Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

Рекомендована література

Закони, нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 р // Голос України. – 03.08.2010р. - № 142.

 2. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. // ВВР. – 1993. - № 9. – Ст. 62; в останній редакції від 01.10.2008.

 3. Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р. // Голос України. – 1993, 10 січня; в останній редакції від 22.05.2008.

 4. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 // ВВР. – 1996. - №49. – Ст. 272; в останні редакції від 07.07.2009.

 5. Закон України «Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 // ВВР. – 1998. - №25. - ст. 146; в останній редакції від 02.07.2009

 6. Конституція України // ВВР. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

 7. Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим. Зб. нормат. Актів.- К.: Юрінком Інтер, 1999. – 96 с.

 8. . Рішення конституційного суду України «…щодо відповідності конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р., від 30 вересня 2010р. // Офіційний вісник України. – 01.10.2010. - № 72/1 Спеціальний вис пук / стор. 7, стаття 2597.

Основна

 1. Грошевий Ю.М., Марочкін І.Є. Органи судової влади в Україні.-К.: Ін Юре, 1997. - 20с.-(Б-чка «Нова Конституція України»).

 2. Кириченко Ю. Конституційний суд України як обов’язковий учасник процесу внесення змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. - № 1. – С. 76-89.

 3. .Коментар до Конституції України. – 2-ге вид. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1998. – 418 с.

 4. Козюбра М.І. Конституційний Суд в системі органів державної влади // Державно-правова реформа України. Матеріали наук. – практ. конф., листопад 1997. – К.: Інститут Законодавства Верховної Ради України, 1997. – С. 18-21.

 5. Москвич Л. На шляху до реформування конституційних засад судової системи // Право України. – 2009. - № 10. – С. 96-101.

 6. Селіванов А. Проблемні аспекти законотворчого процесу та їх відображення в рішеннях Конституційного Суду України // Право України. – 2004. - № 9. – С. 34.

 7. Скомороха В. Правові форми участі Конституційного Суду у законотворчості // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. - № 5. – С. 47-76.

Додаткова

 1. Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. – 2001. - № 1. – С. 15-18.

 2. Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України. – 2002. - № 5. – С. 8-11.

 3. Кривенко Л. Інституціоналізація конституційно-правової відповідальності – необхідна складова розширення та оновлення судової системи України // Право України. – 2003. - № 1. – С. 20-24.

Тема № 14 Конституційно-правові основи органів Прокуратури України

( 2 години )

Місце проведення: - кабінет правознавства.

Форма заняття: усне опитування, заповнити пропуски слів (словосполучень) у наведеному положенні Конституції України; «формули», ситуативні тести (задачі).

Обгрунтування теми: Однією з умов додержання Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів є здійснення постійного й ефективного контролю за виконання їх положень органами й посадовими особами всіх гілок державної влади, органами і посадовими особами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами. З метою здійснення функції контролю та деяких інших, визначених законодавством функцій, засновано і утворено відповідні державні структури – органи прокуратури України.

Мета заняття: Викласти основоположні питання, стосовно органів прокуратури в системі державної влади, їх сутності, функціонального призначення, конституційно-правової засади її функціонування в Україні. Охарактеризувати її основні функції і повноваження. Проаналізувати конституційно-правовий статус Прокуратури України, її систему, функції, повноваження, принципи діяльності.

 1. Прокуратура - самостійний інститут. Прокуратура у системі поділу влад.

 2. Система Прокуратури України.

 3. Конституційно-правовий статус прокуратури України (порядок формування, структура, компетенція).

 4. Предмет прокурорського нагляду.

 5. Конституційні функції прокуратури.

 6. Принципи організації та діяльності органів прокуратури.

 7. Генеральний прокурор України.

 • Строк повноважень, порядок призначення та звільнення.

 • Повноваження Генерального Прокурора

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.