Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Конструювання Перша група раннього віку (Перший рік життя)

Від дев'яти місяців до одного року

Завдання виховання: викликати в дітей інтерес до нових іграшок, предметів, бажання їх узяти, покласти, постука­ти, покрутити;

ініціювати дії дітей через розігрування дорослими про­стих ігрових сюжетів, читання віршів, проговорювання слів; створювати умови для розвитку цілеспрямованих дій, уміння самостійно зосереджуватись на певній діяльності;

Ігри-заняття з будівельним матеріалом. Учити впізна­вати і розрізняти кубики та цеглинки, ставити одну деталь на іншу, викладати цеглинки в ряд, ставити їх вертикально (вежа, стіл, доріжка, автомобіль); знімати зі стержня кільця і надівати на нього кільця з великими отворами.

Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють інтерес до іграшок, предметів, дій з ними, спрямованих на здобуття певного результату;

емоційно відгукуються на ігрові дії з образними іграшка­ми, будівлями;

споруджують вежу, стіл, машину, збирають пірамідки.

Друга група раннього віку Від одного року до одного року шести місяців

Завдання виховання: виховувати в дітей інтерес до дій з цеглинками і кубиками;

викликати почуття радості в дитини, якщо їй удається відтворити дії дорослого;

викликати бажання відтворювати нескладні ігрові дії з будівлями й образними іграшками;

заохочувати малюків складати будівельний матеріал у ко­робку.

Ігри-заняття з будівельним матеріалом. Учити наклада­ти одну деталь на іншу, кубик на кубик (башточка), кубик на цеглинку (автомобіль), цеглинку на кубик (стіл); викладати в ряд однакові цеглинки на площині (доріжка).

Від одного року шести місяців до двох років

Ігри-заняття з будівельним матеріалом. Спонукати дітей ставити в ряд цеглинки, спочатку — на довге ребро (низький парканчик), а потім — на коротке (високий паркан­чик); виготовляти найпростіші меблі (стіл, стілець, диван, ліж­ко) і використовувати їх у сюжетних іграх; робити перекриття

на стійкій основі з двох кубиків (лава) і менш стійкій — з двох вертикально поставлених цеглинок (ворота, будинок).

Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють інтерес до дій дорослого, однолітків; охо­че відтворюють нескладні ігрові дії з будівлями й образними іграшками;

впізнають і розрізняють кольорові цеглинки і кубики;

виготовляють найпростіші предмети, меблі, використо­вуючи засвоєні елементарні конструктивні вміння.

Перша молодша група (Третій рік життя)

Завдання виховання: виховувати в дітей бажання більш самостійно, порівняно з попереднім віком, без допомоги до­рослого виконувати дії з предметами, деталями, іграшками, втілювати власний задум;

спонукати дітей до взаємодопомоги, погодження дій у процесі конструювання;

учити правильно користуватися матеріалом, спільно й акуратно складати в коробку;

викликати інтерес до ігор зі своїми спорудами, спонука­ти використовувати сюжетні іграшки відповідно до розміру будівлі.

Конструювання з будівельного матеріалу. Сприяти розвитку в дітей уявлень про колір, форму, величину.

Ознайомлювати з основними формами будівельного ма­теріалу (кубики, цеглинки, пластини) і розвивати прості конструктивні вміння.

Продовжувати вчити вихованців розташовувати цеглин­ки по горизонталі: міцно приставляти одну цеглинку до ін­шої — доріжки (вузька, широка); накладати кубик на цег­линку (машина), чотири — п'ять цеглинок (кубиків) одна на одну (вежа, гірка); робити нескладні перекриття (ворота, бу­динок); закріплювати елементарні конструктивні вміння: на­кладати, викладати, ставити, приставляти, прикладати, за­микати простір (стіл, стілець, ліжко і лава; доріжки — коротка і довга, гірка із сходами і спуском). Спонукати дітей називати одержані елементарні споруди.

Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють інтерес до конструювання;

правильно користуються матеріалом, враховують колір, форму, величину, фактуру (м'яка, тверда);

розуміють і правильно вживають такі слова, як великий — малий, короткий — довгий, високий — низький, вузький — широкий;

правильно виконують словесні вказівки: принеси, по­клади, зніми, постав, не стукай, не кидай, збери, розбери, акуратно склади тощо;

створюють з будівельного матеріалу знайомі споруди як за зразком, так і за вказівкою вихователя;

виявляють активність у розвиткові сюжету гри зі своїми спорудами.

Друга молодша група (Четвертий рік життя)

Завдання виховання: спонукати дітей самостійно втілю­вати власний задум (добирати тему, планувати дії відповідно до майбутньої споруди, добирати матеріал і засоби констру­ювання);

виховувати бажання і вміння будувати та грати спільно, поважати роботу товаришів, ділитися матеріалом, допомага­ти одне одному, дякувати за допомогу;

учити сприймати естетичні якості предметів (красива і рівна доріжка, трамвайна колія, висока вежа, зверху прикра­шена прапорцем тощо);

виховувати любов до краси рідного міста (села), свого краю, повагу до людей праці;

розвивати елементарну пошукову діяльність і експери­ментування;

викликати в дітей стійкий інтерес до ігор з власними спорудами, використовуючи при цьому інші іграшки; заохо­чувати до спільних ігор, об'єднаних певним сюжетом: бу­динки і доріжки — вулиця, стіл, стільчик, диван — меблі для ляльок;

продовжувати привчати вихованців додержуватись порядку в роботі з матеріалом: самостійно й акуратно розбирати бу­дівлі й складати деталі в коробки.

Конструювання з будівельного матеріалу. Заохочувати дітей розрізняти і правильно називати основні будівельні де­талі (цеглинка, кубик, пластина, призма), споруджувати не­складні будівлі, застосовуючи раніше набуті вміння (накладання, приставляння, прикладання), використовувати в будівлях деталі різного кольору.

Оволодівати простими прийомами конструювання: ви­кладати цеглинки плазом (горизонтально) і міцно приклада­ти одну до одної, розміщуючи їх на площині в одну або дві лінії (стежка до будинку, дорога для машини, залізнична або трамвайна колія).

Формувати вміння ставити цеглинки, пластини верти­кально (по колу, прямокутнику), щільно одна до одної або на певній відстані одна від одної (паркан, загорожа для тва­рин, ворота); змінювати будівлі двома способами: замінюванням одних деталей іншими; добудовуванням споруди у висоту, довжину (низькі і високі ворота, низькі і високі баш­точки, короткий і довгий поїзд).

Учити розрізняти просторові ознаки споруд (коротка — довга, вузька — широка, низька — висока) і правильно по­значати їх словами.

Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють бажання зробити споруди зовнішньо привабливими, гарними, проявляють елементи творчості; дбають про симетричне розміщення частин будівлі; споруджують будівлі за зразком, а також виявляють ба­жання будувати за власним задумом;

володіють прийомами конструювання відповідно до ві­кових особливостей;

розрізняють колір, форму, фактуру матеріалу;

уміють практично застосовувати виготовлені споруди, вироби;

будують і грають разом, обігрують у поєднаних певним сюжетом іграх власноруч побудовані будівлі; поважають пра­цю однолітків, діляться з ними матеріалом, допомагають од­не одному;

правильно розрізняють і називають просторові ознаки споруд;

за нагадуванням дорослого додержуються правил користу­вання і зберігання іграшок та конструкторів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.