Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

Тема № 2 Основи сучасної теорії Конституції-Основного Закону держави

( 2 години )

Місце проведення: кабінет правознавства.

Форма заняття: усне опитування, заповнити пропуски слів (словосполучень) у наведеному положенні Конституції України; «формули», ситуативні тести (задачі).

Обгрунтування теми: Термін «конституція» має багатовікову історію. У рабовласницькій та феодальній державах він вживався не у значені основного закону держав. У Стародавньому Римі ним називали правові акти імператорів. Водночас побутує думка, що термін «конституція» бере початок від звороту «rem publicum constituire», з якого розпочинались акти римських імператорів. На початкових стадіях його становлення поряд з терміном «конституція» вживалося також найменування «Lex fundamentales» - Основний Закон. Майже до кінця XVIII століття це термін вживався, переважно, як синонім форми держави,ладу.

Ідея конституції, як Основного закону держави, який встановлює основи організації і функціонування держави, основ правового статусу особи, зародились в період боротьби буржуазії та народних мас із феодалізмом.

На сьогодні у світі налічується близько 300 конституцій.

На різних етапах розвиту суспільства існувало неоднозначне ставлення, до конституції, різними були зміст, структура та форми. Розібратись в розмаїтті конституцій допоможе вивчення даної теми.

Мета заняття: Визначити основоположні теоретичні питання щодо поняття конституції, її форми та структури, видів конституцій, способів прийняття та внесення змін до конституцій. Значну увагу приділити визначенню поняття, змісту, структурі, функціям Конституції України, як акту, що має найвищу юридичну силу, є Основним Законом нашої держави, визначенню її місця, ролі і значення у правовій системі України.

 1. Теоретичні основи конституції.

 • Філософські, історико-культурні та соціально-економічні передумови виникнення інституту «основного закону держави».

 • Поняття та сутність конституції.

 • Юридичні властивості конституції.

 • Функції конституції.

 • Предмет та межі конституційного регулювання.

 • Структура конституції.

 • Норми конституції.

 • Конституційні закони.

 1. Види конституцій, їх структура.

 2. Зміст та структура Конституції України.

 3. Поняття та форми реалізації конституції. Суб'єкти реалізації конституції.

 • Реалізація конституції України.

 1. Конституційні закони.

 2. Поняття та система правової охорони конституції.

 • Нормативно-правові гарантії правової охорони конституції України.

 • Конституційний контроль та конституційний нагляд.

 • Конституційно-правова відповідальність.

 • Основні гарантії системи правової охорони Конституції України ( порядок внесення змін до Конституції України, конституційна відповідальність, конституційний контроль та ін.).

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

Діяльність інших суб’єктів конституційного права у справі охорони Конституції України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.