Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

Самостійна робота

 1. В зошиті або в спеціальному словнику термінів записати формулювання основних термінів, визначених програмою: адміністрація, виконавча влада, глава уряду, Кабінет Міністрів України, коаліційний уряд, міліція, міністр, місцева державна адміністрація, наказ, орган виконавчої влади, парламентська відповідність уряду, підзвітність парламентська, політична відповідальність уряду, постанова Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністр України, програма уряду, складання повноважень, урядова більшість, урядова законодавча ініціатива.

 2. Ознайомитись із змістом розділу VI Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади Конституції України; Главою 7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим Конституції Автономної Республіки Крим; Розділом V Президент України (ст. 112; ст. 106 ч.: ч.16,15,10,9), Розділом IV Верховна Рада України ( ст.85 ч. 4,11,12,13; ст.87, ст. 92 ч.1, ст.93, ст. 96, ст.97. ст.98), Розділом X Автономна Республіка Крим (ст. 136,135), Розділом XII Конституційний суд України (ст. 150,151) та Законом України в яких конкретизуються, розвиваються положення Основного Закону.

 3. Схематично зобразіть «Систему органів виконавчої влади», «Місце та роль Кабінету Міністрів у системі розподілу влади».

ПРАКТИКУМ

ЗАДАЧА 1

13.06.98 р. Верховна Рада України розглядала питання про відповідальність Кабінету Міністрів України. Пропозицію про розгляд цього питання на засідання Верховної Ради України внесли депутати кількість яких відповідала мінімальній кількості народних депутатів, за пропозицією яких Верховна Рада України може розглядати це питання. За резолюцію про недовіру Кабінету Міністрів України проголосували народні депутати, що внесли цю пропозицію та ще група народних депутатів, кількість яких відповідає різниці між мінімальною кількістю народних депутатів, обрання яких є необхідне щоб Верховна Рада України була повноважною, і мінімальною кількістю народних депутатів, кількість голосів яких є достатньою, щоб прийняти резолюцію про недовіру Кабінету Міністрів України.

Скільки голосів не вистачило для прийняття Верховною Радою України резолюції про недовіру Кабінету Міністрів України? (…..)

Рекомендована література

Закони, нормативно-правові акти

 1. Конституція України // ВВР. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

 2. Закон України «Про звернення громадян» від 2.11.1996/ ВВР, 1996, №47, ст. 256

 3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації » від 9 жовтня 1999 / ВВР. – 1999. - № 20-21. - ст. 190; в останній редакції від 16.02.2010 р.

 4. Закон України «Про державну виконавчу службі від 24 березня 1998р. // ВВР. – 1998. - № 36-37. – Ст. 243; в останній редакції від 16 січня 2007 р.

 5. Закон України «Про столицю України - місто-герой Київ» від 15.01.1999/ ВВР, 1999, № 11, ст. 79.

 6. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 16 травня 2008р. // ВВР. – 2008. - № 25. – Ст. 241.; в останній редакції від 31.12.2009р.

 7. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 7 жовтня 2010р. // Голос України. – 13.10.2010. - № 191.

 8. Рішення конституційного суду України «…щодо відповідності конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р., від 30 вересня 2010р. // Офіційний вісник України. – 01.10.2010. - № 72/1 Спеціальний вис пук / стор. 7, стаття 2597.

 9. Указ Президента України «Про загальне положення про міністерство, інші центральні органи державної виконавчої влади» // Урядовий кур’єр. – 1996. – 28 березня. - № 58-59.

Основна

 1. Аверянов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України. – 2003.- № 9. – С.2430.

 2. Аверянов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі // Право України. – 2005. № 4. – С.10-15.

 3. Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному механізмі України (конституційний аспект) // Право України. – 2002. № 12. – С.23-27.

 4. Єрмолін В. До питання про співвіднесення понять виконавчої влади і державного управління // Право України. – 2002. № 9. – С.8-14.

 5. Кафарський В. Правові засади функціонування Кабінету Міністрів України // Право України.-2006.-№61.-С.16-19.

 6. Коваленко А.А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія і практика: Монографія / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002.- 509 с.

 7. Пахомов І. Конституція України і виконавча влада // Право України. – 2002.- № 9. – С.38-40. - 34

Додаткова

1. Авер”янов В. Виконавча влада в Україні та її правове регулювання // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 2003.- № 2(23)- 3(33).- С.238-253.

2. Авер”янов В. Український уряд у вимірі конституційно-правових вимог // Вибори і демократія. 2004.- № 2. – С.58-65.

3. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг.ред.В.Б.Авер”янова – К.:Факт, 2003.- 384 с. (С.73-100).

4. Коваленко А. У чому сила виконавчої влади: особливості її функціонування в перехідному суспільстві // Віче, 2004.- №7.- С.46-50.

5. Коліушко І., Тимощук В. Про запровадження у сферу виконавчої влади посад державних політичних діячів // Право України. – 2000. № 2. – С.1013.

6. Коліушко І. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в України. Монографія. – К.Факт, 2002.- 260с. (С.11-57).

7. Конституційно-правові засади становлення української державності / В.Я Тацій, Ю.М.Тодика, О.Г.Данилян та ін.; За ред. акад. НАН України В.Я.Тація, акад. АПрН України Ю.М.Тодики.- Х.:Право, 2003.- 328 с. (208-231).

8. Органи державної влади України: Монографія / За ред. В.Ф. Погорілка. - К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2000.-248с

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.