Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

Рекомендована література

Законодавство

1. Закон України “Про Всеукраїнський та місцеві референдуми” від 3 липня 1991р. // ВВР України.- 1991.- №33.

2. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 22 жовтня 1997р. // ВВР України.- 1997.- №43.

3. Закон України “Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 січня 1998р. // ВВР України.- 1998.- №3-4.

4. Закон України “Про Центральну виборчу комісію” від 17 грудня 1997р. // ВВР України.- 1998. №5.

Основна:

1. Коментар до конституції України.- К.: 1998.- С.168-306,355-366.

2. Конституційне право України // За ред. Погорілка К.: 1999.- С.357-607.

3.Кривенко Л.Т., Верховна Рада України.- К.: Ін Юре, 1997.- 47с.

4.Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право. Словник-довідник.- К.: Юмана, 1996.- С.65-120.

5.Нова Конституція України. Огляд, коментарі і текст Основного Закону.- К.: Наукова думка, 1997.- С.51-80.

6.Нор В., Стецюк П. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і відповідях.- К.: Кальварія.- Абрис, 1996.- С.19-34.

7.Основи конституційного права України // За ред. В.В.Копейчикова.- К.: Юрінком Інтер, 1998.- С.100-175.

Тема № 10 Верховна Рада України

( 2 години )

Місце проведення: кабінет правознавства.

Форма заняття: усне опитування, заповнити пропуски слів (словосполучень) у наведеному положенні Конституції України; «формули», ситуативні тести (задачі).

Обгрунтування теми: Важливою складовою конституційного права України є сукупність правових норм, що закріплюють систему, правовий статус, принципи організації та діяльності органів державної влади в Україні. Важливе місце посідає Верховна Рада України, яка є єдиним органом законодавчої влади. Верховна Рада України розглядає та вирішує найважливіші питання державного і суспільного життя держави, що потребують законодавчого регулювання, а також здійснюють установчі та контрольні функції передбачені Конституцією України. Вона представляє народ і виражає його волю. Верховна Рада – навіть не колегія, а колективний орган. Вона узгоджує інтереси різних суспільних груп. Парламент більш вільний від суб’єктивних помилок, ніж одна людина. Парламентський орган, відбиває настрої, політичні прагнення, рівень свідомості і культури нашого суспільства. На сучасному етапі розбудови української держави орган законодавчої влади потребує постійної уваги як у плані визначення їх структури, повноважень, так і постійної роботи по удосконаленню їх діяльності,яка б найбільш повно відповідала нормам і принципам правової держави.

Цементуючим началом цього буде засвоєння конституційно-правових основ організації і основних форм діяльності Верховної Ради України.

Мета заняття: Охарактеризувати загальну систему органів Української держави. Ознайомитися з розділом IV Верховна Рада України. Засвоїти основні конституційні положення щодо структури, повноважень та організації діяльності вищого законодавчого органу – Верховної Ради України, зрозуміти місце Верховної Ради у системі органів державної влади країни.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.