Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

Рекомендована література

Закони, нормативно-правові акти

  1. Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим. Зб. нормат. Актів.- К.: Юрінком Інтер, 1999. – 96 с.

  2. Конституція України Текст Основного Закону з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду. Огляд і коментарі В.Ф.Погорілка та В.Л.Федоренка. – К.: Наукова думка, 2006. – 212с.

  3. Закон України. Про правовий режим надзвичайного стану. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 23. - Ст.176. (із змінами, внесеними згідно із Законом від 15.05.2003 р., Офіційний вісник України, 2003, № 23, ст..1015).

  4. Закон України. Про правовий режим воєнного стану // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 28. - Ст.224.

  5. Рішення Конституційного Суду України у справі про здійснення влади народом // Вісник Конституційного Суду України.-2005.-№5.-С.26-31.

  6. Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні: політико-правові проблеми організації виконавчої влади //Право України. - 1997.-№ 1.-С-44-52.

  7. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990р. // ВВР України. – 1990. - № 31.

  8. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991р.// ВВР України. – 1991. - № 33.

  9. Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991р. // ВВР України. – 1991. - № 53.

  10. Закон України “Про мови в Українській РСР” від 28 жовтня 1989р. року // ВВР України. – 1989. - №

  11. Закон України “Про економічну самостійність Української РСР” від 3 серпня 1990р. // ВВР України. – 1990. - № 34.

  12. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991р. – Закони України. – Т.2.

  13. Закон України “Про правонаступництво України” від 12 вересня 1991р. // ВВР України. – 1991. - № 46.

  14. Закон України “Про оборону України” від 20 жовтня 1994р. / Закони України. – Т.2 (із змінами і доповненнями від 21.10.1993. – Т.6).

  15. Закон України “Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України” від 26 березня 1992р. // ВВР України. – 1992. - №

  16. Закон України “Про державний кордон України” від 4 листопада 1991р. // ВВР України. – 1991. - № 53.

  17. Закон України “Про Національну гвардію України” від 4 листопада 1991р. – Закони України. – Т. 2 (із змінами і доповненнями від 19.05.1992. – Т.3, від 26.01.1993. – Т.5).

  18. Закон України “Про Прикордонні війська України” від 4 листопада 1991р. – Закони України. – Т. 2.

  19. Закон України “Про Збройні сили України” від 6 грудня 1991р. // Закони України. – Т. 2 (із змінами і доповненнями від 21.10.1993. – Т.6).

  20. Закон України “Про альтернативну “невійськову” службу” від 12 грудня 1991р. – Закони України. – Т. 2.

  21. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991р. // ВВР України. – 1991. - № 20.

  22. Закон України “Про форми власності на землю” від 30 січня 1992р. // ВВР України. – 1992. - № 13.

  23. Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 25 березня 1992р. // Закони України. – Т. 3 (із змінами і доповненнями від: 19.06.1992. – Т.3, 21.10.1993. – Т. 6, 19.11.1993. – Т.6, 19.04.1996. – Т.10).

  24. Закон України “Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань охорони навколишнього природного середовища” від 6 березня 1996р. // Закони України. – Т. 10.

  25. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998р. // ВВР України. – 1998. - № 33.

  26. Закон України “Про столицю України місто-герой Київ” від 15 січня 1999р. // ВВР України. – 1999. - № 11.

  27. Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” від 16 березня 2000р. // ВВР України. – 2000. - № 23.

  28. Закон України “Про громадянство України” від 18 січня 2001р. // ВВР України. – 2001. - № 13.

  29. Закон України “Про Державний гімн України” від 6 березня 2003р. // ВВР України. – 2003. - № 24.

  30. Закон України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004р. // ВВР України. – 2004. - № 50.

  31. Постанова Верховної Ради України “Про Державний герб України” від 19 лютого 1992р.

  32. Постанова Верховної Ради України “Про Державний прапор України” від 28 січня 1999р.

  33. Указ Президента України від 29 листопада 1999р «Про офіційні символи глави держави» //

  34. Указ Президента України від 30 листопада 2000р «Про геральдичні знаки – емблеми і прапори центральних органів виконавчої влади України» //

  35. Указ Президента України «Питання щодо використання державних символів України» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 26 листопада 2001р.) //

  36. Рішення Конституційного суду України від 14 грудня 1999 р. (справа про застосування української мови).

  37. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): Зб. нормативних актів. Автори-упорядники Лінецький С.В., Мельник М.І. Ришелюк A.M. - К.: Атіка, 2000. - 896с.

Основна

 1. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К.: Парламентське вид-во, 1999.- 247 с.

 2. Конституційно-правові засади становлення української державності / В.Я Тацій, Ю.М.Тодика, О.Г.Данилян та ін.; За ред. акад. НАН України В.Я.Тація, акад. АПрН України Ю.М.Тодики.- Х.:Право, 2003.- 328 с.

 3. Любченко П. Конституційно-правові проблеми визначення структури громадянського суспільства // Вісник Академії правових наук України.- Харків, 2004.- № 3 (38).- С.43-53.

 4. Скрипнюк О.В. Соціальна правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-річчя незалежності України. Монографія. - К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000.- 600 с.

 5. Стецюк П. Конституційні характеристики України (спроба формально - юридичного аналізу) // Вибори і демократія. - 2004.- № 1. - С.29-35.

 6. Чушенко В. Проблеми формування соціально-організованого суспільства в Україні // Право України.-2005.-№4.-С. 104-107.

 7. Чушенко В. Соціально-організоване суспільство і формування політичної влади в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.-Львів, 2004.

 8. Шляхтун П.П. Конституційне право.: Словник термінів. - К.: Либідь, 2005. - 568с.

Додаткова

1. Вовк Д. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні // Право України. - 2003. - № 11.- С.127-130.

2. Головатий С. „Верховенство закону” versus ”верховенство права”: філологічна помилка, професійна недбалість чи науковий догматизм? // Вісник Академії правових наук.-2003.-№2-3.-С.96-113.

3. Гайворонський В. Яким має бути механізм впровадження принципу верховенства права//Право України.-2005.-№10.-С.114-118.

4. Панкевич О. Проблеми соціальної держави: дискусія триває // Право України.-2005.-№12.-С.117-120.

5. Скрипник О. Ідея соціальної справедливості в контексті теорії соціальної, правової держави // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 2001.- 18 № 2(25)- С.17-24.

6. Стецюк П. Конституційно-правові основи національної безпеки України // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ Львів, 1999, № 1(8). - С. 72-79.

7. Тодика Ю. Конституційні засади формування громадянського суспільства в Україні // Вісник Академії правових наук України.- Харків, 2003.- № 1(33) - С.34-44.

8. Шаповал В. Форма держави в конституційному праві // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. - № 2.- С.47- 58; № 3. – С.65 -80.

9. Шаповал В. Основні характеристики конституційного права // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. - № 6. - С.60-70.

10. Футей Б. Становлення правової держави: Україна 1991-2001 рр. – К.: Юрінком Інтер, 2001.- 288 с.

11. Яковюк І. Соціальна держава: до визначення поняття. // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 2003.- № 2(33)-3(34).- С.213 -224.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.