Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

Тема № 12 Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи влади

( 2 години )

Місце проведення: - кабінет правознавства.

Форма заняття: усне опитування, заповнити пропуски слів (словосполучень) у наведеному положенні Конституції України; «формули», ситуативні тести (задачі).

Обгрунтування теми: Відповідно до теорії поділу влади, виконавча влада являє собою одну із трьох самостійних, формально незалежних одна від одної гілок державної влади. Функціональне призначення виконавчої влади полягає у виконанні Конституції і законів України, а також інших актів, що приймаються органом законодавчої влади, іншими органами державної влади. У безпосередньому віддані виконавчої влади знаходяться значні людські, економічні, фінансові, інформаційні ресурси, а також реальні важелі управління державними інститутами, у тому числі силовими структурами – збройними силами, міліцією, спеціальними службами. Вона наділена правом безпосередньо здійснювати легітимний державний примус. Це забезпечує можливість виконавчій владі здійснювати ефективне управління суспільними процесами.

Мета заняття: Визначити основоположні питання щодо сутності виконавчої влади, як самостійні гілки державної влади, її функціонального призначення з конституційно-правових засад функціонування виконавчої влади в Україні. Охарактеризувати систему органів виконавчої влади в Україні, проаналізувати конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади із Президентом України, органами різних гілок державної влади.

 1. Виконавча влада-гілка державної влади.

 • Система органів виконавчої влади.

 1. Місце та роль Кабінету Міністрів України в конституційній системі органів держаної влади.

 • Функції Кабінету Міністрів України.

 • Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України.

 • Припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

 • Компетенція Кабінету Міністрів України.

 • Акти Кабінету Міністрів України.

 1. Центральні органи виконавчої влади (міністр, міністерство, державний комітет(державна служба), центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.

 2. Місцеві органи державної виконавчої влади.

 • Конституційно-правовий статус місцевих органів державної виконавчої влади.

 • Порядок формування та структура місцевих органів державної виконавчої влади.

 • Повноваження та акти місцевих органів державної виконавчої влади.

 1. Голова обласної, Київської і Севастопольської міської, районної державної адміністрації.

 2. Відповідальність місцевих органів державної виконавчої влади.

Ключові терміни :

Адміністрація – органи виконавчої влади на рівні області, району, міста, району в місті; сукупність органів виконавчої влади.

Виконавча влада – відповідно до території поділу влади одна з трьох самостійних і незалежних гілок державної влади ( поряд із законодавчою і судовою гілками влад), яка є сукупністю повноважень з управління державними справами.

Глава уряду – керівник вищого колегіального органу виконавчої влади держави.

Кабінет Міністрів України – назва уряду України.

Коаліційний уряд – уряд,утворений на основі угоди між двома або кількома представленим у парламенті політичними партіями про спільну урядову програму.

Міліція – у деяких країнах система органів виконавчої влади з охорони прав і законних інтересів громадян, а також інтересів суспільства й держави від протиправних посягань.

Міністр – керівник одного з найважливіших центральних органів виконавчої влади – міністерства, що входить до структури уряду.

Місцева державна адміністрація – місцевий орган виконавчої влади в Україні.

Наказ – правовий акт керівника органу виконавчої влади, підприємства, об’єднання чи установи.

Орган виконавчої влади – державний орган, який здійснює управління державним справам.

Парламентська відповідність уряду – конституційно-правова відповідальність уряду та окремих його членів перед парламентом за проводжувану політику.

Підзвітність парламентська – обов’язок органів виконавчої влади та їх посадових осіб звітувати про свою роботу перед парламентом.

Політична відповідальність уряду – конституційно-правова відповідність уряду та його членів перед парламентом і/або главою держави за політику, яку вони проводять.

Постанова Кабінету Міністрів України – нормативно-правовий акт, що видається Кабінетом Міністрів України в межах його компетенції.

Прем’єр-міністр України – вища посадова особа, яка очолює Кабінет Міністрів (уряд) України.

Програма уряду – програма діяльності новосформованого уряду, яка подається на розгляд і ухвалення парламенту.

Складання повноважень – оголошення органу державної влади або його посадової особи про припинення своїх повноважень.

Урядова більшість – парламентська більшість, на основі якої формується уряд.

Урядова законодавча ініціатива – офіційне внесення урядом законопроекту до парламенту з метою його розгляду та прийняття парламентом як закону.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.