Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

Приклад розрахунку оцінок поточної успішності студентів та кількості балів за індивідуальну самостійну роботу студента.

Кількість занять

Оцінка в балах

Бали, які відповідають оцінкам в залежності від різної кількості тем практичних (семінарських) занять у модулях

15

Максимальний бал за заняття

14

Мінімальний позитивний бал за заняття

7

Бали, які відповідають незадовільній оцінці

0-6

Кількість балів за індивідиві-дуальну самостійну роботу

8

Тема № 1 Конституційне право України, як провідна галузь національного права України, юридична наука, навчальна дисципліна

( 2 години )

Місце проведення: кабінет правознавства.

Форма заняття: усне опитування, заповнити пропуски слів (словосполучень) у наведеному положенні Конституції України; «формули», ситуативні тести (задачі).

Обгрунтування теми: Сучасний етап розвитку суспільства вимагає значного підвищення ролі юридичної науки, покликаної сприяти утвердженню демократії , соціальної справедливості, гуманізму, економічного та політичного плюралізму, розробляти моделі та прогнози розвитку політико-правових процесів.

У системі юридичних наук істотно зростає роль конституційного права і науки конституційного права.

В історичному минулому зневажливе ставлення правлячих кіл до конституційних форм державного і суспільного життя сформулювало нігілістичне ставлення до них з боку певної частини населення. В цьому криється величезна небезпека для молодої української демократії і державності в цілому. Тому по доланню нігілістичних симптомів повинно сприяти вивчення Конституційного права України. Ретельне та вдумливе опрацювання теоретичного та практичного матеріалу дасть змогу отримати необхідний рівень знань з конституційного права як навальної дисципліни, а також буде сприяти підвищенню рівня правової свідомості та правової культури , активної громадської позиції молодого спеціаліста медичного профілю.

Мета заняття: Визначити основоположні теоретичні питання предмета, методу та системи конституційного права України як галузі права та як галузевої юридичної науки. Особливу увагу звернути на предмет і метод правого регулювання, на визначення змісту названої галузі права через ці категорії, її місце, роль і значення у правовій системі України.

 1. Поняття і предмет конституційного права України.

 • «Конституційне право» і «державне право»: походження термінів, спільне і відмінне в сутності понять.

 • Місце конституційного права в системі національного права.

 • Конституційне право-як сфера публічного права.

 • Конституційне право-як право «політичне».

 • Завдання конституційного права.

 1. Системно-структурна характеристика конституційного права.

 • Інститути конституційного права.

 • Норми конституційного права.

 • Конституційно-правові санкції, відповідальність в конституційному праві.

 1. Поняття і види конституційно-правових відносин. Підстави виникнення і припинення.

 2. Джерела конституційного права України.

 • Поняття, система, види.

 • Конституція-головне джерело конституційного права.

 • Конституція Автономної Республіки Крим як джерело конституційного права.

 • Міжнародні акти про права людини, ратифіковані Верховною Радою України.

 • Конституційний договір в системі джерел конституційного права.

 • Конституційні закони-джерело конституційного права.

 • Сутність і значення Декларації про державний суверенітет України та Акту проголошення незалежності України, як джерел конституційного права України.

 • Характеристика законів, інших нормативних актів, нормативних угод та конституційно-правових звичаїв-джерел конституційного права.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.