Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

(Шостий рік життя)

У світі слів. Уточнювати та активізувати словник дітей відповідно до тем попередніх груп. Збагачувати словник но­вими словами в темах: «Народні вироби»; «Українські обря­ди та традиції»; «Морально-етичні взаємини між людьми»; «Дорожній рух»; «Запрошуємо в гості»; «Доброзичливі сусі­ди»; «Спорт»; «Професії моїх батьків». Учити використовува­ти слова, що означають назви якостей, властивостей, матері­алу різних предметів та речей; добирати синоніми, порівняння, слова з протилежними значеннями — антоніми (сухий — мокрий, світлий — темний), споріднені слова (ліс — лісовий — лісовик).

Ознайомити вихованців з багатозначними словами, омо­німами (кує зозуля; коваль).

Учити використовувати слова різного типу творення (синьоокий, темно-синій) складноскорочені слова (універсам, універмаг), словосполучення (український народ, пори року).

Розширювати словник приказками, прислів'ями, образ­ними виразами з художніх творів, узагальнюючими родови­ми поняттями другого порядку (квіти, дерева — рослини; одяг, взуття, меблі — речі), словами та фразами, що вжива­ються в переносному значенні.

Учити розуміти фразеологічні вирази (з ніг до голови; аж за вухами лящить; ллє, як з відра; як з гуски вода).

У світі звуків. Учити дітей розрізняти звуки мовні і немовні. Мовить тільки людина.

Ознайомити дошкільників з реченням з двох—трьох слів (Дощ падає. Собака гавкає. Пташки співають. Машина їде швид­ко. Івась гарно читає).

Учити правильно інтонувати та позначати умовними фішками голосні та приголосні звуки. Слова бувають різні: короткі і довгі (кінь, клоун, верблюд, конструктор). Визна­чати послідовність звуків у односкладових словах (на, но, ми).

Формувати навички робити звуковий аналіз слів типу «рак», «жук»; інтонувати та позначати відповідними фішка­ми м'які приголосні з м'яким знаком та голосним «і» (сіль, тінь, ліс, дім); викладати фішками на схемі одно-, двоскла­дові слова (сон, кит, мило, жаба); визначати послідовність звуків у словах із збігом голосних (клоун, радіо); приголос­них на початку, у кінці, у середині слова (стіл, слон, міст, парк, качка, лампа).

Ознайомити з поняттям «склад». Визначати одно-, дво-, трискладові слова. Ознайомити з наголосом.

Викладати фішками трискладові слова з відкритими і за­критими складами (корова, сорока, калина, робітник, ко­робка) та користуватися схемами при визначенні звуків у цих словах.

Закріплювати в дітей навички інтонування та звукового аналізу в словах заданої складності в спеціальних іграх. Спо­нукати усно визначати звуки — без схем і без фішок. Широ­ко використовувати скоромовки, частомовки, загадки, вір­шики, фонетичні вправи для розвитку в дітей фонематичного слуху.

Дитяча граматика. Вдосконалювати граматичну пра­вильність мови. Виховувати критичне ставлення до грама­тичних помилок. Вправляти у вживанні важких граматич­них форм — невідмінюваних іменників, дієслівних форм,

прислівників, числівників, а також слів з чергуванням при­голосних звуків.

Спонукати дітей утворювати нові граматичні форми, а саме: за допомогою суфіксів (кіт — котик; рука — ручка — рученька — ручище; картопля — картоплина; кричати — крикнути), префіксів (йти — вийти, зайти, прийти, зійти; казка — приказка), порівняльного ступеня прикметників (довгий, довший, найдовший; гарний — кращий, найкра­щий, якнайкращий, щонайкращий), від іменників (вихова­тель — виховувати), від дієслів (лікувати — лікар, кричати — крикун).

Учити користуватись наголосом при зміні слів (лялька — ляльки, ляльок). Вживати та утворювати різні типи речень; з однорідними членами із з'єднувальною голосною і та без неї, з узагальнюючим словом, з вставними словами, вигука­ми, звертаннями, сполучниками адже, немов, ніби, наче, як.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.