Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють самостійність, ініціативу, творчість; аналізують зразок будівлі, планують етапи створення власної споруди, втілюють задумане;

будують споруди за безпосереднім спостереженням, ма­люнком, схемою, фотографією; працюють колективно; виготовляють вироби з паперу, згинаючи вчетверо аркуш у різних напрямах;

охоче виготовляють іграшки, сувеніри з природних та ін­ших матеріалів, прилучаються до флористики;

виявляють інтерес до ігор з будівельним матеріалом.

Підготовча група (Сьомий рік життя)

Завдання виховання: виховувати інтерес до роботи з бу­дівельним і технічним конструкторами;

застосовувати для конструювання креслення, схеми, фо­тографії, малюнки;

розвивати пошукову діяльність (способи, варіанти струк­турних комбінацій, окремих конструкторських вирішень то­що), творчість, ініціативу;

виховувати навички колективної праці — вміння розпо­діляти обов'язки, планувати процес виготовлення предмета, працювати відповідно до спільного задуму, не заважаючи од­не одному;

виховувати уважне ставлення до близьких, товаришів;

виховувати дбайливе ставлення до природи (гілки для виробів не ламати, а збирати після обрізування дерев; кору зрізати тільки з пеньків тощо);

учити бачити красу природи.

Конструювання з будівельного матеріалу. Учити бачи­ти конструкцію предмета й аналізувати її щодо практичного призначення: виділяти основні частини, встановлювати функ­ціональне призначення кожної з них, визначати відпо­відність форм, розмірів, місцезнаходження цих частин до тих умов, у яких конструкція використовуватиметься. На основі цього аналізу знаходити окремі конструктивні рішення.

Формувати вміння споруджувати різні конструкції одно­го й того самого об'єкта відповідно до різних умов їх вико­ристання (міст для пішоходів через річку певної ширини, міст для транспорту, або міст для пішоходів і для транспо­рту); визначати, які деталі найбільше підходять для споруди і чи доцільно їх комбінувати, планувати процес зведення спо­руди.

Пропонувати дітям конструювати за фотографією, ма­люнком, схемою, де зображено відомі дитині об'єкти (буди­нок, міст, машина тощо).

Учити споруджувати будівлі за власним задумом достат­ньо складних і оригінальних конструкцій.

Орієнтовна тематика: вулиці, транспорт, палаци, магази­ни, вокзали, житлові будинки,

Конструювання з деталей конструкторів. Ознайомити дітей з пластмасовим і дерев'яним конструкторами. Навчити закріплювати деталі за допомогою шипів та штифтів.

Учити конструювати різні моделі (будинки, літаки, поїз­ди, меблі та ін.) як за малюнком, так і за словесним завдан­ням вихователя.

Викликати в дошкільників бажання конструювати за власним задумом, розширювати тематику конструкцій.

Конструювання з різних матеріалів. Конструювати різ­номанітні об'ємні іграшки з основної викрійки (поділений на 16 рівних частин квадрат): меблі, коробочку; з відрізуван­ням від основної викрійки низки квадратів: будинок, стіл, стілець, кошик тощо.

Учити дітей розмічати папір за шаблоном і переплітати паперову основу смужками кольорового паперу (килимок, доріжка, закладка для книжки).

Спонукати самостійно виготовляти карнавальні і святко­ві костюми, атрибути для ігор, моделювати одяг для ляльок тощо на основі знайомих способів і прийомів конструюван­ня; виготовляти фігурки людей, тварин, птахів (з жолудів, шишок, каштанів, черепашок, коріння та інших матеріалів), надавати виразності, естетичної привабливості; створювати спільні композиції.

Орієнтовна тематика: «Лісова галявина», «Улюблені герої казок», «Птахоферма», «Птахи відлітають у вирій».

Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють ініціативу, вигадливість і винахідливість щодо розв'язання конструктивних завдань;

планують свою діяльність і творчо виконують заплано­ване;

володіють узагальненими способами конструювання (комбінування, варіювання складу елементів, опредмечування, додумування образів тощо);

створюють за малюнком, словесною інструкцією, влас­ним задумом моделі з пластмасового і дерев'яного конструк­торів;

самостійно і творчо реалізують власні задуми в констру­юванні з різних матеріалів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.