Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

Рекомендована література

Закони, нормативно-правові акти

 1. Акт проголошення незалежності України від 24.08.1991р. // ВВР. – 1991. - №38.- Ст.502.

 2. Декларація про Державний суверенітет України // ВВР. – 1990. №31. – Ст.429.

 3. Закон України Про внесення змін до Конституції України // // ВВР. – 2005. - №2.- Ст.44.

 4. Закон України “Про статус народного депутата України” від 17 листопада 1992р. // ВВР.- 1993.- №3. – Ст. 17; в останній редакції від 11.06.2009.

 5. Закон України “Про постійні комісії Верховної Ради України” від 23 грудня 1995р. // ВВР України.- 1995.- №19.

 6. Закон України “Про Центральну виборчу комісію” від 17 грудня 1997р. // - 1998.- №5 ст. 17.

 7. Закон України “Про Вищу Раду юстиції” від 15 січня 1998р. // ВВР - 1998.- №25 ст. 146.

 8. Закон України «Про рахункову палату» від 11.07.1996// ВВР, 1996, №43, ст. 212; в останній редакції від 22.05.2008.

 9. Закон України. Про комітети Верховної Ради України від 4 квітня 1995р.// ВВР. – 1995. - №19. – Ст. 134; в останній редакції від 22.12.2005.

 10. Закон України. Про Уповноваженого Верховною Радою України з прав людини // ВВР. – 1998. - №20. – Ст.99.; в останній редакції від 07.05.2008.

 11. Конституція України.- К.: ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2006.-120с/ Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст.. 141. Із змінами від 08.12.2004, ВВР, 2005, №2 ст. 44

 12. Постанова Верховної Ради УРСР від 24 серпня 1991р. «Про проголошення незалежності України» // ВВР. – 1991. - №38.- Ст.502.

 13. Постанова Верховної Ради України “Про депутатські групи (фракції)” від 4 квітня 1995р. // ВВР - 1995.- №21.

 14. Постанова Верховної Ради України «Про комітети Верховної Ради України» від 5 травня 1997р.// ВВР. – 1997. - №22. Ст. 163; в останній редакції від 18.11.2009.

 15. Постанова Верховної Ради України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» від 1 грудня 2009р.// ВВР. – 2010. - №4. Ст. 24; в останній редакції від 6.04.2010.

 16. Постанова Верховної Ради України «Про регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010р.// Голос України. – 17.02.2010. - №28; в останній редакції від 08.05.2010.

 17. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції України (справа щодо повно важності Верховної Ради України) - В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997- 2001. Кн. 4 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. - К Юрінком Інтер, 2004.- С.52-60.

 18. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (справа про утворення фракцій у Верховній Раді України) - В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 1 / Відповід. редакт канд. юрид.наук. П.Є.Євграфов. - К.:Юрінком Інтер, 2001.-С.319-325.

 19. Регламент Верховної Ради від 10 лютого 2010р.//ВВР. -2010.- №14, №14-15; №16-17, стор.412, Ст.133; в останній редакції від 08.05.2010.

Основна:

 1. Кривенко Л.Т., Верховна Рада України.- К.: Ін Юре, 1997.- 47с.

 2. Журавський B.C. Становлення та розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми) - К Парламентське видавництво 2002.- 344 с

 3. Кривенко Л. Конституційна модель Верховної Ради. Повернення до майбутнього // Віче. - 2002.- № 10 .- С.17-23.

 4. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю.С.Шемшученка- К: Парламентське вид-во,-1999.- 368с.

Додаткова:

 1. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект). Монографія. Харків, 2004.-192 с

 2. Копиленко О., Мурашин Г. Деякі методологічні аспекти наукового забезпечення законодавчого процесу // Вісник Академії правових наук України. -Харків, 2003.- № 2(23)- 3(33).- С.132-142.

 3. Плющ І. Доктрина і практика українського парламентаризму на грунті історичного прециденту" // Право України, - 2001. - № 10. - С.3-12.

 4. Тененбаум А. Статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і прогалини в Законі // Право України, - 1999. - № 2. - С.101-122.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.