Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Завдання виховання:

розвивати інтерес до історії свого народу;

формувати відповідальне ставлення до зростаючих обо­в'язків найстарших дітей у дитячому садку;

виховувати готовність навчатися в школі;

розвивати почуття належності до рідного народу, інтерес до народних свят, їх походження, підготовки й відзначення;

розвивати впевненість у собі, відповідальність, самостій­ність, ініціативність;

формувати свідоме ставлення до праці дорослих, власної діяльності;

виховувати бажання переймати кращі зразки трудових дій дорослих, шанобливо ставитись до них;

додержуватись правил безпеки праці, дорожнього руху.

Рід і родовід. Виховувати в дітей інтерес до походження свого роду, прізвища. Формувати уявлення, що в кожної лю­дини є батьки, а в них — свої батьки (дідусь, бабуся), дідусе­ві і бабусині батько і мати — це прадід і прабабуся. Усі ці люди становлять рід. Він має історію, яку своїм життям про­довжує кожна людина. Підвести до усвідомлення, що від то­го, як живе людина, залежить честь її роду.

Кожна людина повинна якнайбільше знати про своїх ро­дичів і предків: де і як жили, чим займались, що доброго зробили для людей. Розвивати в дошкільників інтерес до ро­динних реліквій, їх походження, зберігання, вшановування. Вчити складати родовідне деревце.

Розширювати знання дітей про житло (народне і сучас­не), його обладнання, будівництво, про засоби прикрашання та ­особ­ливості українського житла; про догляд за житлом; про предмети сучасного побуту (пилосос, пральну машину, телефон, телевізор), правила безпечного користування ними.

Формувати знання про протипожежну безпеку, найпро­стіші засоби надання допомоги потерпілому в разі потреби.

Розвивати почуття безпеки й захищеності серед рідних людей у рідному домі. Підвести до розуміння психологічно­го комфорту, впевненого самопочуття, готовності створюва­ти комфорт для всіх членів сім'ї. Учити спілкуватися з інши­ми родинами (сусідів, друзів), виховувати інтерес і повагу до їхніх традицій.

Дитячий садок і школа. Розвивати усвідомлення своїх обов'язків як найстарших дітей у дитячому садку, завтрашніх школярів, які готуються до навчання в школі, допомагають дорослим, піклуються про малюків. Ознайомити, дітей із школою, вчителькою, класом, шкільним обладнанням.

Закріпити знання про правила дорожнього руху, корис­тування транспортом, безпечної поведінки на вулиці.

Учити користуватись послугами магазину, бібліотеки, пош­ти, перукарні.

Батьківщина. Виховувати громадянські почуття, вміння поводитися під час звучання Державного гімну, з повагою ставитись до Герба і Прапора України. Розповідати про сим­воли України. Виховувати інтерес до сучасних подій у країні.

Ознайомлювати з визначними історичними датами, за­лучати до участі у їх відзначенні.

Розширювати знання про природні особливості, історич­ні місця України.

Народознавство. Продовжувати знайомити дітей з на­родними традиціями і звичаями, розуміти поняття «береги­ня», «честь роду». Закріплювати знання про народні звичаї, відзначення родинних свят, ушановування пам'яті помер­лих, взаємин між людьми на основі народних заповітів, про народний етикет.

Залучати до підготовки і відзначення національних свят у дошкільному закладі.

Поглиблювати знання про народний побут: українське житло, національний одяг, українську кухню, народний ка­лендар, медицину та ін.

Розширювати уявлення про ознаки української та інших націй, представники яких проживають у регіоні. Формувати уявлення про націю як спільність, походження, мови тради­цій; про особливості української національної психології: емоційність, гостинність, миролюбність, хазяйновитість, працелюбство та ін. Виховувати повагу до свого та інших на­родів.

Початки суспільствознавства. Формувати уявлення про те, що світ населяє багато народів і націй. Ознайомлю­вати з деякими особливостями різних народів світу: зовніш­нім виглядом людей, різноманітністю мов, народних звичаїв, типовими видами занять, казками, особливостями побуту та ін.

Формувати соціальну і національну толерантність, учити виявляти повагу до поведінки і звичаїв різних народів, рас, соціальних груп.

Формувати уявлення про важливість збереження миру в усьому світі, вшанування видатних людей — творців світової культури, борців за мир.

Праця дорослих. Закріплювати й уточнювати уявлення дітей про найбільш доступні й необхідні для розвитку їхньо­го соціального досвіду види праці дорослих. Розкривати їх конкретний зміст, суспільну спрямованість. Показати, що дорослі зайняті в трудовій діяльності не тільки для матері­ального забезпечення, а й для морального задоволення. Формувати пози­тив­не ставлення до різних професій.

Ознайомити з працею вчителя, бібліотекаря в школі, їх­німи трудовими діями. Створювати умови для самостійної діяльності дітей, учити їх обговорювати зроблене. Спонукати дошкільників допомагати працюючим людям у доступних для них видах праці.

Закріплювати і збагачувати уявлення дітей про протипо­жежну безпеку, правила дорожнього руху, про поводження на вулиці та безпеку праці. Створювати умови для виконан­ня потрібних правил.

Знайомити з народними трудовими традиціями, обряда­ми та святами рідного краю. Заохочувати до участі в них ді­тей спільно з дорослими.

Результати навчальна-виховної роботи:

діти знають про походження свого прізвища, імені; про історію свого роду, його традиції, складають родовідне дере­вце;

усвідомлюють становище старших дітей у дитячому сад­ку;

мають знання про житло, догляд за ним, правила безпе­ки в користуванні електроприладами, газом, водою;

знають про основні засоби технічного зв'язку, в разі по­треби можуть скористатися ними;

виявляють готовність створювати комфортну обстановку для себе й інших людей;

виявляють громадянські інтереси, норми громадянської поведінки щодо державних символів і свят;

мають знання про характерні географічні та історичні особливості України;

розуміють значення народних традицій, прагнуть їх додер­жувати;

мають уявлення про національні особливості українців, поважають інші нації і народи;

усвідомлюють значення миру, виявляють прагнення миролюбства, мають сформовану готовність навчатися в школі;

проявляють інтерес до трудової діяльності дорослих, зна­ють про її суспільне і моральне значення;

володіють елементарними вміннями організації самос­тійної діяльності, її планування, обговорення зробленого,

самоконтролю;

мають уявлення про способи протипожежної безпеки, безпеку дорожнього руху й поводження на вулиці, про без­пеку праці;

додержуються відповідних правил поведінки в спеціально

створених ситуаціях;

уміють користуватись послугами бібліотеки, магазину,

пошти, перукарні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.