторонніх жестів та рухів. Засвоїти ввічливі форми: доброго ранку, добрий день, добрий вечір, доброго здоров'я, прошу тебе (Вас), дозвольте, будь ласка, смачного.

Маленькі оповідачі. Продовжувати розвивати зв'язне мовлення. Учити переказувати невеликі казки та оповідання, відомі дітям чи вперше прочитані. Використовувати окремі виражальні засоби твору, виразно передавати мову персонажів.

Складати невеликі розповіді-описи про іграшки, предме­ти, живі об'єкти, предметні та сюжетні картинки за зразком та запитаннями вихователя. Спонукати дітей складати ко­роткі розповіді-описи за набором іграшок, включати еле­менти порівняння за зовнішніми ознаками, надавати розпо­віді емоційного забарвлення («з усіх іграшок мені найбільше подобається ...»), вносити елементи передбачення («з цією іграшкою я міг би так гратися...»). Спільно з вихователем складати сюжетні оповідання з п'яти-восьми речень за зміс­том картини.

Результати навчально-виховної роботи:

діти вживають слова, що означають усі частини мови;

добирають синоніми, антоніми, вживають узагальнюючі поняття;

вживають прислів'я, приказки, загадки, образні вирази, активний словник становить 2200 — 2500 слів;

уміють вимовляти звук р та вимовляють слова відповідно до літературних норм української мови;

виділяють перший і останній звуки в слові, інтонаційно вимовляють звук у слові, добирають слова із заданим зву­ком;

ведуть організований діалог між вихователем і дитиною, між двома дітьми, ведуть груповий діалог;

вживають форми ввічливості без нагадування вихователя;

вміють самостійно складати розповіді з п'яти—восьми ре­чень описового та сюжетного характеру, використовуючи наочність;

самостійно близько до тексту переказують знайомі неве­ликі літературні твори;

складають розповіді з власного досвіду за зразком вихо­вателя.

Старша група

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.