Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

(Третій рік життя)

Звертати увагу дітей на те, що предмети й іграшки мо­жуть розміщуватися по одному і групами — сукупностями (множинами). Учити встановлювати по елементну відповід­ність двох множин, розуміти значення слів: один, багато, ма­ло, більше, менше.

Формувати вміння розрізняти предмети за величиною і формою (великий, малий, схожий на куб, кулю); групувати подібні та співвідносити різні предмети за величиною, фор­мою; порівнювати об'єкти з урахуванням двох властивостей (величина і форма тощо).

Учити орієнтуватися на собі та в напрямах від себе: по­казувати частини свого тіла, рухатись у зазначеному напрям­ку. Розуміти слова, що означають напрями: вперед — назад, угору — вниз, у сторони, перед і т.д. Розуміти часові та просторові відношення: вчора, сьогодні, завтра, далеко, близько, високо, низько.

Результати навчально-виховної роботи:

діти з бажанням порівнюють групи предметів, називають їх кількість словами: один, багато, мало, більше, менше;

орієнтуються на собі і в напрямах відносно себе;

виявляють зацікавленість при доборі й групуванні ігра­шок, предметів за формою та величиною.

Друга молодша група

(Четвертий рік життя)

Формувати вміння складати групи з окремих предметів — один, ще один, ще один — це багато; ділити групи на окремі елементи, розрізняти поняття «один», «багато», «мало», «по­рівну».

Давати дітям можливість порівнювати групи за кількістю елементів, послідовно накладати один предмет на інший чи прикладати один предмет до іншого, утворювати рівність з нерівності додаванням або відніманням предметів.

Показувати вихованцям, що кілька предметів, іграшок, звуків, що знаходяться поруч, позначають словом «багато», одиничні предмети — словом «один». Підводити до розуміння

питання: скільки?, виразів: стільки — скільки, порівну, по од­ному, більше — менше, мало.

Створювати умови для порівняння предметів за довжи­ною, шириною, висотою (довгий, короткий, однакові за до­вжиною) і за формою (круглий, квадратний, трикутний). Учити обстежувати предмети зором, дотиком, рухом; корис­туватися прийомами прикладання.

Дати уявлення про масу як ознаку предметів. Спонукати користуватися в мовленні термінами: «важче — легше», «важкий — легкий», «однакові — різні».

Учити виділяти й називати геометричні фігури (куб, ку­ля, круг, квадрат, трикутник).

Формувати вміння розрізняти основні напрями відносно себе (вперед, назад, угору, вниз, вліво, вправо).

Ознайомити з частинами доби (ранок, день, вечір, ніч). Учити розрізняти дії, що виконують діти і дорослі в різні частини доби.

Результати навчально-виховної роботи:

діти вирізняють кожен предмет із сукупності, називають словом «один», складають групу з окремих предметів, позна­чають її словом «багато»;

послідовно накладають предмет однієї сукупності на предмет іншої, зрівнюють групи за кількістю елементів;

розуміють суть запитання: скільки?, визначають кількість предметів, іграшок, звуків і позначають словами «один, бага­то, жодного»; «більше (менше) на один, порівну»; розрізня­ють і порівнюють предмети за величиною і формою, вико­ристовуючи геометричні фігури як еталони;

розуміють слова і вислови, що означають орієнтування в просторі (попереду — позаду, вгорі — внизу) і в часі (ранок, день, вечір, ніч);

дістають радість від пошуку і задоволення від одержаного

результату;

легко застосовують знання в різних життєвих ситуаціях.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.