Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Перша молодша група (Третій рік життя) Завдання виховання:

сприяти розвитку естетичних почуттів: помічати розмаїт­тя барв, звуки природи й радіти ним;

учити виявляти доброзичливість, лагідність у спілкуванні з рослинами і тваринами;

створювати умови для самостійних спостережень; викли­кати в дітей радість від пізнання природи;

підводити дітей до елементарних уявлень про єдність природи: рослини, тварини, люди живуть поряд, є багато спільного в будові тварин і людей.

Нежива природа. Спостерігати за сонцем: сонце знахо­диться на небі, воно світить, зігріває землю, воду, нас, усе нав­круги. Вчити помічати висоту стояння сонця (низько над землею, високо) та залежність між нею і кількістю тепла й світла.

Поповнювати уявлення про властивості та якості води: ллється, прозора, холодна, тепла, гаряча, чиста, забруднена; значення води для тварин, рослин, людей. Привчати до без­печного поводження з водою.

Учити розрізняти каміння, пісок, землю. Пояснювати, що в землі ростуть дерева, трава.

Помічати й називати найбільш виразні явища природи (падає дощ, сніг, дме вітер, світить сонце) та їх вплив на стан рослин і поведінку тварин.

Рослини. Розрізняти та називати квітучі трав'янисті рос­лини, дерева (один-два види), фрукти та овочі. Помічати й називати тварин, які перебувають поряд з ними. Залучати ді­тей до посильної участі в догляді за рослинами.

Тварини. Ознайомлювати з тваринами в процесі безпо­середніх спостережень, за допомогою картинок та іграшок (наприклад, собака, кішка, курка, півень, лисиця, заєць, ведмідь, кріль та ін.), називати їхні частини тіла, спонукати дітей наслідувати їх крики, рухи, спостерігати за рибками в акваріумі, птахами, метеликами, жуками на ділянці, вправляти в бережному поводженні з ними.

Наше здоров'я і природа. Розширювати уявлення про функ­ції життєво важливих органів: носом ми дихаємо; ротом їмо, говоримо; вухами чуємо; очима бачимо. Ці органи є і в тварин, але вони мають інший вигляд. Вправляти дітей у до­держанні правил дбайливого ставлення до свого здоров'я: під час їди не розмовляти, добре жувати тверді продукти, оберігати очі від ушкоджень, уникати сонячних опіків, пере­охолоджування. Пояснювати дітям позитивний вплив прогу­лянок.

Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють бажання пізнавати об'єкти і явища при­роди, а також позитивне емоційне ставлення до них;

мають уявлення про сонячне тепло і світло, воду, ґрунт і їх значення для життя рослин, тварин, людей;

виявляють бажання створювати умови для життя рослин і тварин, бережно поводяться з ними;

орієнтуються в зовнішньому вигляді, функціях життєво важливих органів тварин і людей, виконують доступні для їхнього віку правила дбайливого ставлення до свого здо­ров'я, безпечної поведінки.

Друга молодша група (Четвертий рік життя)

Завдання виховання:

сприяти розвитку позитивного емоційного ставлення до всіх об'єктів і явищ природи;

розвивати вміння давати естетичну оцінку явищам при­роди, рослинам, тваринам, відтворювати їх красу в продук­тах зображувальної діяльності:

виховувати співпереживання до чужого болю, почуття доб­роти, ніжності;

спонукати до розуміння та прагнення бути здоровим.

Нежива природа. Помічати сонце та називати місце йо­го розташування: зранку і ввечері сонце низько над будинка­ми, деревами, тому світла й тепла менше; удень — високо в небі, тому світла й тепла більше. Вночі сонця не видно. Для росту рослин і життя тварин потрібні світло і тепло.

Розширювати уявлення про воду: вода є в річках, водой­мах, морях, колодязях. Дощ і сніг — це вода. Вони падають з хмар. Учити користуватися водою для пиття: не забруднюва­ти, не розливати, закривати кран.

Спостерігати за станом землі; розрізняти м'яку і тверду зем­лю; розуміти, що після дощу чи поливання земля мокра, м'яка, в ній добре ростуть рослини.

Орієнтуватися у визначенні стану погоди: хмарно, сонячно, іде дощ, сніг, дме вітер. На прикладах показувати за­лежність поведінки тварин і росту рослин від стану погоди.

Узагальнювати уявлення дітей про найхарактерніші ознаки пір року, називаючи їх у такій послідовності: стан

сонця, неба, кількість тепла (холодно, прохолодно, тепло, жарко), стан рослин (цвітуть, ростуть, опадає листя чи без листя), поведінка тварин (з'являються малята, сховалися чи відлетіли на зиму тощо) та людей (тепло вдягаються, обігрі­вають житло, купаються в річці тощо).

Рослини. Розрізняти й називати два—три види дерев, кві­тучих культурних і дикорослих трав'янистих рослин, шість-вісім видів овочів та фруктів, виділяти їх характерні ознаки.

Ознайомити з будовою наземної частини трав'янистих рослин (стебло, листки, квітки), дерев (стовбур, гілки, лис­тя). На конкретних прикладах підводити до розуміння того, що рослини живі й для росту їм потрібні вода, земля, світло, тепло. Помічати тварин, які перебувають поряд, їхню пове­дінку. Залучати до виконання доручень з догляду за рослина­ми, висівання насіння.

Тварини. Допомагати дітям помічати цікаві особливості поведінки тварин на території дитячого садка та в куточку природи, а саме: їдять, пересуваються, чистяться; зрозуміти, що тварини — живі істоти. Розширювати знання про свійсь­ких і диких тварин найближчого природного оточення дано­го регіону: особливості зовнішнього вигляду, де живуть, чим живляться, як пересуваються. Залучити дітей до підгодівлі зимуючих птахів.

Наше здоров'я і природа. Продовжувати акцентувати увагу дітей на окремих особливостях будови життєво важли­вих органів: у роті є язик, зуби, у вухах — отвір; ніс має дві ніздрі; очі прикривають вії, на шкірі є волоссячко. Називати ознаки здоров'я органів: колір, відсутність болю, ушкоджень. Пояснювати правила безпечної поведінки в со­нячну, вітряну, дощову погоду та збереження здоров'я.

Викликати бажання спілкуватися з об'єктами природи, відчувати радість, спокій, пояснювати позитивний вплив природ­ного оточення на здоров'я.

Результати навчально-виховної роботи:

діти зацікавлено спостерігають за природою, виявляють бажання здобувати інформацію про неї;

на основі набутих знань установлюють прості причинні залежності між неживою та живою природою;

знають та з інтересом розповідають про цікаві особливос­ті явищ природи, поведінки тварин найближчого оточення;

мають елементарні навички догляду за рослинами і тва­ринами та уявлення про необхідність дбайливого ставлення до живих істот;

мають уявлення про будову та доступні для безпосереднього сприймання функції органів свого тіла, правила без­печної поведінки;

розуміють позитивний вплив природного оточення на здоров'я.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.